Stikkordarkiv: offentlige bevilgninger

Statsråders skjønn framfor byråkrati

Bevilgningsreglementet og innkjøpsreglene må mykes opp slik at statsråder og byråder får legalt armslag for å drive politikk. Den kontrolliveren som nå brer om seg, kan drepe innovasjon og virkelyst.

Audun Lysbakken, Kirstin Halvorsen, Tora Aasland og Bård Vegar Solhjell skal alle ha brutt statens bevilgningsreglement, loven om offentlige innkjøp og gitt penger til prosjekter der SVere står sentralt. Lysbakken har i ettertid kommet til at han var inhabil i en av tildelingene. Han har samtidig gjort det klart at den regelstridige praksisen har pågått i mange år i Barne-, likestillings -og inkluderingsdepartementet. Dette har ført til at Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite har bedt alle departementene rapportere om sin tildelingspraksis innen 23 mars. Deres oppgave er jo å passe på at alle regler blir fulgt. Det aner oss at det er flere statsråder som har svin på skogen. Det kan bli mye flatlegging fram mot sommeren. Fortsett å lese Statsråders skjønn framfor byråkrati

Offentlig juling

Å være toppsjef i det offentlige betyr i økende grad å få offentlig juling. Den som slår hardest er Jørgen Kosmo. Ingelin Killegreen kan ikke annet enn å legge seg flat.

Riksrevisor Jørgen Kosmo svinger pisken igjen. Denne gang er det politidirektør Ingelin Killengreen som rammes av piskeslagene. Burde det vært justisminister Knut Storberget?

I går brettet VG ut riksrevisjonens nådeløse kritikk i siste rapport. Jørgen Kosmo mener det er grunn til å stille spørsmål om hva man får igjen for alle midlene som er tilført politi- og lensmannsetaten. Selv om etaten får flere stillinger, går oppklaringsprosenten nedover. Kosmo kritiserer særlig at etaten ikke har prioritert å få på plass tidsriktige og gode IT-løsninger.  Det er ikke første gangen Riksrevisjonen har hatt kritiske merknader til politi- og lensmannsetaten. Kosmo reagerer på at han ikke ser noe bedring, snarere tvert i mot, sier han. Fortsett å lese Offentlig juling