Stikkordarkiv: likestilling

Nytteløs likestilling

Det går såpass sakte med å oppnå større likhet mellom menn og kvinner at politikerne kan ta det mer piano og ikke hive innpå enda flere millioner og satse på byråkratiske likestillingstiltak som ikke hjelper.

Er det noe alle er for og alle vil ha mer av, helst med en gang, så er det likestilling. På papiret ser det glimrende ut og over alt der kvinnene er, går det i praksis bra. Det finnes knapt nok et land i verden der menn og kvinner er mer likestilt enn i Norge. Allikevel står det visst elendig til, om vi skal tro Likestillingsutvalget under ledelse av professor Hege Skjeie som nå har levert to rapporter. Fortsett å lese Nytteløs likestilling

Likestilling på stedet hvil

Alt tyder på at vi har nådd grensen for hva staten og politikerne kan foreta seg for å skape mer likhet mellom kjønnene. Om de rødgrønne hiver innpå enda flere millioner, vil det i praksis føre til fint lite fordi menn og kvinner ikke lar seg styre slik politikerne ønsker.

Norge er i verdenstoppen når det gjelder likestilling mellom kjønnene. Da skulle en tro at vi kunne ta det litt mer piano og glede oss over det som er oppnådd. Å neida. Det står jo riktig ille til, sier de som har mest greie på det. Likestillingsutvalget, ledet av professor  Hege Skjeie, leverte i forrige uke sin andre utredning. Det er så pass langt igjen før menn og kvinner er likestilte at de lanserer et helt batteri med nye virkemidler. De ser for seg et trepartssamarbeide mellom staten, arbeidsgivere og arbeidstakere for å øke tempo i likestillingen. De vil gi Barne-, likestilling og inkluderingsdepartementet et sektorgripende tilsynsansvar gjennom et nyopprettet direktorat som skal få fem regionskontorer. Videre vil de ha nye regler som sikrer en jevnere fordeling mellom menn og kvinner som velges eller utnevnes til offentlige organer, fedre skal gis selvstendig rett til foreldrepenger og foreldrepengeperioden tredeles. Fortsatt er det slik at gutter og jenter er ganske tradisjonelle når de velger utdanning. For å bøte på dette foreslår utvalget at staten subsidierer 30 prosent av studielånet til studenter som går mot strømmen og velger fag der kjønnsfordelingen i prosent er 80-20 eller skjevere. Slik kan vi få flere kvinnelige feiere og bilmekanikere og flere menn i omsorgsyrker der kvinnene rår grunnen. Tror utvaget. Fortsett å lese Likestilling på stedet hvil

Kontantstøtten som tapersak

Kristin Halvorsen bør ikke bli overrasket over at det ikke blir full barnehagedekning alle steder når kontantstøtten for toåringer skrotes. Dette kan fort bli en tapersak for de rødgrønne, selv om den ser utmerket ut på papiret og i teorien.

Kontantstøtten ble innført av Kjell Magne Bondeviks første regjering i 1998. Kontantstøtten har vært en flaggsak for KrF og bidro til at partiet i årene før årtusenskiftet tiltrakk seg en rekke nye velgere. SV og Ap har vært i mot fra første stund av. De har imidlertid ikke hatt politisk mot til å fjerne ordningen. Jens Stoltenberg har holdt igjen med henvisning til at en bør være varsom med å fjerne ordninger som tusenvis av foreldre baserer seg på. Fortsett å lese Kontantstøtten som tapersak

Muskel-Høyre

 Et selvbevisst Høyre våger å slå vrak på den likestillingstenkning som har rådd grunnen i årtier. Nå skal det handle om å begrense statens makt både i forhold til familier, individer og kommuner.

Det er årevis siden Erna Solberg har hatt en så sterk stilling i Høyre som hun nå har. Ingen stiller spørsmål ved om hun skal være partiets og de borgerliges statsministerkandidat ved valget om tre år. Samtidig markerer landsmøtet at de har så definitivt har makten i partiet. Det var like før det ble nederlag for Erna Solberg i to saker som hun anser som viktige; hun tapte kampen om pappapermisjon, men fikk gjennomslag for ikke å ta endelig stilling til datalagringsdirektivet.

Høyre viste muskler i helgen. De går fremover på meningsmålingene. De har en leder som nå fremstår som statsministerkandidat og som utvilsomt lykkes bedre som frontfigur for partiet. Diskusjonen om datalagringsdirektivet og pappaperm vitner om vitalitet i partiorganisasjonen. Demokratiet fungerer. Og ved siden av Erna Solberg har partiet flere sentrale politikere som gjør seg gjeldende med tyngde i den politiske debatten. Tankesmien Civita ligger også i bakgrunnen og leverer tankegods som politikerne kan anvende i den pågående politiske debatten. Fortsett å lese Muskel-Høyre