Stikkordarkiv: nsb

Bot til NSB – skivebom

Det blir skivebom de lux når Samferdselsdepartementet vi gi NSB bot for ikke å ha nådd mål når årsaken er jernbanesurret som politikerne har ansvaret for. Ingen er tjent med at ledelsen i departementet også sporer av.

Samferdselsdepartementet kan komme til å gi NSB flere titalls millioner kroner i bot for at de ikke har klart å sette opp så mange ekstra seter i rushtiden som avtalt i 2007. Meningen var at de skulle klare 2300 ekstra i timen. De klarte i gjennomsnitt bare 257 ekstraseter. NSB fikk 55,2 millioner kroner for levere disse ekstrasetene.   

10 000 kroner

I avtalen som ble inngått i 2007, står det svart på hvitt at departementet kan «kreve stipulert prisavslag (bot) på kroner 10.000 for hver innstilt avgang». Dette er ikke noe man fant på i 2007. Det har skjedd tidligere at NSB har fått bot for at de ikke har klart å levere som avtalt.

Det nytter selvsagt ikke for NSB å motsette seg betaling. En avtale er en avtale, men NSB gjør oppmerksom på at selskapet ikke kan lastes for alle innstillingene. Blant annet har «manglende leveranse av infrastruktur fra Jernbaneverket», gjort det vanskelig å gjennomføre alle planlagte avganger. Fortsett å lese Bot til NSB – skivebom

Sjefer som bæres ut

Når sjefer i organisasjoner og i det offentlige må slutte, vet de i alle fall grunnen. I næringslivet kan en få sparken uten begrunnelse.

Det er som det skal være at noen sjefer får sparken eller at de selv finner ut at de vil trekke seg. Å være leder innebærer å ha en jobb hvor man lykkes og har tillit. En skal oppnå resultater, og både de som har ansatt en og de en jobber sammen med skal være fornøyd med innsatsen en gjør. Hvis man over tid ikke leverer som forutsatt, bør en slutte. Ingen ting er så demotiverende og skadelig for et arbeidsfellesskap som ledere som ikke fungerer godt nok.        

Forrige uke ble preget av et skrekkens eksempel på en leder som svikter grovt på det moralske plan. Biskop Georg Müller fikk sparken fordi han hadde utnyttet en gutt seksuelt. Det var 20 år siden. Det hjalp ikke. Tilliten var brutt. Müller fungerte dessuten elendig som leder. Han var umulig å samarbeide, opptrådte egenrådig og hensynsløst. ”Tilfellet Muller” bør få Den katolske kirke til å skjerpe seg når de velger ut ledere. Fortsett å lese Sjefer som bæres ut

Hegnars NSB-avsporing

Trygve Hegnar vil sparke Einar Enger. Han bør heller få takk og økt lønn for at han gidder å være sjef for NSB fortsatt.

På lederplass i Finansavisen i dag utkommanderer Trygve Hegnar NSB-sjef Einar Enger som syndebukk. Pendlere og politikere skal nå legge alle forsinkelses og avsporingssynder på ham og sende han ut i en skinneløs virkelighet for å gå til grunne som NSB-sjef.  Det hjelper ikke at Einar Enger ikke kan lastes for at tog sporer av og signalanlegg nekter å lyse som de skal. ”En person må ta det formelle ansvaret. Når Einar Enger ikke selv skjønner dette, og tar konsekvensen av det, må statsråd Magnhild Meltveit Kleppa, som generalforsamling i NSB, ta affære og avsette Enger”, skriver Hegnar. At NSB har et styre, hopper han galant over. Det er nå så som så. Ingeborg Moen Borgerud leder styret for NSB. Vi går ut i fra at hun går god for Engers innsats som sjef. Hvis styret i NSB mener Enger ikke lenger innfrir de krav styret stiller, må han selvsagt si takk for seg. Vi har imidlertid ikke hørt et knyst om at Enger ikke leverer. Det politikere og befolkningen klager over er forhold som ligger utenfor det NSB har ansvar for. Det er Jernbaneverket som har ansvaret for skinner, kjøreledninger, tuneller og signalanlegg. Derfor er det direktør Elisabeth Enger i Jernbaneverket som i dag er innkalt til møte hos samferdselsminister Magnhild Meletveit Kleppa. Dette møtet kommer det selvsagt ikke noe ut av. Kleppe vet mer enn nok. Alle vet mer enn nok, ikke minst samferdselspolitikerne på Stortinget. Togkaoset skyldes at det i lang tid er bevilget for lite penger til Jernbaneverket. Det er en kollektiv politisk svikt vi her står overfor. Vi har i dag det NSB som vi har betalt for.

