Stikkordarkiv: oljefondet

Farlig oljeavhengighet

Det er gode grunner for å holde igjen på lønnsveksten, det private forbruket og vurdere tempo i olje og gassutvinningen. Da blir det mulig å øke investeringene innen samferdsel uten at det går helt galt.

Den økonomiske utviklingen i Norge er langt bedre enn det næringslivet forventet for få måneder siden. Forklaringen et at en før jul hadde forventet at krisen i Europa hadde slått inn sterkere i Norge. Konsekvensen av eurokrisen merkes, men mindre enn antatt. Og det er først og fremst eksportindustriensom rammes. Det er imidlertid ikke den tradisjonelle eksportindustrien som er driveren i økonomien. Den betyr mindre og mindre. Det er olje og gass som er driverne. De store oljeselskapene drar med seg en hel hær av små og store bedrifter i den såkalte leverandørindustrien. Fortsett å lese Farlig oljeavhengighet

Emissæren for superkapitalistene

Norge vil gjerne være verdensmester i samfunnsansvar. Det er de som mener vi har så pass mange svin på skogen, at vi bør gå stillere i dørene.

Blant verdens Onkel Skruer og børsenes pengeflyttere er Yngve Slyngstad Norges største kjendis. Han er sjefen for Statens pensjonsfond utland, det såkalte oljefondet. 1 2000 var fondet på 386 milliarder kroner. I dag eier fondet aksjer og verdipapirer til en verdi av over ca. 2 600 milliarder. Fondet har eierandeler i over 4000 selskaper og er et av verdens største investeringsfond.

Fortsett å lese Emissæren for superkapitalistene