Stikkordarkiv: likelønn

Maktesløs om likelønn

Hvis politikken hives på dør, kan biologien smette inn. Da blir det flere permisjonsuker på mor og færre på far. De rødgrønne er rystet – det kan bli enda mindre likelønn.

Det siste barne- og likestillingsminister Audun Lysbakken gjorde før han dro hjem til tre måneder bleieskift og barnepass, var å legge fram den lenge bebudede likelønnsmeldingen. Når han vender tilbake etter permisjonen, kan har være ganske sikker på at fint lite har skjedd på dette området. ”Likelønn” har vært en politisk snakkis de siste årene, og knapt mer enn det.  

Da prinsesse Märtha Louise for tre år siden sa til svenske Aftonbladet at det er lik lønn for kvinner og menn i Norge, ble det et spetakkel uten like. Hun fikk pepper fra alle kanter. Til og med statsminister Jens Stoltenberg meldte seg på i konkurransen om å ta avstand. Fortsett å lese Maktesløs om likelønn

Ufrivillig deltid

Det er godt Hanne Bjurstrøm setter foten ettertrykkelig ned for L0s krav om å gi deltidsansatte lovfestet rett til å jobbe heltid. Flere kan få heltidsjobb om arbeidstakerorganisasjonene viser mer fleksibilitet med hensyn til turnuser og arbeidstid,.

Når LO støtter den rødgrønne regjeringen, vil de ha noe igjen for det. Ingen faglige rettigheter skal svekkes og LO må kunne vise til at samarbeidet med de rødgrønne fører til styrking av  arbeidstakernes rettigheter. LO har nådd et stykke på vei i kampen mot sosial dumping. De nådde ikke fram i sin kamp mot EUs tjenestedirektiv. Likelønn har stått høyt på dagsordenen i flere år. Før årets forhandlinger virket det som om både LO og alle arbeidstakerorganisasjonene var enige. Det er de aldeles ikke. LO representert ved Fagforbundet er opptatt av å heve lønningene til lavlønnede kvinner som har lav utdannelse. Unio er opptatt av å gi et ekstra lønnsløft slik at kvinner i offentlig sektor med fire-fem års utdannelse kan tjene like mye som for eksempel ingeniører i det private. Unio mener at regjeringen i årets oppgjør ikke har løftet en finger for å sikre likelønn, mens Fagforbundet er fornøyd med det ”deres kvinner” til slutt kom godt ut. Likelønn kan ikke kjøres fram som en vinnersak for de rødgrønne og LO. Det spørs om retorikken holder til neste oppgjør når resultatet ved årets oppgjør ble så magert. Fortsett å lese Ufrivillig deltid

Intern oppvask om likelønn

Den konstruerte enigheten mellom Sykepleierforbundet og Fagforbundet om likelønn er rasert. LO vil ikke ha noe av at de med utdanning stikker av med høye lønnstillegg for å ta igjen privat sektor,

Arbeidstakerne sto så godt sammen som det lot seg gjøre i kravet om likelønn i årets lønnsoppgjør. Akademikere og representanter for høyskolegruppene la noe helt annet i dette enn LO og Fagforbundet, men de fant formuleringer og forhandlingsopplegg som pakket inn uenigheten. I Dagens Næringsliv har Fagforbundets Gerd Kristiansen og Sykepleierforbundets Lisbeth Normann den siste uken demonstrert for all verden hvor uenige de er.

Sykepleierforbundet og utdanningsgruppene ble de store taperne i årets oppgjør. De hadde satset på at regjeringen ville legge ekstra penger på bordet for å sikre at avstanden i lønn mellom for eksempel lærere og sykepleiere i offentlig sektor og ansette med tilsvarende utdannelse i privat sektor, ble redusert. Dette hadde Likelønnskommisjonen gått inn for, og flere rødgrønne politikere sa i valgkampen at det var på tide med en egen likelønnspott for å utjevne lønnsforskjellene mellom menn og kvinner. Selv om regjeringen utallige ganger sa at det ikke ble aktuelt å legge penger på bordet utover rammen, kjørte Sykepleierforbundet og Unio hardt på denne linjen. De ville presse regjeringen i kne. Men det nyttet ikke. Fortsett å lese Intern oppvask om likelønn

Hjelpeløshetens streik

Streiken blir et slag i tomme luften. Først får Uniosjef Anders Folkestad finne ut hva han holder på med, dernest får han gi seg i kast med å forsøke å få Sykepleierforbundets Lisbeth Normann til å forstå hvilken virkelighet hun befinner seg i.

