Stikkordarkiv: lovbrudd

Ulovlig «pøbelstøtte»

Lysbakken og Kristin Halvorsen er i samme båt.  Alle er for «Pøbelprosjektet», men de har fått støtte uten utlysning. Det alle er for er plutselig blitt «råtten godhet» i VG fordi damer i SV blir overbegeistret for det Eddie Eidsvåg får til.

Det er meningen at vi alle skal holde fartsgrensene. Noen ganger mener en selv at en kan ha gode grunner for å bryte de. Det holder ikke hvis en blir tatt. Da blir det bot.

Det virker som om statens bevilgningsreglement og loven, loven om offentlige innkjøp og arbeidsmiljøloven hos de ansvarlige politikere har omtrent samme status som loven om fartsgrenser. De brytes hele tiden. Fortsett å lese Ulovlig «pøbelstøtte»

Løgn og overvåkning som metode.

Hoksrud «massasjekjøp» er ikke alvorlig nok til å frata han det personvern alle andre har

Alle i mediene og i det politiske miljø er enige om at det i gitte tilfeller kan brukes skjult kamera, skjult mikrofon, løgn eller falsk identitet for å avsløre kritikkverdige forhold. Det er to betingelser som begge må være til stede for at slike metoder skal kunne forsvares. Det skal være saker av stor samfunnsmessig betydning og disse metodene skal være den eneste måten for å få avslørt kritikkverdige forhold.

TV2 mener disse kravene er innfridd når de bruker løgn og skjul kamera for å avsløre Bård Hoksruds sexkjøp i Riga. Om dette ikke kunne ha blitt avslørt på andre måter, er en tvilsom påstand. Det avgjørende er a dette ikke er en sak av stor samfunnsmessig betydning. Hoksrud er ikke del av en liga som tjener penger på prostitusjon. Sexkjøpet inngår ikke i noen form for lyssky virksomhet. Han er en av mange tusen nordmenn som kjøper seg selv om det er ulovlig. Det er en enkelthandling han foretar seg godt beruset tilstand og fordi stemningen ble sånn, som han sier. Han viser sviktende dømmekraft og det han gjør er moralsk forkastelig. Det som gjør dette til en sak i følge TV2 er at han er politiker. Dette er en sak om liv og lære, hevder de. Frp er i mot denne loven. Men den er vedtatt. Frp-ledelsen eller Hoksrud selv er fullt på det rene med at loven gjelder like mye for Frp-politikere som for andre. Fortsett å lese Løgn og overvåkning som metode.

Hoksruds tragedie

Bård Hoksruds sexkjøp er først og fremst en privatsak som må få konsekvenser for ham, i liten grad en viktig politisk sak. Det er ingen grunn til å få dette til å handle om at Siv Jensen må rydde opp i en forkastelig partikultur. Kulturer lar seg ikke rydde opp i fra toppen.

Det er godt gjort å annonsere på forhånd til en eller annen om at man akter seg til Riga for å bryte loven om sexkjøp. Det må være noe slikt som har skjedd. Ellers ville ikke TV2 kunne være klar med skjult kamera da Bård Hoksrud møtte opp på nattklubben med venner og utvalgte kvinner. Den prostituerte «Nicole» kunne forteller at Hoksrud betalte 1600 kroner for et «nummer». Hoksrud mener loven som forbyr norske borgere å kjøpe sex også når de er i utlandet, er noe stort tull. Frp er i mot loven. Men det spiller liten rolle. Loven gjelder vitterlig for Hoksrud som for alle andre. Fortsett å lese Hoksruds tragedie

Løgn og overvåkning som metode.

Hoksrud «massasjekjøp» er ikke alvorlig nok til å frata han det personvern alle andre har,

Alle i mediene og i det politiske miljø er enige om at det i gitte tilfeller kan brukes skjult kamera, skjult mikrofon, løgn eller falsk identitet for å avsløre kritikkverdige forhold. Det er to betingelser som begge må være til stede for at slike metoder skal kunne forsvares. Det skal være saker av stor samfunnsmessig betydning og disse metodene skal være den eneste måten for å få avslørt kritikkverdige forhold.

TV2 mener disse kravene er innfridd når de bruker løgn og skjul kamera for å avsløre Bård Hoksruds sexkjøp i Riga. Om dette ikke kunne ha blitt avslørt på andre måter, er en tvilsom påstand. Det avgjørende er a dette ikke er en sak av stor samfunnsmessig betydning. Hoksrud er ikke del av en liga som tjener penger på prostitusjon. Sexkjøpet inngår ikke i noen form for lyssky virksomhet. Han er en av mange tusen nordmenn som kjøper seg selv om det er ulovlig. Det er en enkelthandling han foretar seg godt beruset tilstand og fordi stemningen ble sånn, som han sier. Han viser sviktende dømmekraft og det han gjør er moralsk forkastelig. Det som gjør dette til en sak i følge TV2 er at han er politiker. Dette er en sak om liv og lære, hevder de. Frp er i mot denne loven. Men den er vedtatt. Frp-ledelsen eller Hoksrud selv er fullt på det rene med at loven gjelder like mye for Frp-politikere som for andre. Fortsett å lese Løgn og overvåkning som metode.

