Stikkordarkiv: politiet

Faremos styringsgrep

I fjor fikk politiet 108 tiltak og føringer fra Regjeringen. I år kuttes de ned til 20 samtidig som kravene på resultatrapportering øker. Grete Faremo har virkelig tatt styringskritikken etter 22. juli på alvor og tar et lovende styringsgrep.

De siste 10 årene har styringen av underliggende etater vært preget av at statsrådene har pøst på med flere mål og rapporter. Daværende politidirektør Ingelin Killengreen ba om færre mål og større handlefrihet. Hun nådde ikke fram. Gjørv-kommisjonen kritiserte regjeringen for å ha lagt opp til en for sterk detaljstyring av politiet. De anbefalte mindre detaljstyring og mer ledelse. Dette har Grete Faremo tatt ad notam. Fortsett å lese Faremos styringsgrep

Ansvar, makt og ledelse

Det er høysesong for skråsikre meninger og lettvinte skrivebordsløsninger frikoblet fra maktens realiteter. Kravet om at Jens Stoltenberg må trekke seg, er kun en av dem.

Det er høysesong for skråsikre meninger om ledelse etter 22.juli-kommisjonens rapport. Før helgen sto opposisjonslederne i kø for å belære Grete Faremo om ledelse, at det handler om tillit og tydelighet og at man ikke skulle gjøre det slik hun hadde gjort det i forhold til Øystein Mæland. Ledere som er synlig offentlig opplever ofte at folk som står utenfor mener å vite best hva en skal gjøre. Når politikere siterer læreboka i ledelse som kritikk av en politisk motstander, kan man som regel ta det meste med en klype salt. De hadde sannsynligvis gjort akkurat det samme om de var i Faremos situasjon. Fortsett å lese Ansvar, makt og ledelse

Styring ved å holde fingre fra fatet

Hvis ikke Grete Faremo akter å holde fingrene fra fatet i det daglige, kan hun like godt legge ned Politidirektoratet og heller opprette en forsterket politiavdeling i departementet. Uansett må antallet politidistrikt reduseres kraftig,

 Justisminister Grete Faremo varsler full gjennomgang av hvordan politiet er organisert. Hun vil gi politidirektøren en ny instruks, skjerpe kravene og klargjøre departementet og Politidirektoratets ansvar. Det er vel og bra. Foreløpig er det bare ord. En kan jo undre seg over hvorfor dette initiativet kommer først nå. Vi har snart i et år visst at politiets innsats sto til stryk. Forklaringen er selvsagt at regjeringen er nødt til å foreta seg noe etter den knusende rapporten fra 22.juli-kommisjonen. Fortsett å lese Styring ved å holde fingre fra fatet

Mælands feilsteg

Øystein Mæland sviktet ikke 22.juli, men i ettertid. Norge trenger en ny politidirektør.

Det er ikke slik at en oppnår så veldig mye med å sparke sjefer dersom det går galt. Jens Stoltenberg har lagt seg på denne linjen etter 22.juli. Han har og tar ansvaret, sier han, og blir sittende. Statsministre har det ikke med å gi fra seg makt frivillig. Hadde han vært leder for en mindretallsregjering, hadde han vært ferdig etter den knusende kritikken fra 22.juli-kommisjonen. Det kan til og mer være han unngår et mistillitsforslag i Stortinget. Erna Solberg er ikke i klar for å stable et alternativ på beina nå.  Fortsett å lese Mælands feilsteg

Styring på avveie

Martin Kolberg skivebommer når han tror at det er mer politisk styring som skal til for å rydde opp etter 22.juli. Problemet er for mye dvask politisk styring som ikke er faglig forankret.

Arbeiderpartiets parlamentariske nestleder, Martin Kolberg, mener systemsvikten som 22. juli-kommisjonen beskriver i sin rapport, skyldes manglende politisk styring av forvaltningen.

-Det mest alvorlige med rapporten er at den viser at systemene ikke virker etter forutsetningene. Den alminnelige informasjonen til regjering og det politiske miljøet er at det foreligger beredskapsplaner som skal følges på den og den måten hvis noe skjer. Så viser det seg at det ikke fungerer. Det er en enorm betenkelighet, sier Kolberg til Dagens Næringsliv (DN). Fortsett å lese Styring på avveie

«Skyting pågår» enda en gang

Øystein Mælands godkjenning av politiets innsats 22.juli, våger ikke regjeringen stille seg bak. De posisjonerer seg for kritikk fra «22.juli-kommisjonen».