Fram til 12.30 i går var det likelønnsjubel i alle kanaler. At arbeidstakerorganisasjonene skulle juble så pass over at lønnsoppgjøret ble omtrent som regjeringen ved Rigmor Aasrud hadde lagt opp til, var litt overraskende. Men ringrevene Arne Johannessen, Turid Lilleheie og Anders Folkestad forsto hvor landet lå. De innså at det ikke ville komme dalende en likelønnspott ned fra himmelen, eller rettere sagt, fra Jens Stoltenberg, på morgenkvisten. Da var det bare å akseptere en ramme som lå 0,3 prosent over privat sektor. De tok ikke sjansen på å si nei til om lag en prosent – 300 millioner kroner- som skal fordeles med likelønnsbriller på. 

Folkestad, den troende

Det spørs om Anders Folkestad noen gang har trodd på at regjeringen for første gang i historien skulle innføre et nytt prinsipp ved lønnsoppgjøret, at de i tillegg til og ut over rammen skulle legge på bordet noen milliarder til kvinnedominerte yrker. Men han har i alle fall latt som om han trodd på det. Og han har holdt seg for ørene hver gang Rigmor Aasrud har sagt at det ikke kommer noe i tillegg til rammen som vil ligge på nivå med frontfagene. Folkestad innså at slaget om økt likelønn av betydning var tapt da Soria Moria II ble lagt fram. Men siden den tid har han gjort sitt beste for å dikte opp virkelighet. Hvor lurt det har vært, er enn annen sak. Det ble jobben hans. Lisbeth Normann ville ha det slik. I noen grad Mimi Bjerkestrand i Utdanningsforbundet. Fortsett å lese Hjelpeløshetens streik

Folkestad med det døve øret

Det blir direkte pinlig når Anders Folkestad hevder at det er hans som forstår seg på Soria Moria II og at Rigmor Aasrud surrer. Han trenger ikke late som om han får pustebesvær hver gang han får høre at det ikke blir noen likelønnspott ut over rammene.

Det partene sier om egne krav og posisjoner i lønnsforhandlingene, må tas med en klype salt. Det spesielle ved årets lønnsoppgjør er at arbeidstakerne hardnakket hevder at regjeringen må legge en egen likelønnspott på bordet, ut over den vanlige rammen, selv om regjeringen sier det motsatte.

 Ingen går lenger i å dikte egen virkelighet enn Unio-leder Anders Folkestad. Han sier til Dagens Næringsliv at det er ”en bred forståelse” at det på toppen av den generelle rammen vil komme penger fra staten. Fortsett å lese Folkestad med det døve øret

Splittelse om likelønn

UNIOs Anders Folkestad har latt det gå sport i det å ikke høre hva staten og kommunene sier om ekstra  likelønnspott. Nå orker ikke Akademikerne å være med på svarteperspillet lenger.  

Ingen fagforeningsleder er bedre enn UNIO-leder Anders Folkestad til å late som om han ikke hører det statsminister Jens Stoltenberg sier. Stoltenberg har sagt, flere ganger, at staten er positiv til at man i årets lønnsoppgjør sørger for at yrkene med stor kvinnedominans får et større lønnstillegg enn andre. Men da må partene i arbeidslivet bli enige om hvilke grupper som skal få et ekstra tillegg. Skal noen få mer, må andre få mindre. Fortsett å lese Splittelse om likelønn

Velment svada om likelønn

Slaget om likelønnspott er tapt. Nå jubler tilhengerne over at LO vil ha likelønnsløft. Det er ikke en sjel i mot. Men hvem skal få mindre når noen kvinneyrker skal få mer?  Det er vel ikke alle mannfolkene i politiet?

