Stikkordarkiv: politikk

Ultimatumstrategier

Hvis de borgerlige partiene utstyrer seg med diverse ultimatum i et håp om å kapre velgere, ender de opp med å begrense sin handlingsfrihet og øke sin fallhøyde

Det er ingen grunn til å tvile på at Venstre, Kr.F., Høyre og Fr.p. er fast bestemt på å sende Jens Stoltenberg ut av statsministerkontoret etter valget i september. Derfor er de opptatt av å demonstrere for velgerne at de er i stand til å samordne sin politikk. Denne uken kunne de fire partiene fortelle at de nå er enige om hjemfallsretten. Det er et skritt i retning om en felles holdning til statlig eierskap og energipolitikk. Men på dette området er det også uenighet. For Høyre og Fr.p. er det viktig å oppløse statlige monopoler og innføre konkurranse der det er mulig. De varsler endringer for Statoil og Statkraft. De vil at staten skal selge seg ned fra 67 til 51 prosent i Statoil. Høyre har også planer om å dele opp Statskraft. Det er verd å merke seg at konsernsjef i Statkraft, Christian Rynning-Tønnesen, ikke nøyer seg med å si at han tar til etterretning det eieren til enhver tid beslutter. Han sier til Dagens Næringsliv i dag at det er best for Statkraft å framstå som et eget konsern. Fortsett å lese Ultimatumstrategier

Høyres skattebom

Frp slår seg i hop med de rødgrønne og dropper å fjerne formueskatten. Hvis ikke Høyre ombestemmer seg, blir de stående som partiet for de aller rikeste. Å innføre eiendomsskatt, som kunne vært et alternativ, orker de visst ikke å tenke på

Da Frp la fram sitt alternative statsbudsjett, overrasket de med ikke å foreslå formueskatten fjernet. Det har jo snakket i årevis om at de bør skje. Ketil Solvik Olsen framsto med en økonomisk ansvarlighet som ble lagte merke til. Han sa at politikere må prioritere. Det er grenser for hvor mye en kan kutte i skattene uten at det går ut over utdanning og velferdstjenester. Frp ville prioritere skattelette til folk flest. Nevneverdige reduksjoner i formueskatten fikk vente. I dag kommer meldingen om at Frp ikke akter å fjerne formueskatten i det hele tatt. Solvik Olsen sier til NRK at de har fått tydelig tilbakemelding fra medlemmene sine. De aksepterer ikke at de rikeste i landet blir nullskatteytere. Fortsett å lese Høyres skattebom

Knusende sykehuskritikk

Dropp granskning. Det har gått inflasjon i granskningskrav. Det er avdekket nok elendighet ved Oslo Universitetssykehus til at opposisjonen kan pepre Ap med kritikk for dårlig styring gjennom hele den lange valgkampen.

Opposisjonen vil ha en uavhengig granskning av forholdene ved Oslo Universitetssykehus. Hva er poenget med det? Det er kjent og tilstrekkelig dokumentert at planleggingen av en av de største fusjoner i offentlig sektor, står til stryk. Riksrevisjonen feide all tvil av banen denne uken.    Fortsett å lese Knusende sykehuskritikk

Velment fra «horn på veggen»

Tidligere ledere i KrF har noe å lære av Gro Harlem Brundtland og Lars Sponheim. De klarte å la den nye partiledelsen lede i fred. I KrF ser vi «hornet på veggen»- fenomenet utfolde seg

De tidligere lederne i KrF, Kjell Magne Bondevik, Einar Steensnæs og Valgerd Svarstad Haugland har vært så lenge i politikkens toppskikt, at de hjemme antagelig har hengende en plakat der det står «husk du har gått av». Slikt må en minnes på, men det hjelper bare et stykke på vei. På forsiden i Aftenposten forrige uke var hovedoppslaget, utrolig – men sant, at de tre partiveteranene fraråder Knut Arild Hareide å gå inn i regjering med Høyre. Fortsett å lese Velment fra «horn på veggen»

Nytteløs likestilling

Det går såpass sakte med å oppnå større likhet mellom menn og kvinner at politikerne kan ta det mer piano og ikke hive innpå enda flere millioner og satse på byråkratiske likestillingstiltak som ikke hjelper.

