Stikkordarkiv: Ola Borten Moe’

Solheim som bremsekloss

De som vil bygge ut fornybar energi, hevder miljøvernminister Erik Solheim har endt opp i rollen som bremsekloss. Det er god grunn til å be Solheim skjære igjennom og prioritere klima framfor andre naturhensyn og folks vindmølleprotester.

Olje- og energiminister Ola Borten Moe har fått «bad guy»- stempelet i klimapolitikken. Det tar ikke han ikke særlig tungt. Det skal godt gjøres at en minister som er satt til å ivareta olje­- og gassnæringens interesser, unngår kritikk for å prioritere olje og gass framfor miljø. Da Åslaug Haga ble olje-og energiminister forsøkte hun å skape inntrykk av at landet hadde fått en ny miljøvernminister. Det var ikke måte på hvor mye hensyn det skulle tas til miljø, klimautslipp skulle reduseres og det skulle satses på fornybar energi. Det  ble mest prat. Ola Borten Moe har valgt stikk motsatt strategi. Han vil framstå som en realpolitiker og dropper miljøbevegelsens klimaretorikk. Fortsett å lese Solheim som bremsekloss

Klimapolitikk i oppløsning

Alt tyder på at klimaforliket er bygget på en enighet som ikke finnes lenger. SV havner fullstendig i grøfta om forliket ryker. Da våger de ikke å følge med Ola Borten Moe og Jens Stoltenberg lenger,

De rødgrønnes klimapolitikk ser ut til å rakne fullstendig. Statsminister Jens Stoltenberg vil ikke si noe som helst, forståelig nok. Han vet det står om regjeringens framtid. Den avgjøres i forbindelse med klimameldingen som skal legges fram snart. Den er allerede over et år forsinket.

I følge klimaforliket på Stortinget, som alle partier med unntak av Frp står bak, skal to tredjedeler av klimagassutslippene skje nasjonalt innen 2020. Det betyr at vi må kutte 15-17 millioner tonn CO2-ekvivalenter ved hjelp av avgifter og diverse tiltak innen transport, energi og industri. I går meldte VG at Finansdepartementet mener dette ikke er mulig. Det vil heller at klimakuttene skal skje i utlandet. Norge skal altså betale for at andre land kutter i sine utslipp, mens vi kan fortsette omtrent som vi gi gjør her hjemme.

Det er enighet internasjonalt om prinsippet at rike land kan betale for kutt i andre land. Men EU forutsetter at to tredjedeler av kuttene skal skje innenfor eget lands grenser.

LO-lede Roar Flåthen varslet i sommer at klimaforliket blir for dyrt å gjennomføre. Han mener også at for harde klimatiltak rettet mot bedrifter, vil true norsk industri.

Bellona-leder Frederic Hauge sier til NTB at regjeringen ikke har noe valg. Han mener flere EU-direktiver pålegger Norge å kutte i utslipp på lik linje med andre EU-land.

Det er mulig Jens Stoltenberg ser for seg en spesialavtale med EU siden Norge er en storleverandør av energi til EU. Det kan jo være at EU innser at et land som produserer så mye olje og gass som Norge, ikke kan klare å kutte nasjonale utslipp med to tredjedeler. Det kan tenkes at Norge må bla opp milliarder for å bidra til utslippskutt i de EU-landene som er rammet hardest av den økonomiske krisen. Det er ikke urimelig om EU vil kreve en av Norge må gi fra seg en del av de milliardene vi tjener på olje og gass.

Venstre og KrF snakker med største bokstaver om at det ikke er aktuelt å gå tilbake på klimaforliket. Frp kan høste gevinst på å innta en «hva var det vi sa»-holdning. Ketil Solvik-Olsen mener Finansdepartementet har helt rett.

– Det er ikke mulig å nå målene i klimaforliket, så det må uansett reforhandles. Trolig vet Erik Solheim at han vil tape denne kampen, og det er derfor han allerede har sagt seg villig til å la noen andre overta miljøministerjobben, sier Solvik-Olsen til NTB.

De rødgrønne klarte å finne et kompromiss når det gjaldt oljeboring i Lofoten. Klimameldingen kan bli enda vanskeligere. Det kan se ut som om opposisjonen kan få en finger med i spillet når de rødgrønnes skjebne skal avgjøres. Hvis Høyre, Venstre og KrF står knallhardt på klimaforliket, må SV velge om de vil stå sammen med KrF og Venstre i klimapolitikken eller om de vil holde seg til Ap. Hvis SV blir med på å bryte klimaforliket, kan de samtidig holde begravelse over seg selv som et miljøparti.