Mer treffsikker

Selvsagt forsøker opposisjonen med Ingjerd Schou (H) i spissen å få folk til å tro at det er Magnhild Meltveit Kleppa som har ansvaret. Hun er i det minste mer treffsikker enn Trygve Hegnar. En statsråd har vitterlig et parlamentarisk ansvar som er uavhengig av om man har reell mulighet til å ha fingrene borti det man gjøres ansvarlig for. Fortsett å lese Hegnars NSB-avsporing

Når de gode slutter

Stein Nilsen vil ikke lenger klistres til NSB-problemene så lenge det ligger utenfor hans herredømme å gjøre noe med det. Enda en sjef som ingen ønsket skulle slutte, har kastet inn håndkle, til ettertanke for politikerne.

Dyktige ledere vegrer seg mot å bli naglet fast til nederlag dersom mulighetene for å lykkes ikke er til stede. Vi oppfatter at dette er grunnen til at Stein Nilsen, sjefen for NSB Persontog, trekker seg etter kun to år i jobben.

– Jeg har jobbet veldig hardt for å få en god jernbane i Norge. Men med de forutsetningene som står til rådighet nå, ser jeg ikke at jeg klarer å lykkes, sier Nilsen til NTB. Både pendlere, politikere, samferdselsministeren og konsernlederen beklager at Nilsen nå går av.

Frontfigur

Nilsen er lei av å fronte en situasjon han kan gjøre for lite med. Som frontfigur blir han stående som symbol på det som ikke fungerer. Før eller seinere hadde ledelsen i NSB kommet i fokus. Det har for så vidt skjedd allerede. For et par uker siden skrev Trygve Hegnar på lederplass i Finansavisen at NSB-toppene burde fjernes. Selv om det var Einar Enger som fikk skyllebøtten med navns nevnelse, rammer det på sett og vis Nilsen også. Det skal ikke så mye til før Hegnar trekker fram ledere i offentlig sektor han mener bør sparkes, så det er ikke så farlig. Men over tid er det slik, at de som har ansvaret i det daglig ikke går klar kritikk selv om man kan vise til knappe budsjetter og forhold som ligger utenfor ens egen innflytelse. Fortsett å lese Når de gode slutter

Felles politisk svikt

Nav og NSBs problemer har to ting felles, de borgerlige og de rødgrønne har omtrent like stort ansvar for rotet og det tar tid å rydde opp. Men selvsagt vil opposisjonen forsøke å score noen poeng ved å mase om at det er den sittende regjering som har ansvaret. Så sant, så sant.

I NRK diskuterte de i går kveld problemene med tog som ikke går når de skal. Det var lite nytt som kom fram. Konklusjonen visste vi på forhånd. Årsaken til problemene er at politikerne i flere år har gitt for små bevilgninger til Jernbaneverket og NSB. NSB har for mye gammelt materiell. Det er for lite med et jernbanespor en rekke steder i landet. Jernbaneverket har ikke fått tilstrekkelig med midler til å forbedre kjøreledninger og signalanlegg.  

Når det er beinkaldt flere uker på rad, bryter systemet sammen. Det kommer til å skje neste år også, og året etter det. Selv om bevilgningene til jernbane er økt de seinere årene, tar det tid for å få gjort de nødvendige forbedringer. Det som kommer til å bli bedre neste år, er alternative transportopplegg dersom toget ikke går. Det går det an å planlegge for – og ta kostnaden med det. Så ille som det har vært den siste måneden, aksepterer ikke befolkningen. Det har nok samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa og NSB-sjef Einar Enge fått med seg.

Intet er så galt at det ikke kan føre noe godt med seg. Det kalde været og det sammenbruddet i togtrafikken vi har opplevd enkelte dager, vil føre til at det blir satset med på jernbanen fremover. Meltveit Kleppa kan bli en budsjettvinner. Hun har da også den fordel at hun bare har vært samferdselsminister noen måneder. Det er alltid greie å være ny kost når en skal stå til rette for det som ikke er blitt gjort.

De ansatte i NSB og Jernbaneverket gjør en kjempejobb. De får nok mange sure kommentarer. Flere av de burde fått blomster. Fortsett å lese Felles politisk svikt