Stikkordarkiv: Oslo Universitetssykehus

Fraværende ledelse

 Ledelse handler om tydelighet og nærhet til medarbeidere. I det lange løp kan en ikke basere seg på så mye avstandsledelse som preger Oslo Universitetssykehus.  

Kun 18 av 59 somatiske avdelinger ved Oslo Universitetssykehus (OUS) har en leder som er til stede i miljøet til daglig, skriver Dagens Medisin.41 avdelinger er spredt på to eller flere steder og har såkalt tverrgående ledelse, det vil si at lederen har ansvar for personer og aktiviteter som befinner seg på flere steder. Oslo Universitetssykehus befinner seg alt på 70 ulike adresser. Bare det er en ledelsesutfordring av dimensjoner.

Da man startet fusjonsprosessen ved OUS ble den såkalte ”stedlige ledelsen” erstattet med ledere som hadde ansvar for funksjoner. Planen er å flytte avdelinger sammen etter hvert, og en ville starte fusjonsprosessen med å gi en leder ansvaret for det som på sikt skulle bli en mer sammensveiset enhet. Den felles lederen kunne da umiddelbart starte med å ta ut skalte synergieffekter. Det kan argumenteres for det dette er den beste måten å gjøre det på når en skal fusjonere. Fortsett å lese Fraværende ledelse

Det ustyrlige sykehuset

Bente Mikkelsen gjør seg klar for siste forsøk i sykehusfusjon med kronglete tilløp, mens den midlertidige sykehusledelsen varsler at de dessverre ikke kan trylle fram like mye behandling med færre ansatte

Fredag hadde helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen et møte med Helse Sør-Øst, som fortsatt durer i vei med store underskudd. Der sa hun det alle vet, at kostnadene må ned og budsjettet må holdes. Deretter serverte hun en gladmelding. Oslo Universitetssykehus (OUS) får 300 millioner kroner ekstra til omstillingsprosessen. Det var ingen jubel som brøt løs. I OUS vil de nok kalle dette et spytt i havet. Ledelsen og de tillitsvalgte mener det trengs 16 milliarder til nybygg, rehabilitering om omstilling ut over de normale budsjettene. Så langt har de bare fått 1,5 milliarder.

Helse Sør-Øst med Bente Mikkelsen i spissen, mener OUS kunne spart seg å legge fram slike planer. For henne er det drømmeri, ikke planlegging. Konflikten endte med at Siri Hatlen trakk seg som direktør for vel tre måneder siden. Nå seiler OUS-skuta videre uten klare planer og med en midlertidig ledelse. Veien skal bli til mens en går. I år går de mot et underskudd på nærmere en milliard.

Søknadsfristen for stillingen som ny direktør er gått ut. Aftenposten kan fortelle at syv av de åtte som søkte sist, ikke er interessert. Dette er blitt en stilling der de best kvalifiserte ikke står i kø. For de økonomiske rammebetingelsen en skal jobbe under er uklare, stemningen internt elendig og ingen vet hvordan en skal klare å få til fusjonen slik den er tenkt. Dette er en jobb hvor sjansen for å kjøre i grøfta er stor. Vepsebolet OUS kan bli drepen for karrieren. Fortsett å lese Det ustyrlige sykehuset

Sykehusomkamp enda en gang

Sylvi Listhaug (Frp) må gjøre jobben sin; skaffe billige
behandlingsplasser slik samarbeidsreformen legger opp til. Det er dødfødt å
kreve omkamp om nedleggelse av Aker selv om det er valgkamp.