 

Det er fristende for Venstre, KrF og for så vidt også for Høyre å stå fram som «høy og mørk» i klimapolitikken. Valget i 2013 nærmer seg imidlertid, og da må de borgerlige stå fram om en troverdig klimapolitikk. Spriket blant de borgerlige er like stort som blant de rødgrønne.

 

Hvis Jens Stoltenberg vil berge den rødgrønne regjeringen fram til 2013, har han alt å vinne på å utsette klimameldingen. Da øker mulighetene for at han kan få med seg de andre partiene på en revisjon av klimaforliket.

 

Olje og –energiminister Ola Borten Moe har havnet midt oppe i diskusjonen om utslippskutt. Han forsvarte i forrige uke Statoil oljesandprosjekt og kalte EUs drivstroffdirektiv for «uvitenskapelig». Slikt kunne selvsagt ikke miljøvernminister Erik Solheim sitte stille og høre på. Han sier til Dagens Næringsliv i dag Borten Moe svekker norske økonomiske interesser ved å forsvare oljesandprosjektet i Canada. Bortens Moes uttaler er møtt med skarpe reaksjoner innad i Sp. Nå vil partileder Liv Signe Navarsete ta en prat med sin nestleder. Det vil ikke føre til noe som helst. Borten Moe har solid støtte i eget parti. Han lar seg ikke styre av sin partileder. Han har bestemt seg for å utfordre miljøbevegelsen som han mener får legge for mye av premissene i energidebatten.

I Ap er nok mange særdeles fornøyd med at de har fått en olje­ -og energiminister som åpenlyst tar opp kampen med SV og miljøbevegelsen. Der Jens Stoltenberg ligger lavt for å unngå å provosere, trår Borten Moe til med kontroversielle utspill. Slik oppnår han det han er ute etter, å legge premisser for debatten og svekke den posisjon miljøbevegelsen har skaffet seg.

Rødgrønn klimastrid hardner til

Nå blir det rødgrønn kamp om kull på Svalbard. SV må vinne en seier i klimapolitikken som blir synlig for alle. Ellers må de trekke seg ut av den rødgrønne regjeringen og satse på at de kommer seg til hektene igjen til valget i 2013.

SV legger nå opp til åpen strid med Ap og Sp om kullgruvene på Svalbard. Om få år vil de to gruvene som i dag er i drift, være tomme. Det statseide gruveselskapet Store Norske søker nå om å få åpne en tredje gruve. SV sier kontant nei. De vil ha slutt på gruvedriften på Svalbard fordi de mener det blir umulig å nå målene for reduksjon i utslipp av klimagasser dersom vi fortsetter på Svalbard som i dag. Fortsett å lese Rødgrønn klimastrid hardner til

Miljøajatollah Hauge mot Borten Moe

Er det mulig å få utstyrt Frederic Hauge med en rådgiver som kan gjøre et siste fortvilet forsøk på å få jekket ham ned et par meter? I pur selvsentrering og med krav om at Borten Moe skal krype for ham, stenger «bannbullekaster» Hauge for en tydeligere og bredere miljødebatt.

I går kalte Bellona-leder Frederic Hauge olje-og energiminister Ola Borten Moe en inkompetent løgner. Bakgrunnen var at Borten Moe hevdet at miljøaktører alt for lenge har fått monopol på å definere virkeligheten.

– De kommer ofte med relevante og gode innspill. Men av og til tar de også feil. Og da må man tørre å ta debatten uten at man blir beskyldt for ikke å ha et miljøengasjement, sa Borten Moe til Her og Nå. Han framholdt at fossil energi kommer til å bli en viktig del av energimiksen i Norge. Derfor er det ikke er et spørsmål om vi skal drive på med olje og gass, men hvordan vi kan gjøre det på en mest mulig miljøvennlig måte, argumenterte Borten Moe. Fortsett å lese Miljøajatollah Hauge mot Borten Moe

Borten Moe i miljøkrigen

En skulle tro det ville holde med Per Olaf Lundteigen. Men Sp har også skaffet seg en nestleder som kan tråkke på tær og som er det reneste fluepapiret når det gjelder å tiltrekke seg lett krakilske meningsmotstandere.

 Tydelige politikere er så visst ikke en utdøende rase. I Senterpartiet har de i årevis vært velsignet med Per Olaf Lundteigen. Han kan sette saker på spissen, sette dagsorden og har en egen evne til å erte på seg meningsmotstandere. Slik blir det liv og røre av – og gjerne god velgeroppslutning. Velgere vil heller ha tydelig tale, klar beskjed framfor ull og halvkvedede viser.

