Stikkordarkiv: markedsførimg

Kinderegg- forviklinger

Det er gode grunner for å stramme inn på markedsføringen av usunne varer for barn, men det går ikke å knuse Kinderegg slik Anne-Grete Strøm-Erichsen forsøkte på, mener Jens Stoltenberg som går nye veier med å frede Kinderegg og sette på plass sin egen statsråd på twitter.

Når politikere kommer  med et utspill for eksempel i form av en ny lov eller forskrift, kan en velge å snakke om bakgrunnen og hva en vil oppnå. Det er det som regel lett å få oppslutning om.  De som rammes av en lov eller tiltak, er naturligvis opptatt av hvilken virkning en lov vil ha for dem. De vil ha klar beskjed. Aktørene kan gjerne gi støtte til målet, men reservere seg mot tiltaket. Hvis de får en statsråd til å være tydelig men hensyn til konsekvens, kan det gi et godt grunnlag for å bekjempe en lov eller tiltak de ikke ønsker seg. Det er også betydelig lettere å få mediene interessert i «uheldige konsekvenser» framfor i og for seg akseptable mål. Lørdag fikk vi se et eksempel på dette. Fortsett å lese Kinderegg- forviklinger