Stikkordarkiv: Oslo Universitetsykehus

Pisk i sykehusene

Når Helsetilsynet varsler flere politianmeldelser og tøffere tiltak mot sykehusdirektører og styreledere i kampen mot feilbehandlinger, er det fort gjort å tro at det vil hjelpe. Men trussel om straff styrer i liten grad handlinger i en komplisert virkelighet.

Helsetilsynets direktør, Lars E. Hanssen, tror at det blir færre feilbehandlinger i sykehus dersom flere leger bli anmeldt og det innføres tøffere tiltak mot sykehusdirektører og styreledere i helseforetakene, hvorfor han har ikke gjort det for lengst? Hvorfor venter han til dagen etter VG bringer en stor reportasje om 40 personer som har fått sitt liv ødelagt på grunn av feilbehandling i sykehus? Det er da ikke noe nytt at hundrevis av pasienter blir feilbehandlet hvert eneste år. Lars E. Hansen behandlet 2000 saker i fjor knyttet til klage fra pasienter eller lovpålagte meldinger fra sykehus ved uønskede eller farlige situasjoner. Det ble reagert på en eller annen måte i 225 av tilfellene. Fortsett å lese Pisk i sykehusene

Sykehuskrisen vokser videre

Krisen ved Oslo universitetssykehus sprer seg nå til Helse Sør- Øst. Det er nummeret før omstillingstoget sporer av på grunn av pengemangel.

Torsdag er det nytt styremøte ved Oslo Universitetssykehus. Administrerende direktør Siri Hatlen legger fram et forslag om å redusere budsjettet med 250 millioner kroner. Det er bare halvpartene av det eieren, Helse Sør-Øst, og styret har bedt om.  Det er ikke forsvarlig å kutte ytterligere 250 millioner, mener Hatlen.

I saksdokumentene til styremøte i april tillot hun seg å tvile på om det var mulig gjennomføre vesentlige kutt uten at det rammet pasientene. Hun trengte i alle fall mer tid for å utrede konsekvensene av ytterligere kutt. Styret vedtok at kuttkravet på 500 millioner sto fast, og administrasjonen fikk en måned på seg til å legge fram saken for styret til endelig behandling. Fortsett å lese Sykehuskrisen vokser videre