Nå ser det ut til at olje- og energiminister Ola Borten Moe er i ferd med å innta rollen som Sps mest omstridte og regjeringens mest utskjelte. Denne uken har han frontkollidert med miljøbevegelsen. Bellonas fremste kommandosoldat, mannen med storslegge og et selvbilde som knapt er dimensjonert for norske forhold, Frederic Hauge, hevder han opptrer som en inkompetent løgner. Han forlanger at Borten Moe pakker seg ut av statsrådkontoret eller i det minste kommer krypende og ber om unnskyldning. Hvis ikke er det slutt på all kontakt med regjeringen for hans del. Som om det var en katastrofe.  Fortsett å lese Borten Moe i miljøkrigen

Oljejubel i en krisetid

Det nye gigantiske oljefunnet og den økonomiske krisen som
truer klimaarbeidet, bør få Norge til å gi flere milliarder ekstra til
klimaprosjekter i utviklingsland

Glem det. Det er ikke slutt på oljealderen i Norge. Olje- og
energiminister Ola Borten Moe knytter an til Winston Churchills berømte sitat:
«Dette er ikke slutten. Det er ikke en gang begynnelsen på slutten. Men det er
kanskje slutten på begynnelsen», når han kommenterer det største funnet på
flere tiår og det største på verdensbasis i år. Det var da voldsomt.  Realiteten er i det minste at dette funnet
vil få stor betydning for norsk næringsliv og oljeindustri. Ingen vil fra nå av
snakke om at norsk olje- og gassnæring er inne i solnedgangen. Flere spår at
sjansen for nye store funn i samme området er gode. Norge kan komme til å bli
enda mer avhengig av oljen i takt med at tradisjonell industri bygges ned. Fortsett å lese Oljejubel i en krisetid

Verkende sykehussår

 I et forsøk på å hindre at det går mer betennelse i sykehusstriden, refser Sp-nestleder Ola Borten Moe sin kollega Per Olaf Lundteigen og framstår som våpendrager for Jens Stoltenberg i en strid der Liv Signe Navarsete føler seg ydmyket og tråkket på.

Per Olaf Lundteigen legger sjelden fingrene i mellom. Her er det klar tale som gjelder, og gjerne litt provoserende i formen. Han har en egen evne til å sette saker på spissen, skrelle av svada og få belyst hva uenighet egentlig handler om.

Denne uken fyrte han av påstanden om at Jens Stoltenberg driver med dobbeltmoral når det gjelder lokalsykehus og sprer desinformasjon. Kritikken er ikke særlig treffende. Når første Jens Stoltenberg har bestemt seg, legger han ikke skjul på det han mener. Det var ikke mye svada om sykehuspolitikk i talen Jens Stoltenberg holdt på Aps landsmøte i forrige uke. Fortsett å lese Verkende sykehussår

Oljemannen Ola Borten Moe

Vindmøller til havs blir for dyrt. Flere fosser i rør, og gjør klar for olje og gass fra Lofoten. Ola Borten Moe frontkolliderer like godt med miljøbevegelsen og SV først som sist.

Det er ikke snakk om noen «hundre dager til å tenke seg om» for Ola Borten Moe. Her er det  tut og kjør fra dag èn av

I realiteten tar Borten Moe til etterretning at SV ikke vil være med i den regjering har ser for seg etter valget i 2013

Standardkommentaren ved skifte av statsråd er at det ikke betyr all verdens, for regjeringens politikk ligger fast. Når det gjelder Ola Borten Moe er det annerledes. Han akter vitterlig å stå for en annen energipolitikk enn det de tidligere Sp-ministrene på denne posten har stått for. Det er nesten som vi hører Jens Stoltenberg og oljegutta i Ap klappe fornøyd i bakgrunnen. Fortsett å lese Oljemannen Ola Borten Moe

Bellona-tøv om Riis-Johansen

Er det noe Ap styrer, så er det olje- og energipolitikken. Det betyr fint lite om Ola Borten Moe tar Terje Riis-Johansens plass. Men Frederic Hauge må gjerne drømme om at han er mindre gelè og fossil,  

  Miljøstiftelsen Bellonas leder Frederic Hauge beskriver avtroppende olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp) som en geléklump. Ifølge NTB satt jubelen løst på Bellonas kontor da nyheten kom om Terje Riis-Johansens avgang som olje- og energiminister. Fortsett å lese Bellona-tøv om Riis-Johansen