Stikkordarkiv: lojalitet

Tvang til lydighet

De ropte hurra for forskeren Kirsten Laake i Oljedepartementet fordi hun ga dem ulovlig informasjon.  Helsedepartementet ga henne sparken for å ha brutt lojalitetsplikten

Forsker og stråleekspert Kirsten Laake orket ikke sitte stille og se på at ledelsen i Statens Strålevern feilinformert Olje- og energidepartementet (OED) om farene ved radioaktiv stråling. Bak ledelsens rygg sa hun i fra til OED om at det ikke er forskningsmessig dekning for de grenseverdiene for radioaktige avfallsstrømmer som Strålevernet anbefaler. Opplysningene fra Laake førte til at grenseverdiene ble satt høyere enn det lå an til ut fra de offisielle vurderingene Strålevernet. Hun fikk en mail fra underdirektør Egil Meisingset der hun takkes for bidraget, for «de hadde mistet tilliten til både faktaformidlingen og vurderingene fra Strålevernet», skriver han i en mail i følge Dagens Næringsliv. Fortsett å lese Tvang til lydighet

Forsker kneblet og ryddet unna

De har mistet hodet i Helsedepartementet og Statens Strålevern. Man gir ganske enkelt ikke topp kvalifiserte fagfolk sparken fordi de sier tydelig i fra om at de er dønn uenige med ledelsen. Dette er lojalitetstenkning på villspor.

Kirsten Laake er forsker og ekspert på faren for kreft om man utsettes for ulike typer stråling. Statens strålevern, hvor hun arbeider, hevder at 300 nordmenn dør av radongass i året. Kreftregisteret hevdet tallet ligger på mellom 30 og 100. Laake sier til Dagens Næringsliv at Strålevernet lyver og sprer ubegrunnet frykt.

Striden står også om grenseverdiene for radioaktige avfallsstrømmer. Laake hevder de lave grenseverdiene som Statens Strålevern opererer med, ikke har forskningsmessig dekning. Det har hun informert Olje- og energidepartementet (OED) om.  De satte selvsagt pris på opplysninger de ikke hadde fått fra Statens Strålevern. Opplysningene fra Laake førte til at grenseverdiene ble satt høyere enn det lå an til ut fra de offisielle vurderingene fra Statens Strålevern. Hun fikk en mail fra underdirektør Egil Meisingset i OED der hun takkes for bidraget, for «de hadde mistet tilliten til både faktaformidlingen og vurderingene fra Strålevernet i denne saken». Fortsett å lese Forsker kneblet og ryddet unna

Kneblede akademikere

Kneblede akademikereLederne i akademia må flagge retten og plikten til å ytre seg og ikke vifte med innkallinger til personalsamtaler fordi om en fagperson har provosert andre ansatte med uttalelser eller innlegg i pressen

Ansatte ved Høgskolen i Oslo får refs og stemples som illojale når de kritiserer Høgskolen i pressen. Professor Rune Slagstad og førsteamanuensis Pål Veiden har begge skrevet kronikker i Aftenposten der de hevder at de drukner i byråkrati. Det førte til at de ble møtt med sterk kritikk internt. Dekan Dag Jensen i forståelse med rektor Sissel Østberg innkalte de på teppet.  I innkallingen til personalsamtalen blir man gjort oppmerksom på at en har rett til å ha med seg en tillitsvalgt. Fortsett å lese Kneblede akademikere