Det er mange ansatte ved Oslo Universitetssykehus og
Oslo-politikere som mener Aker sykehus ikke bør legges ned. Men det vedtaket er
vitterlig fattet.  Helseminister
Anne-Grete Strøm-Erichsen har tatt det til etterretning. Det hun har sagt nei
til, er at Aker-eiendommen blir solgt. Det skjedde etter protester fra
Oslo-politikere. Daværende direktør Siri Hatlen hadde sett for seg at helsefortaket
kunne selge Aker og bruke de milliardene salget innbrakte til å bygg nytt og rehabilitere
på Ullevål. Det fikk hun nei til. Dermed havnet Oslo Universitetssykehus i en
fiansieringskrise. Styret har så langt ikke maktet å legge fram en fornuftig
plan for hvordan samordning av virksomheten skal skje fordi det er helt i det
blå om de finansielle rammebetingelsene. Siri Hatlen valgte å si takk for seg.
Nå får vi se om andre er i stand til å fikse det hun ikke fikset, å få Oslo
Universitssykehus fungere som planlagt uten ekstraordinære investeringer.

Revidert plan
Noen av det Siri Hatlen er blitt kritisert for, er at
nedbyggingen av Aker ikke skjer raskt nok. Når styret samles igjen om kort tid,
må de vedta en reviderte planer for nedbygging av Aker. Ved OUS diskuterer de
kun hvor rakt nedbyggingen av Aker kan skje.
I dag ber byråd for helse og eldre, Sylvi Listhaug (Frp), om
at Aker ikke blir lagt ned. At Frp mener det, er gammelt nytt. Frp mener
imidlertid at det nå har fått et nytt argument. I går brakte Dagens Næringsliv
meldingen om at Sintef har beregnet at det vil være behov for 1100 nye
sykehussenger i Oslo-området.  Derfor
blir det meningsløst å legge ned Aker, hevder Listhaug.
Den nye samhandlingsreformen legger opp til at kommunene
skal bygge opp ”billige sykehussenger” der ferdigbehandlede pasienter eller
pasienter som ikke er alvorlig syke kan legges inn. Målet er at færre skal
legges inn på de kostbare, høyspesialiserte sykehusene. For å stimulere til at
kommunene bygger ut egen ”sykehuskapasitet” og driver helseforebygging,
overføres 20 prosent av budsjettene fra sykehusene til kommunene. Dersom
kommunene ikke klarer å komme opp med tilbud til ferdigbehandlede pasienter, må
de betale per døgn for kommunens egne pasienter på sykehuset. Meningen er at
kommunene raskt skal finne ut at de er ulønnsomt ikke å bygge ut sine egne
”sykehus light”.

Kommunens opplegg

Meningen er altså at Sylvi Listhaug skal få opp farten med å
komme opp med et kommunalt behandlingsopplegg. Kommunen kan satse på Aker, hvis
de mener det er det beste.

Sylvi Listhaug er skeptisk til samhandlingsreformen og hun
frykter at det blir for få sykehussenger i Oslo og får dårlig akutteberedskapen.
Det kan hun faktisk gjøre noe med. Hun kan sette fortgang i arbeidet med å få
etablert det behandlingstilbudet i Oslo som samhandlingsreformen legger opp
til.

Det er lov å være skeptisk til samhandlingsreformen og tro
at det kommer til å oppstå mange problemer. Det er også gode grunner til at
iverksettelse av reformen burde vært utsatt et år fordi kommunene trenger tid
til å få etablert de nye helsetilbudene. Men Stortinget har  vedtatt at reformen skal iverksetter fra
kommende årsskifte.  Om få måneder kan
det altså bli Oslo kommune som får ansvaret for at det ikke er nok
behandlingstilbud for de som ikke er så syke at de må til Ullevål eller
Rikshospitalet. Har ikke kommunen et tilbud til dem, vil de få plass på Oslo
Universitetssykehus. Men da får Sylvi Listhaug regningen, uansett hva hun
mener. Og det nytter ikke å klage på prisen.

Hvis det viser seg å være behov for flere sykehussenger i
Oslo, vil nok Helse Sør-Øst heller bygge ut i tilknytning til Ullevål,
Rikshospitalet eller Radiumhospitalet. De ønsker at mer av sykehusdriften skal
skje i egnede lokaler på disse stedene.
Når det gjelder Aker, er det Sylvi Listaug selv som har utspillet.