Stikkordarkiv: medier

Tajik begeistrer og frustrerer

Mens de i bokbransjen jubler over Hadia Tajiks fastprislov, er de slått ut av høy momsfeber i de store aviskonsernene. Noen gleder seg for tidlig.

I flere land i Europa har de en lov om fast pris på bøker. Argumentene for en lov om faste bokpriser, har meget god gyldighet for Norge som er et lite språksamfunn. Det som kompliserer det hele, er at det er de tre store forlagshusene som også eier det meste av bokhandlerne. Så lenge det er tre aktører pluss en rekke småforlag, har det ikke vært grunnlag for Konkurransetilsynet til å gripe inn. Nå vil altså Tajik gripe inn ved å gi forlagene retten til å fastsette prisen på ei bok og sette et tak for hvor stor avanse bokhandlerne kan ta. I dag har vi mange ulønnsomme bokhandlere. For å få det til å gå rundt, krever bokhandlerkjedene stadig høyere rabatter fra forlagene. I dag er det ganske vanlig at en bokhandler forlanger å få sitte igjen med mer enn 60 prosent av det boken koster. Før lå det godt under 50 prosent. Fortsett å lese Tajik begeistrer og frustrerer

Synsing fra biskoper

Biskopene er så overlegent bedre kvalifisert på de fleste områder sammenliknet med Kirkerådet at det ikke er grunn til å be de legge bånd på seg.

Synsing fra biskoperHvis Den norske kirke vil bli mer synlig i mediene, må de som fungerer best i mediedynamikken slippe til. De mediene vil snakke med, bør i alle fall ikke bli bedt om å si skygge unna og passe seg.  Kommunikasjonsdirektør Trude Evenshaug har slått inn på en blindvei når hun advarer mot at biskopene «synser for mye i hytt og pine». Det er et problem en må ha lupe for å få øye på. Biskopene bør heller oppmuntres til det motsatte, hive seg utpå og se om de synker eller flyter i mediestrømmen. Fortsett å lese Synsing fra biskoper

En vellykket skapning

TV2 ble et slags eksempel på at politikerne ikke er helt på jordet når det gjelder å ha en viss styring med medieutviklingen

TV2 varter opp med så mye selvskryt og får så mye skryt for tiden det halve kunne vært nok. Når TV2 feirer 20 år, og dagen er onsdag, blir det omtrent som i femtiårsdager. Da smøres det gjerne tjukt på.  

Men bevares. TV2 ble en vellykket skapning. Det så stygt ut noen ganger. Å starte en kommersiell rikskanal med allmenkringastingsprofil var så absolutt for en risikosport å regne. Hadde TV2 fått starte opp uten at politikerne hadde blandet seg inn i programpolitikken, hadde det ikke vært noe problem i det hele tatt. TV2 søkte på en konsesjon der det var temmelig detaljert beskrevet hva slags programprofil den nye kanalen skulle ha. Til gjengjeld fikk TV2 enerett på reklame. Fortsett å lese En vellykket skapning

Pengemakt som dreper mangfold

Den nye Schibsted­-avisen vil etter hvert ta form. I Bergen vil den i midlertid fortsatt hete Bergens Tidende med mye godt lokalstoff. I pur egeninteresse kan Schibsted også komme til å ta kverken på hele bransjens NTB.

Redaktøren i Aftenposten, VG, Bergens Tidende, Aftenposten, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen holder hardnakket fast på at det er de som bestemmer hva som skal komme på trykk i deres avis. De har helt rett. Disse avisene er imidlertid med i Media Norge som Schibsted eier med hud og hår. Avisene driver for tiden med vel 600 000 kroner i overskudd, men Schibsted er bekymret. Opplaget faller og noe må gjøres. Derfor har de satt i gang prosjektet «RP15» der målet er å redusere kostandene med mellom 450 til 700 millioner kroner innen 2016. Det betyr at hundrevis av stillinger må bort. Fortsett å lese Pengemakt som dreper mangfold

Der kom mediemomsen

Anniken Huitfeldt har vunne fram med sin «vente-strategi». Nå innser avisbransjen realitetene og godtar åtte prosent moms. De rødgrønne kan innføre mediemoms over hele linjen uten at det blir for mye bråk.

I går gjorde VG det klart at de kan leve med at det blir åtte prosent moms på papiravisen hvis momsen på digitale varianter reduseres fra 25 til åtte prosent. VG hadde ikke sagt det hvis det ikke var klarert med Schibsted. Det gikk ikke mange timene før Mediebedriftenes Landsforening (MBL) gjorde det klart at de også kan godta åtte prosent mediemoms. Styret hadde drøftet saken før påske, men de hadde lagt seg på været med hensyn til å flagge sitt standpunkt. I går måtte de på banen. Fortsett å lese Der kom mediemomsen

Motmakt mot mediemakt

Murdoch-skandalen i England danner et ekkelt bakteppe for A-pressens iver etter å skaffe seg dominerende markedsmakt via oppkjøpet av Edda. Nå setter både Konkurransetilsynet og Medietilsynet foten ettertrykkelig ned.

