Stikkordarkiv: overgrep

Sex og tillit i Venstre

Om det var voldtekt eller ikke, er ikke avgjørende. En nesteleder på 39 år som har sex med ei jente på 17 år i partisammenheng har begått et tillitsbrudd og er politisk død. Trine Skei Grande har bestått prøven. Dette vil ikke skade Venstre.

Venstres nestleder, Helge Solum Larsen, vil ikke være med på at han voldtok den 17 årige jenta som han hadde sex med på fylkesårsmøtet i Rogaland. Jenta mener hun ble tvunget til å ha sex med nestlederen. De skal begge ha vært beruset. I slike saker er det ikke uvanlig at påstand står mot påstand. Når en er beruset er dømmekraften svekket. Et nei blir ikke oppfattet som et nei. Et ja var ikke ment som et ja. Fortsett å lese Sex og tillit i Venstre

Enda mer sex i Frp

Det nytter ikke å nekte for at alt for mange sentrale aktører i Frp framstår med forkvaklede holdninger til seksualitet. Det kan og bør ikke Siv Jensen gjøres ansvarlig for. Det er fint lite hun kan gjøre med det, annet å be tillisvalgte opptre etisk ansvarlig.

Det er visst aldri fred å få for Siv Jensen når det gjelder sex i Frp. I går ble det kjent at bystyrepolitiker i Kristiansand, Beate Helland, har anmeldt stortingsrepresentant Henning Skumsvoll for voldtekt og seksuell trakassering. Tidligere i år har partiet også måttet håndtere skandalen rundt  Bård Hoksrud og Trond Birkedal. Fortsett å lese Enda mer sex i Frp

Storberet i voldtektsbølgen

I VG verker de etter lyst til å ta Knut Storberget. Økningen i antallet overfallsvoldtekter gir ikke grunnlag for at Storberget må trekke seg. I ro og mak bør politikerne sammen med fagfolk finne ut av hvilke tiltak som kan virke, ikke drive utspills og demonstrasjonspolitikk.

 

VG har bestemt seg for rette skytset mot Knut Storberget i enda en sak. Nå gjelder det voldtekter. Politisk redaktør Hanne Skartveit skriver i dag at Storberget må sørge for at det er «nok politi i gatene eller gå av». Hva som er nok politi i gatene, vet de muligens i VG. Nå i helgen ble det satt inn 20 ekstra politi i gatene blant annet for å forebygge voldtekt. Likevel ble tre kvinner overfalt og voldtatt. Om tre kvinner ikke hadde blitt voldtatt om en plusset på med 20 flere polititjenestemenn, er det ingen som vet. Det som skjer i Oslo for tiden, er at det er grupper av menn som bevisst søker opp kvinner de vil voldta. Det er ikke lett å dekke byen med politi slik at de ikke finnes steder en som voldtektsmann våger å slå til. Fortsett å lese Storberet i voldtektsbølgen

Frp-ledelsen i uvær

 Frp-ledelsen dynges ned av råd og meninger om hva de burde gjort og sagt. Etter at støvet har lagt seg, er det ikke sikkert regelverket kommer til å bli endret så mye. Regler kan ikke løse alle problemer som oppstår når en har med mennesker å gjøre.

For å få kontroll med situasjonen som oppsto etter at Trond Birkedal ble anklaget for seksuelle overgrep, nektet Frp-ledelsen å etterkomme medienes krav om å få vite alt de hadde kjent til og foretatt seg før saken ble offentlig kjent. For Geir Mo var det maktpåliggende å få støtte fra ledelsen i partiet på at han hadde håndtert saken i henhold til Frps regelverk. Det fikk han. Selv om en trededel av Frp-velgerne på en VG-måling mener han bør få sparken for sin håndtering, sitter han trygt. Frp kan ikke avsette en medarbeider som har handlet i tråd med partiets regler. Fortsett å lese Frp-ledelsen i uvær

Overrgrep og rykter i Frp

Når sex-skandaler avsløres, må ledelsen regne med kritikk for sin egen håndtering. Det er slett ikke sikkert Siv Jensen hadde kommet bedre ut av det med å møte pressens krav om å få vite alt alle til enhver tid har hørt og sagt om Trond Birkedal. 

Siv Jensen har valgt en dristig strategi når det gjelder hvordan Frp-ledelsen skal håndtere sex-skandalen knyttet til Trond Birkedal. Hun insisterer på at hun vil behandle saken prinsipielt og nøyer seg med å slå fast at partiets regelverk er fulgt. Hun vil ikke svare på spørsmål om hva hun eller andre i partiledelsen har visst om eller har fortatt seg om saken.

Generalsekretær Geir Moe har vist til Frps regelverk som sier at når påstander om straffbare forhold dukker opp, skal ledelsen henvise til politiet. En skal ikke forsøke å tildekke eller bagatellisere det man hører. Han sier Frp på ingen måte har unnskyldt eller bagatellisert det de har hørt om Trond Birkedals adferd på det seksuelle området. Fortsett å lese Overrgrep og rykter i Frp

Siv Jensen rotak

Den interne kritikken ble så pass sterk at Siv Jensen valgte å snu på flisa og ta selvkritikk i løpet av helgen. Både hun og Geir Moe overlever nok, men for tiden har de svekket sin posisjon, skriver redaktør Magne Lerø.

Fram til og med torsdag i forrige uke var Siv Jensen og Geir Mo opptatt av å få kontroll med situasjonen som hadde oppstått etter at Trond Birkedal ble anklaget for seksuelle overgrep. Strategien var ikke å si mer enn nødvendig. De nektet å etterkomme medienes krav om å få vite alt de hadde kjent til før saken ble avdekket. De svarte med å henvise til politiet.