Teateret om arbeidstidsbrudd

Den ene pinligheten overgår den andre når det gjelder de rødgrønnes forsøk på å redusere brudd på arbeidstidsreglene innen helse. De bedriver stort sett bare prat,

Noe av det mest merkverdige de rødgrønne driver med er tiltak for å redusere brudd på arbeidstidsbestemmelsene i helsevesenet. De vil ha oss til å tro at det de holder på med virker. Det gjør det ikke. De rødgrønne er i ferd med å lide samme skjebne som keiseren som fikk nye klær. Denne keiseren var som de rødgrønne opptatt av å pynte seg med de fineste klær, symbolpolitikk eller hva det skulle være. Han ble lett bytte for de to bedragerne som lot som om de hadde et stoff som var så vakkert at det ikke var mulig å se det med en gang. Men de lot som om de sydde og vevet, strevde med sine tiltak, og fikk keiseren til å tro at han fikk på seg de vakreste klær som tenkes kunne. Folket kunne ikke annet enn å være med på det pinlige spillet. Til slutt var det er barn som utbrøt: Men keiserne har jo ikke noe på seg. Han er naken. Fortsett å lese Teateret om arbeidstidsbrudd

Oss lovbrytere i mellom

Lovbryter og lovbryter, fru Blom. Det er visst slutt på den tiden en skal følge alle lover. I alle fall har de sluttet med det i kommunene.

 Politikerne på Stortinget og i regjering kan ikke få snakke seg varme nok om omsorg,- velferds og verdighetsgarantier for eldre og andre som måtte trege det. De skjerper kvalitetskravene, deler villig ut nye rettigheter, pålegger nye plikter og oppgaver til den store gullmedaljen. Kommunene får jobben med omsette vedtakene i praksis. Kommunene er imidlertid segneferdige av alt godt og velment som kommer ovenfra. De vet snart ikke sin arme råd. De har ikke penger nok. Og mange steder mangler de kvalifisert arbeidskraft.

Denne uken startet med at Helsetilsynet svingte pisken over Kommune-Norge. I fjor ble det avdekket lovbrudd ved to av tre eldreinstitusjoner. Eldre får ikke den pleie og det tilsyn de etter loven ha krav på. Videre ble det konstatert lovbrudd ved 45 av 50 Nav-kontorer.     

Bestemmelsen om arbeidstid brytes over en lav sko i sykehus og kommuner. Ahus ser ut til å være «verstingen» med 10 000 meldte brudd på overtidsreglene. I Arbeiderpartistyrte Hammerfest kommune har 21 ansatte i gjennomsnitt jobbet langt over det dobbelte av det arbeidsmiljøloven tillater. Slik kunne vi fortsette.

Halvorsens barnehager

Kommunene har plikt til å skaffe barnehageplasser til alle som trenger det. Nå kutter flere kommuner i støtten til barnehager. Det kan føre til at en del private legger ned. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen kjenner den store skjelven. Henne store prosjekt er truet. I forrige uke krevde hun at kommunene skjerpet seg og slo i bordet med lovens krav.

Kommunene har også plikt til å skaffe sykehjemsplass til alle som trenger det. Staten tilbyr rause tilskudd til kommuner som vil bygge sykehjem. Men over halvparten av det som er satt av til tilskudd står ubenyttet. Kommunene vet at skal de bygge nytt sykehjem, må de ha penger til drift. Det har de ikke. Alarmen har gått i Ap. Hvis de ikke får fart på byggingen av nye sykehjem, blir plikten til å skaffe sykehjemsplass fullstendig uthulet.

Det er et styringssystem som knirker i sammenføyningene vi er vitne til. Det hjelper fint lite å pøse på med tilsyn og aviksrapporter.

Politikerne sentralt er fristet til å øremerke midler til eldreomsorg. Da blir det mindre frie midler til andre oppgaver. Det vil kunne føre til at kommuner reduserer antallet barnehageplassser eller at  elever med læringsvansker ikke får den undervisning de har lovbestemt krav på.

Gapet mellom lov og garantier gitt sentralt og det ulike grupper tilbys kommunalt, ser ut til å vokse. Av erfaring vet kommunene det ikke følger tilstrekkelig med bevilgninger med nye oppgaver og plikter staten pålegger dem. Motstanden mot stadig nye underfinansierte oppgaver topper seg nå i kampen mot den nye samhandlingsreformen.

Ledere som lovbrytere

Vi er på ville veier når stadig flere kommunale ledere blir gjort til lovbrytere. Noen får dårlig samvittighet. De orker ikke ha en jobb der de må fronte tjenester som ikke holder mål. Når offentlige virksomheter fremstår som lovbrytere, bidrar det til å undergrave respekten for landets lover. 

Det er en parodi å høre politikere og fagforeningsledere forlange at en skal avvikle samarbeidet med Adecco fordi en «ikke kan samarbeide med folk som bryter loven». Problemet for Adecco er at de opptrer i strid med interessene til fagorganisasjonene. Derfor fremstilles Adeccos lovbrudd som mye verre enn kommunenes lovbrudd. Skal lovbrudd først graders, må i alle fall de som rammer eldre og syke regnes blant de groveste.

De eldre ved Adeccohjemmene var storfornøyde. De merket ikke noe til lovbruddene som skjedde blant de ansatte. Det er et paradoks at i offentligheten fremstår det som langt mer alvorlig at friske arbeidsføre bryter loven med å jobbe for mye enn at det rundt om på sykehjem er så lav bemanning at eldre og syke ikke får den omsorg og tilsyn de har krav på ut fra norsk lov.

 Kommentar i Vårt  Land  16.mars

Offentlige lovbrudd

Skal vi tro yngre leger, får de en langt dårligere behandling i offentlige sykehus enn ansatte får i Adecco. Problemet er at den slags erfaringer ikke passer inn når det nå skal kriges mot vikarbyråer og private omsorgstilbud.

Leger sliter med å få fast jobb. De presses og trues til lange vakter og overtid uten betaling. Er det Adecco som på ferde igjen? Eller et annen suspekt privat utleiebyrå? Nei da. Det er i de offentlige sykehusene dette skjer. Det er Yngre legers forening som hevder dette i Dagsavisen i dag. Fortsett å lese Offentlige lovbrudd