Når man forhandler, og særlig dersom man forhandler på vegne av tusenvis av medlemmer, gjelder det ikke å innrømme nederlag før det er helt nødvendig. I månedsvis har representanter for kvinneyrkene snakket om det i år må settes av midler til en sentral likelønnspott som kommer i tillegg til det ordinære lønnoppgjøret. I går sa LOs representantskap nei til en egen likelønnspott. LO-leder Roar Flåthen leverte imidlertid en tale med saftig og god retorikk der han krevde et likelønnsløft. Svært mange av LOs medlemmer er lavtlønnede. Her er kvinnene i flertall. Det er standard for LO å kreve lavtlønnstillegg som i år også kan betegnes som likelønnsløft. Fiks løsning.

Det som gir likelønnskjemperne håp om å nå fram med sin sak, er at LO ikke stenger døren for at man kan få et bedre oppgjør i offentlig enn i privat sektor. John G. Bernander i NHO falt definitivt ikke av stolen da han fikk høre LOs krav i går. LO legger opp til et moderat oppgjør. Næringslivet tåler ikke noe annet. Men godtar de et frislepp av lønn i offentlig sektor og uthuler frontfagsmodellen? Var det det Flåthen sa? Fortsett å lese Velment svada om likelønn

Dagbladet snekrer likestilling

Dagbladet gjør et forsøk  på  konstruere manglende likestilling også blant fagforenings- og arbeidsgivertoppene 

Dagbladet har i dag sin egen vri på likelønnsdebatten. De har tatt for seg hva 15 representanter for arbeidsgivere og arbeidstakere tjener. Blant disse er det fire kvinner. De har imidlertid valgt Halvdan Skad som representant for Kommunenes Sentralforbund. Det riktige hadde vært og tatt med administrerende direktør Sigrun Vågeng. Hun har samme jobb som Lars Haukaas i Spekter og John G. Bernander i NHO. Fortsett å lese Dagbladet snekrer likestilling

Likelønn på sidespor

I årets lønnsoppgjør sier politikerne at menn og kvinners ulike valg skal utjevnes ved at menn godtar at kvinner får mest. En kunne ikke valgt et dårligere tidspunkt for å demonstrere at det umulige er mulig

Norske lærere har tapt lønnsmessig i forhold til de fleste sammenlignbare grupper siden 2002 da det ble gitt et ekstra lønnsløft for lærerne. Det er førstekonsulent i Statistisk sentralbyrå, Thomas Aanensen, som dokumenterer lærernes lønnsutvikling de siste 30 årene. Lektorene, som har minimum fem års utdannelse, tjener i dag 64 prosent av sivilingeniører i privat sektor, mens de i 1973 tjente 83 prosent.

–          Vi står overfor en alvorlig rekrutteringssituasjon som burde bekymre flere enn oss, sier leder i Utdanningsforbundet, Mini Bjerkestrand til Dagens Næringsliv.  

Hun konstaterer at lærerne ikke tjener på lokale forhandlinger.  Lærerne ble i 2003 overført fra staten til Kommunenes Sentralforbund.  De protesterte heftig og hevdet dette kunne føre til en dårligere lønnsutvikling.  Det ser ut som de fikk rett. Noe av årsaken kan være at de som forhandler for lærerne har gjort en for dårlig jobb. Det har igjen sammenheng med at Utdanningsforbundet kjemper for en mest mulig lik avlønning av lærere. Det er alltid komplisert å løfte alle på en gang. Det gir en relativt bedre lønnutvikling for en gruppe som helhet, dersom man aksepterer større forskjeller innad i gruppen.  Den viktigste grunnen til at lærerne har kommet dårligere ut de siste årene, er sannsynligvis at det ikke har vært krise i rekrutteringen eller spesielt mange som har slutter, slik det var for knapt ti år siden. Fortsett å lese Likelønn på sidespor