For Geir Mo var det maktpåliggende å få støtte fra ledelsen i partiet at han hadde håndtert saken i henhold til Frps regelverk. Det fikk han. Dermed var han ute av faresonen. Mo kan ikke ofres for å skape ro i partiet. Fortsett å lese Siv Jensen rotak

Homomaktkampen rundt Pollestad

La ekspastor Pollestad være i fred. Dette er ikke en sak for dere, politimester Kaasa. Pastor  Reidar Voith får finne ut av om han vil gå lenger inn i eller ut av konfliktene.

Det begynte med en biskops seksuelle overgrep mot et barn. Flere slike saker dukker opp og forsterker krisen i Den katolske kirke. Biskop Bernt Eidsvig sier han vil rydde opp og er klar for å ta i mot mennesker som er blitt utsatt for overgrep i tilknytning til Den katolske kirke. Til VG sier Eidsvig i dag at han er blitt kjent med tre nye saker som har med barn å gjøre, og at de ligger godt tilbake i tid. Hvis disse sakene ikke ender opp med anmeldelse, er det ikke mye mediene vil kunne skrive om, med mindre noen står fram og forteller sin historie.

Pater Kjell Arild Pollestad kan det bli atskillige spaltemillimeter av. Denne saken handler om minst tre ting: En påstand fra Pater Reidar Voith om at han er blitt forsøkt voldtatt av Pollestad, Den katolske kirkes syn på homofili og en vond maktkamp innad i Den katolske kirke.

Langslet støtter

Tidligere Høyre-statsråd og katolikk, Lars Roar Langslet, sier til VG i dag om at denne saken handler om onde krefter som vil Pollestad til livs. Han sier enkelt og greit at han tror på det Pollestad sier. Og Pollestad skrev i går følgende i Aftenposten om det som hadde skjedd i forhold til Voith:

–          Jeg var meget glad i ham, og han i meg, så jeg følte nesten at jeg hadde en sønn; han var 22 år yngre enn meg – og et hode høyere. Vår fysiske kontakt besto i at jeg sto på nederste loftstrinn i gangen for å rekke opp til ham for å gi ham en klem når han kom og gikk. Han fikk aldri en berøring som ikke en far kunne ha gitt en sønn, eller en onkel sin nevø, skriver Pollestad. Fortsett å lese Homomaktkampen rundt Pollestad

Stabukken Bernt Eidsvig

Biskop Bernt Eidsvig går heller i fengsel enn å rette seg etter politikere og eksperters krav om at seksuelle overgrep uansett skal anmeldes. Denne kampen kommer han til å vinne,

For tiden har vi inntrykk av at prester og biskoper som begår seksuelle overgrep er et kjempeproblem for Den katolske kirke. Når støvet har lagt seg, er det ikke sikkert det mediebildet som er tegnet samsvarer med virkeligheten. Biskop Bernt Eidsvig er imidlertid forberedt på at nye og mer belastende saker kan dukke opp. VG listet lørdag opp 12 saker som nå er kjent. En del av dem går tilbake til 50-tallet, noen til 60- tallet, og det er 20 år siden Georg Müller forgrep seg mot en korgutt.

Jarle Kallestad skriver i Vårt Land lørdag at det i perioden 2004–2008 ble anmeldt 15 000 seksualforbrytelser her i landet. Bare i 2008 ble det levert inn 669 anmeldelser for seksuelle overgrep mot barn under ni år. Utvides gruppen til 19 år, er tallet 2200.

20 år siden

Da Georg Müllers overgrep for 20 år siden ble offentlig kjent, fikk Den katolske kirke umiddelbart kritikk for at de ikke hadde anmeldt forholdet. Biskop Eidsvig forklarte at grunnen var at offeret ikke ville at saken skulle anmeldes. Det hjalp lite. Fortsett å lese Stabukken Bernt Eidsvig

Løgn om overgrep

Seksuelt misbruk av en altergutt for 20 år siden, var den egentlige årsaken til at den katolske biskopen i Trondheim, Georg Müller, gikk av for ett år siden. Menigheten og offentligheten fikk opplyst om at det var samarbeidsproblemer som lå bak. Dette var altså en løgn, servert fra ledelsen i Den Katolske kirken. Biskop Bernt Eidsvik bør be både menigheten og det norske folk om unnskyldning for å ha løyet om årsaken til at Müller gikk av. Han bør gi en god forklaring på hvorfor de valgte å lyve.

Han har gitt en forklaring på hvorfor de ikke anmeldte forholdet. Det er 20 år siden dette skjedde. Overgrepet er altså juridisk sett foreldet. Det er ingen avgjørende hindring for å gå til anmeldelse. Kirken har imidlertid tatt fatt i saken og konkludert med at Müller måtte fratre.

 Eidsvik har imidlertid et bedre forklaring for hvorfor saken er blitt kjent først nå.

–       Saken har ikke vært offentliggjort fordi offeret i saken ikke har ønsket det, sier Eidsvik.

Det er et godt argument. Når noen står fram og forteller om overgrep, kan det ikke være slik at de skal presses eller overtales til å anmelde forholdet eller bidra til at det blir offentlig kjent. Vi får tro Eidsvik på at det i dette tilfelle var tilstrekkelig for den det gjelder at kirken trodde ham at og at det fikk konsekvenser for den som hadde begått overgrepet.

I januar 2009 ble Den katolske kirke kjent med overgrepene. Seks måneder seinere erkjente Müller forholdet, fratrådte som biskop og forlot landet. Det beste ville vært om Den katolske kirke da hadde sagt rett ut hva som var årsaken. Hvis det stemmer at det var for å beskytte offeret de ikke opplyste om den egentlige grunnen, burde de da sagt at det var personlige forhold som var årsaken. Så fikk folk tenke sitt.