Stikkordarkiv: politiet

Varsling om mer politibråk

 Ingelin Killengreen vil ikke ha mer kjeft fra riksrefser Jørgen Kosmo for at hun ikke har orden i IT-sysakene sine. De to milliardene hun trenger, klarer ikke Knut Storberget å trylle fram. Det er duket for mer politibråk. 

 På film er det slik at politiet bare kan trykke på noen taster på PCen, og så vips har de full oversikt over personer, bygninger, historikk og situasjoner. Slik er det så visst ikke i virkeligheten. Det er faktisk et snev av steinalder på teknisk side hos politiet. En del it-servere burde vært på teknisk museum og noen fakser burde vært kastet på dynga. Det vil koste godt over to milliarder kroner å skaffe politiet et it-system som fyller dagens krav til oversikt, effektivitet og pålitelighet. Det er over det dobbelte av den en tidligere har regnet med, og det er det ikke tatt høyde for i det budsjettet som er lagt fram.

Hvert år siden 2006 har politiinspektør Ingelin Killengreen pekt på behovet for en nytt IT-system. Men systemer, vedlikehold, signalanlegg, kjøreledninger og den slags står aldri øverst på politikernes prioriteringsliste. Det må bli krise først. Politikerne med Knut Storberget i spissen vil ha mer synlig politi, sterkere satsing både på det ene og det andre kriminalitetsforebyggende tiltak og høyere oppklaringsprosenter for diverse typer lovbrudd. Storberget er blant de beste i klassen til raskt å si at han vil gjøre noe med de fleste problemer som dukker opp. Han vet at om han ikke føre en såkalt aktiv kriminalitetspolitikk, slår Frp til som en hauk mot sitt utvalgte bytte. Fortsett å lese Varsling om mer politibråk

Infokaos om politibemanning

Politiforbundet dokumenteres at det planlegges å kutte bemanningen med ca. 5 prosent, men Politidirektoratet sier det er ukjent for dem. Går det an? Det virker som om Knut Storberget bare serverer prat når han påstår at det satses på politiet,   

I forrige uke meldte NRK at en stor flokk av avgangskullet ved Politihøgkolen kan komme til å gå arbeidsledige utover høsten. Det virker ikke som om politidistriktene rundt om i landet har råd til å ansette de nyutdannede. Ingen fare, dette ordner seg, politiet har fått økte ressurser, fikk vi da opplyst fra Justisdepartementet. Leder i Politiets fellesforbundet, Arne Johannessen sa at han slett ikke var sikker på at det var plass til alle de nyutdannede ut fra de bevilgningene politiet har fått.

Nå har han undersøkt saken – og har fått rett. VG bringer i dag en oversikt som viser at politidistriktene må kutte 440 stillinger de nærmeste årene. Dette er ukjent for Politidirektoratet, skriver VG. Hvis dette er tilfelle, er det ikke til å tro. Politidirektoratet må da kjenne til disse planene og de kan legge sammen tall.

Arne Johannessen har fått sine opplysninger via de tillitsvalgte. De offentliggjør hvor mange kutt det blir innenfor hvert distrikt. Grunnen til nedskjæringen i bemanningen er at det i år må satses 180 millioner kroner på en forsømt IKT-satsing. Politidirektoratet fikk refs fra Jørgen Kosmo for et par måneder siden for at det somles med å få på plass nye IKT-løsninger som en forventer vil gi økt effektivitet. I tillegg kommer høye kostnader knyttet til nytt nødnett. Med lønns -og prisveksten er det meste av de 1,3 milliardene som politiet fikk ekstra på årets budsjett, spist opp.

MiniminiNav

Arne Johannessen sier at Forbundet blir nedringt av ledere som sier det aldri har vært så vanskelig å prioritere arbeidsoppgavene som nå. Sagt med andre ord: Oppgavene står ikke i forhold til de ressursene som stilles til disposisjon. Dette er Nav i miniminiutgave.

Arne Johannessen, politidirektør Ingelin Killengreen og Knut Storberget har konkurrert i langt tid om å gi den mest dekkende beskrivelsen av tilstanden rundt i landets politidistrikter. Arne Johannessen knyttet dette til en kamp for økt lønn i fjor. Da må det som sies tas med en klype salt.

Etter at Arne Johannessen og Knut Storberget ble enige om en avtale som ga polititjenestemennene god betaling for å jobbe en time ekstra i uka, har situasjonen roet seg ned. Da budsjettet ble lagt fram i oktober, kunne justisminister Knut Storberget stå fram som en av vinnerne. Det skulle bli tusen nye stillinger i politiet. Her skulle det satses.

Arne Johannessen beskriver i dag en annen virkelighet. Hvis Arne Johannessen har rett, blir det meningsløst for Storberget å hevde at det satses på politiet og at vi får mer politikraft.

Hvis Are Johannessen har feil, får Politidirektoratet og Justisdepartementet dokumentere det. Virkeligheten må en greie å beskrive.

Flere studieplasser

Antallet studieplasser ved Politihøgskolen er i år rekordhøyt. Dette kommer som svar på at bemanningen er for lav i forhold til de oppgavene som skal løses. Dette var Arne Johannessens hovedpoeng i fjor. Knut Storberget sender stadig ut signaler og beskjeder om hva som skal prioriteres. Det gir mening å tildele politiet nye oppgaver hvis man samtidig legger opp til økt bemanning – og økt utdanning. Men hvis kronene ikke følger med, blir situasjonen håpløs. Da faller Knut Storbergets påstand om at det satses på politiet, død til jorden.

Ingelin Killengreen ser problemet. Hun har bedt om fullmakter til å effektivisere blant annet ved å slå sammen politidistrikt og være tydeligere på hva som må nedprioriteres. Det viker ikke som om Knut Storberget er klar for å gi henne den friheten hun ber om. Sammen må de nå finne ut av hvordan ressursene skal prioriteres. Og så får en gi tydelig beskjed om det.

Offentlig juling

Å være toppsjef i det offentlige betyr i økende grad å få offentlig juling. Den som slår hardest er Jørgen Kosmo. Ingelin Killegreen kan ikke annet enn å legge seg flat.

Riksrevisor Jørgen Kosmo svinger pisken igjen. Denne gang er det politidirektør Ingelin Killengreen som rammes av piskeslagene. Burde det vært justisminister Knut Storberget?

I går brettet VG ut riksrevisjonens nådeløse kritikk i siste rapport. Jørgen Kosmo mener det er grunn til å stille spørsmål om hva man får igjen for alle midlene som er tilført politi- og lensmannsetaten. Selv om etaten får flere stillinger, går oppklaringsprosenten nedover. Kosmo kritiserer særlig at etaten ikke har prioritert å få på plass tidsriktige og gode IT-løsninger.  Det er ikke første gangen Riksrevisjonen har hatt kritiske merknader til politi- og lensmannsetaten. Kosmo reagerer på at han ikke ser noe bedring, snarere tvert i mot, sier han. Fortsett å lese Offentlig juling