Er det noe alle er for og alle vil ha mer av, helst med en gang, så er det likestilling. På papiret ser det glimrende ut og over alt der kvinnene er, går det i praksis bra. Det finnes knapt nok et land i verden der menn og kvinner er mer likestilt enn i Norge. Allikevel står det visst elendig til, om vi skal tro Likestillingsutvalget under ledelse av professor Hege Skjeie som nå har levert to rapporter. Fortsett å lese Nytteløs likestilling

Tajik besto prøven

En leder skal stå håndfast bak de beslutninger som fattes, men når en forstår at en beslutning bærer galt av sted, skal en være rask til å snu. Det var en helomvending om 22.juli-forklaringene til beste karakter Hadia Tajik gjennomførte fredag

Kulturminister Anniken Huitfeldt bestemte for vel to uker siden at statsrådenes forklaringer til 22.juli-kommisjonen skulle offentliggjøres, mens de andre forklaringene skulle forbli hemmelige. Hun ble bedt om å gå en ny runde på om forklaringene til flere sentrale aktører kunne offentliggjøres, men fulgte rådet fra departementets jurister om å opprettholde skillet mellom politisk og administrativ ledelse. Departementet frykter at offentliggjøringen av alle forklaringene kan skape presidens. Dersom alt som sies til en granskningskommisjon skal offentliggjøres, vil de som skal forklare seg bli mer forsiktige og ta hensyn til hva som er i deres og andres interesse at de sier. Fortsett å lese Tajik besto prøven

Likestilling på stedet hvil

Alt tyder på at vi har nådd grensen for hva staten og politikerne kan foreta seg for å skape mer likhet mellom kjønnene. Om de rødgrønne hiver innpå enda flere millioner, vil det i praksis føre til fint lite fordi menn og kvinner ikke lar seg styre slik politikerne ønsker.

Norge er i verdenstoppen når det gjelder likestilling mellom kjønnene. Da skulle en tro at vi kunne ta det litt mer piano og glede oss over det som er oppnådd. Å neida. Det står jo riktig ille til, sier de som har mest greie på det. Likestillingsutvalget, ledet av professor  Hege Skjeie, leverte i forrige uke sin andre utredning. Det er så pass langt igjen før menn og kvinner er likestilte at de lanserer et helt batteri med nye virkemidler. De ser for seg et trepartssamarbeide mellom staten, arbeidsgivere og arbeidstakere for å øke tempo i likestillingen. De vil gi Barne-, likestilling og inkluderingsdepartementet et sektorgripende tilsynsansvar gjennom et nyopprettet direktorat som skal få fem regionskontorer. Videre vil de ha nye regler som sikrer en jevnere fordeling mellom menn og kvinner som velges eller utnevnes til offentlige organer, fedre skal gis selvstendig rett til foreldrepenger og foreldrepengeperioden tredeles. Fortsatt er det slik at gutter og jenter er ganske tradisjonelle når de velger utdanning. For å bøte på dette foreslår utvalget at staten subsidierer 30 prosent av studielånet til studenter som går mot strømmen og velger fag der kjønnsfordelingen i prosent er 80-20 eller skjevere. Slik kan vi få flere kvinnelige feiere og bilmekanikere og flere menn i omsorgsyrker der kvinnene rår grunnen. Tror utvaget. Fortsett å lese Likestilling på stedet hvil

Der evige habilitetshysteriet

Det spørs om Grete Faremo gidder å bry seg om kravet om at hun skal få sin habilitet sjekket. Opposisjonen får hyle på. Formalismen vil ingen ende ta.

Nå var vi i gang med en viktig diskusjon om styring, ledelse, organisering og kultur i offentlig sektor i forlengelse av 22. juli-kommisjonens rapport. Nå sporer VG og opposisjonen av igjen. Vi får servert den gamle suppa om habilitet enda en gang. Det er justisminister Grete Faremo som er i vinden. Tor Saglie, som nå fungerer som departementsråd i Justisdepartementet, har søkt stillingen. Han ligger ti hestehoder foran de andre tre søkerne når det gjelder kvalifikasjoner. Spørsmålet er om Grete Faremo er inhabil i forhold til ham. Fortsett å lese Der evige habilitetshysteriet

Statrådsbytte i fortvilelse

Liv Signe Navarsete topper laget og utpeker en syndebukk i håp om at det får skuffede velgere til å komme tilbake selv om politikken skal være den samme.

Det betyr fint lite om et parti skifter ut en statsråd med mindre det er åpenbart at statsråden ikke holder mål. Magnhild Meltveit Kleppa og Lars Peder Brekk har ikke utmerket seg ved å ha gjort en dårlig jobb. Slik sett er det ikke er naturlig eller nødvendig statsrådskifte som skjedde i går. Fortsett å lese Statrådsbytte i fortvilelse

Kjøpte stemmer

Den enorme pengestøtten til Ap og Høyre representerer et demokratisk problem. Det er på tide å sette et tak for hvor mye en person eller organisasjon kan gi i støtte til et parti,

De tre siste årene har Høyre fått 31,1 millioner krone i gaver. Det er en økning fra 9,1 millioner fra perioden 2005-2008. Arbeiderpartiet har i samme periode gått ned fra 29 til 28,2 millioner kroner, viser en oversikt som Klassekampen har utarbeidet. Frp har økt sine inntekter fra 4,2 til 7,5 millioner kroner. Fortsett å lese Kjøpte stemmer