I forbindelse med stortingsmeldingen om samfunnssikkerhet som ble lagt fram fredag, posisjonerer regjeringen seg for kritikk mot politiets innsats fra «22.julikommisjonen».  Det som står i meldingen, ble i flere medier tolket som om regjeringen ikke var fornøyd med politiets granskning av egen innsats 22.juli. Denne granskningen ble ledet av Olav Sønderland og konkluderte med at politiet ikke hadde gjort noen klare feil. De pekte på alternative valg, men kunne ikke med sikkerhet slå fast at dette hadde gitt et bedre resultat. Ingen ble gjort ansvarlige for beslutninger som var feilaktige. Politidirektør Øystein Mæland har beklaget at politiet ikke kom tidligere til Utøya. Men Mæland er ikke konkret med hensyn til hva han beklager. Han trekker ikke fram feil som ble gjort, men  argumenterer for de valg politiet gjorde denne dagen. Fortsett å lese «Skyting pågår» enda en gang

Mæland på tynn is

Hvis 22.juli-kommisjonen ender opp med sterk kritikk av politiet, bør politidirektør Øystein Mæland trekke seg fordi han i så fall har sviktet når det gjelder å bedømme politiets innsats,

Ved flere anledninger har Håvard Vederhus, som selv mistet en sønn 22.juli, kritisert politiet  for det de foretok seg 22.juli, for manglende informasjon i ettertid om hva som faktisk skjedde og for ikke å ha innrømmet de feil som ble gjort. I går møtte han politidirektør Øystein Mæland til debatt i  NRKs Aktuelt. Fortsett å lese Mæland på tynn is

Fritt fram for fylla

Oslo kommune prater om at de vil slå ned på fylla. Det blir bare verre. Politiet må bruke stadig flere ressurser på at folk skal ha frihet til å bli full framfor å gjøre Oslo til en tryggere by og at flere lovbrytere blir tatt.

Ap fikk kalde føtter. De våget ikke å pålegge alle kommuner å stenge alkoholserveringen en time tidligere enn i dag hvor en kan servere alkohol til kokken tre på natten. Ap har tidligere varslet at de ville pålegge alle å stenge kranene klokken to. Det er solid forskningsmessig belegg for at dette vil redusere alkoholbruken og den vold som følger med. Politiet har også vært tindrende klare på at det vil føre til klart mindre fyll og vold dersom alkoholserveringen blir stanset klokken to. Det er mellom klokken to og tre folk får i seg for mye. Fortsett å lese Fritt fram for fylla

Tillitskrise i politiet

Fungerende politidirektør Vidar Refvik er ikke på høyde med situasjonen og oppnår det motsatte av hva han ønsker. Politiet bør gå grundigere til verks og stille spørsmål om god farlig ledelse fortrenges til fordel for administrativ styring.   

Ledelsen i politiet feilberegnet da de fredag innkalte til pressekonferanse for å fortelle at de stort sett ikke gjorde andre feil 22.juli enn å ta for mange om bord i gummibåten som skulle frakte terrortroppen over til Utøya. Politidirektør Vidar Refvik og lederen for politiets evalueringsutvalg, Olav Sønderland, forsto ikke at når tilliten er tynnslitt nytter det ikke å møte situasjonen med «ingen grunn til kritikk» når en ikke har noe annet å vise til enn sine egne meninger. Hvis politiet hadde valgt å være åpne, lagt fram sine interne evalueringer, kunne de ha oppnådd mer. Istedenfor å invitere omverdenen inn i de dilemma de ble stående overfor, framstilte de eget valg som «opplagt det beste». Forsøkte på å skape et inntrykk av at de hadde levert som forventet, ble i alle fall mislykket. Fortsett å lese Tillitskrise i politiet

Med livet som innsats

Det svir når pårørende kritiserer politiet for å være mer opptatt av å beskytte seg selv enn å beskytte unge. Det er god grunn til å stille spørsmål om det har utviklet seg en styrings- og sikkerhetskultur i politiet ingen er tjent med.

Kan samfunnet kreve at voksne skal sette livet inn for å redde barn og unge? Spørsmålet stilles på bakgrunn av tragedien på Utøya 22.juli. Mange frivillige satte livet å spill for å redde de unge som flyktet fra øya. I de offisielle markeringene etter 22.juli endte disse opp som en uteglemt gruppe. Regjeringen har nå gjort det klart at det ikke var meningen. De skal også hedres. De må bare finne ut av hvem disse er. Fortsett å lese Med livet som innsats