Stikkordarkiv: Politidirektoratet

Faremos styringsgrep

I fjor fikk politiet 108 tiltak og føringer fra Regjeringen. I år kuttes de ned til 20 samtidig som kravene på resultatrapportering øker. Grete Faremo har virkelig tatt styringskritikken etter 22. juli på alvor og tar et lovende styringsgrep.

De siste 10 årene har styringen av underliggende etater vært preget av at statsrådene har pøst på med flere mål og rapporter. Daværende politidirektør Ingelin Killengreen ba om færre mål og større handlefrihet. Hun nådde ikke fram. Gjørv-kommisjonen kritiserte regjeringen for å ha lagt opp til en for sterk detaljstyring av politiet. De anbefalte mindre detaljstyring og mer ledelse. Dette har Grete Faremo tatt ad notam. Fortsett å lese Faremos styringsgrep