Stikkordarkiv: Riksrevisjonen

Slår tilbake mot Riksrevisjonen

Riksrevisjonen er i ferd med å utvikle seg til et petimeter med tellemani, og Jørgen Kosmo møter sterkere motbør for synsing som ikke holder faglige mål. På tide å skjerpe seg for å unngå vingeklipping.  

«Riksrevisjonen svartmaler bevisst landets sykehus, henger ut ansatte og skaper utrygghet blant pasienter og pårørende». Kraftsalven kommer fra Lars Haukaas, administrerende direktør for arbeidsgiverforeningen Spekter der sykehusforetakene og en rekke statlige og halvstatlige bedrifter og etater er medlemmer. I innlegget i VG arresterer Haukaas  Riksrevisjonen for å ha brukte overskrifter som «Sykehusene trikser med ventelister» og «Pasientene blir lurt» i pressemeldinger de sendte ut i forrige uke i forbindelse med offentliggjøringen av revisjonsrapportene. Fortsett å lese Slår tilbake mot Riksrevisjonen

Vingeklippet Kosmo

Man må gjerne vingeklippe Riksrevisjonen slik flere eks-statsråder ber om, men Jørgen Kosmo er ikke problemet. Problemet er at politikerne dynger over seg selv stadig flere lover, detaljert rapportering, økende mengder spissfindige mål og heftigere tilsynsaktivitet, skriver redaktør Magne Lerø.

Riksrevisjonen er det ypperste den rådende styringstenkningen i det offentlige har skapt. De driver ikke lenger bare regnskapskontroll som i gamle dager. Nå driver de også forvaltningsrevisjon. Jørgen Kosmo og hans hær skal finne ut av om det politikerne har sagt skal skje, faktisk skjer; altså om mål blir nådd og om de tiltak som blir iverksatt, gir resultater. Og folk med revisorblikk nøyer seg ikke med å sveipe over, de graver seg nedover og innover i detaljenes rike. Hver krone skal dokumenteres. Det holder ikke å si «det regner vi med» når Riksrevisjonen kommer. Det skal bevises, eller dokumenteres, som det heter på revisorspråket.

På mange måter har Jørgen Kosmo overoppfylt forventningene. Han har selv bakgrunn som statsråd og stortingspresident for Ap. Det skulle en nesten ikke tro. Han tar i alle fall ikke fem øre for å svinge pisken over en rødgrønn statsråd som ikke holder forvaltningsmessige mål. Jørgen Kosmo kan minne om en skolemester der han lekser opp for statsråder og etatssjefer om hva som ikke er bra nok. En etter en blir de bedt om å gjøre hjemmeleksene bedre til neste gang han kommer.

Kosmo skiller seg ut på enda et område. Han snakker i titler og spissformuleringer når han mener det er på sin plass. Kosmo kunne gått rett inn som vikar på desken i VG. Den slags revisorer liker mediene. Fortsett å lese Vingeklippet Kosmo

Revider Riksrevisjonen

Detaljfokuset er i ferd med å ta overhånd. Stortinget bør nedsette et uavhengig utvalg som kan gå Riksrevisjonen og diverse tilsyn kritisk etter i sømmene.

Riksrevisjonen er det fremste det norske kontroll- og tilsynssamfunnet har skapt. Utviklingen er ikke til å ta feil av. Politikerne produserer stadig flere lover, forskrifter og retningslinjer. Individer og organisasjoner utstyres med stadig flere rettigheter. Den offentlige forvaltningens plikter øker. Det er stadig flere forhold saksbehandlerne må vurdere og vekte. Det fører til at saksbehandlingstiden øker og byråkratiet vokser. Politisk skjønn blir erstattet med mer detaljerte regler. Poenget er å sikre seg at ingen unytter muligheter til å opptre i strid med forvaltningens ide og grunnleggende forpliktelse. I ytterste konsekvens handler det om å sikre seg mot korrupsjon og misbruk. Fortsett å lese Revider Riksrevisjonen