Konkurransetilsynet er ikke å spøke med. De sier rett ut at A-pressen får kvitte seg med en del av indrefileten, lokalavisene Varden, Fredriksstad blad, Drammens Tidende og Tønsberg blad, hvis de skal godkjenne oppkjøpet av Edda Media. A-pressen har nå 15 dager på seg til å få tilsynet til å ombestemme seg. Her skal konsernsjef Thor Gjermund Eriksen få svette. Når Konkurransetilsynet først har gitt beskjed om hva de akter å gjøre, er de som sta esler å regne. Fortsett å lese Motmakt mot mediemakt

Nærmere mediemoms

Det er momsfritaket til de største og sterkeste avisen som utgjør den viktigste pressestøtten. Momsen er utsatt til høsten, men det ser ut til «minipapirmomsen» rykker nærmere i takt med at de digitale inntektstømmene øker.

Regjeringen er krystallklar på at pressestøtten skal beholdes som den er. De endringer som kulturminister Anniken Huitfeldt la fram i går, er ikke mer omfattende enn de måtte være. Det kan kokes ned til at digitale abonnenter skal telle med når pressestøtten fordeles. Det skal ikke lenger være slik at det er kun abonnenter på papir som teller med i støttegrunnlaget. Støtten blir nå plattformnøytral. Den blir også i prinsippet åpen. Det står fritt fram for alle å starte en avis som kun baserer seg på digitale abonnenter.  Det skal enda til være mulig å gi ut avis på papir tre dager i uka og elektronisk utgaver andre ukedager. Fortsett å lese Nærmere mediemoms

Med rett til å lekke

Landets redaktører og journalister mener en redaktør skal ha rett til å frita en kilde fra taushetsplikten. Advokat Sigurd Klomsæt og likesinnede skal beskyttes og gjøres urørlige ved å gi politiet et etterforskningsombud. Slik kan vi ikke ha det.

Når en del av landets redaktører nå klager over at tingrettsdommer Finn Haugen har kritisert pressen for etisk sløvhet knyttet til publiseringen av taushetsbelagt materiale knyttet til straffesaken etter terrorangrepet 22.juli og advokat Sigurd Klomsæt er fratatt retten til å være bistandsadvokat, er det grunn til å minne om at den offisielle meningen til landets redaktører er at loven bør endres slik at Klomsæt og likesinnede gjøres urørlige. I høringsuttalelsene til Medieansvarsutvalgets innstilling går både Norsk Redaktørforening, Norsk Journalistlag og Den Norske Fagpresses Forening inn for at det skal innføres et lovfestet forbud mot at offentlige og private aktører kan iverksette etterforskning med sikte på å avdekke pressens kilder. I det øyeblikk noen bryter sin taushetsplikt, skal vedkommende gjøres usårbar og uangripelig hvis en redaktør bestemmer det. Fortsett å lese Med rett til å lekke

Loven over makten, ikke motsatt

Anniken Huitfeldt oppgave er å stå i mot presset fra sine egne, LO og A-pressen, for at loven skal endres slik at A-pressen skal komme i mål med sitt kjøp av Edda Media slik de ønsker. Loven er vitterlig til for å hindre at det skjer.

Dagens lover om eierskap i mediene har til hensikt å sikre at vi i tillegg til NRK minst har tre sterke mediekonserner her i landet. Grensen for eierskap er en tredjedel i et markedssegment. Det gjelder på nasjonalt plan. Landet er også delt inn i regioner. Også her skal en sikre konkurranse og hindre at noen tar kontroll over mer enn en tredjedel av markedet. Fortsett å lese Loven over makten, ikke motsatt

A-pressen sluker Edda

Når A-pressen sluker Edda, ligger det an til mye bråk som eieren LO vil sette lite pris på. Og Thor Gjermund Eriksen bør ikke gjøre seg forhåpninger om at Anniken Huitfeldt skal hjelpe til slik at han får det som han vil.

I dag kom meldingen om at A-pressen overtar Edda Media. Det var ingen bombe. Ingen hadde interesse av å legge mer penger på bordet enn A-pressen, fordi ingen kan ta ut større synergieffekter av et kjøp. På børsen er hele Mecom verd 1,9 milliarder. A-pressen har bladd opp 1,7 milliarder bare for Edda-avisene, skriver Dagens Næringsliv. Mecom har all mulig grunn til å være fornøyd. Fortsett å lese A-pressen sluker Edda