Stikkordarkiv: Sigbjørn Johnsen

Må jobbe mye mer

Sigbjørn Johnsen trenger ikke gå over bekken etter vann i kampen for å få oss til å arbeide mer. Han kan begynne med å overtale LO om nødvendigheten av å myke opp holdninger til arbeidstid og la folk jobbe 120 prosents stilling, for eksempel

Regjeringens perspektivmelding som legges fram i dag er ikke noe valgkampmanifest. Folk flest vil ha høyere lønn og mer fritid. Dette går ikke i hop lenger, sier finansminister Sigbjørn Johnsen. Han vil ha oss til å jobbe 100 timer mer i året og utsette pensjonen noen år. Hvis det ikke skjer, må enten skattene økes eller det må kuttes i velferdsordningene. Det siste unngår vi neppe selv om vi skulle lykkes i å få folk til å jobbe mer. Fortsett å lese Må jobbe mye mer

Johnsen traff planken

Det er god grunn til harde kamper om enkeltposter i budsjettet, men slik verden ser ut i dag tyder det på at regjeringen har funnet fram til en fornuftig budsjettbalanse.

Det gikk bare et par minutter etter at finansminister Sigbjørn Johnsen hadde gått på Stortingets talerstol, før pressemeldingene om at budsjettet ikke holdt mål ble sendt ut fra partikontorer og kontorene til diverse interessegrupper. Klokken 10.04 kunne vi lese at Høyres Jan Tore Sanner mente at budsjett ville gjøre oss enda mer avhengig av oljeinntektene og svekke bedriftenes konkurranseevne. Deretter fulgte alternativer, misnøye og protester fra diverse grupperinger på rekke og rad. Fortsett å lese Johnsen traff planken

Gutteklubben «finans»

Det er nok av økonomer som sikler etter å nå til topps i Finansdepartementet, men ingen tok bryet med å søke. Her er det gjenbruk som teller, og gutteklubben «finans» som regjerer.

Gamlekara samler seg på toppen i landets finansforvaltningen. Det begynte med at Jens Stoltenberg for to år siden hentet inn den gamle sirkushesten Sigbjørn Johnsen til å bli finansminister.  Han hadde gjort stor lykke som pengevokter fra 1990 til 1996 da Gro Harlem Brundtland regjerte. Johnsen ble han lansert som landets beste når det gjelder å sitte på store pengesekker og si nei til det meste – på en folkelig måte og gjerne med et dikt, om det kunne passe. Fortsett å lese Gutteklubben «finans»

Frivillighet og skatt

Land etter land endrer reglene slik at skattefritak for gaver til frivillige organisasjoner kan beholdes. Påstanden fra Sigbjørn Johnsen om at dette er krevende å få til, får han gå lenger ut på landet med. Dette handler om hva man vil.

For et halvt år siden krevde ESA at ordningen med skattefritak for gaver til frivillige organisasjoner ikke ble begrenset til norske organisasjoner. I EU skal det være fri flyt av kapital og tjenester. Det betyr at reglene for skattefritak må utformes slik at penger kan sendes over landegrensene.

De første kommentarene fra finansminister Sigbjørn Johnsen gikk ut på at det ble fryktelig komplisert å etterkomme ESAs krav. Han utelukket ikke at pålegget fra ESA kunne bety slutten på ordningen, men først ville selvsagt pengetellerne i Finansdepartementet ”se på” saken. Fortsett å lese Frivillighet og skatt

Obama og Johnsen mot finasfolket

Barack Obama og Sigbjørn Johnsen går hånd i hånd for å ta nakketak på finansbransjen, hver på sin kant. Det er for mange finansfolke som tjener flesk, men som gjør mer ugagn enn nytte.

 

Finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) mener fete bonuser til bank- og finansrådgivere kan være lovstridig. Han har sendt brev til Finanstilsynet der han sier seg kritisk til at investeringsrådgivere får større bonus jo mer de selger. Det betyr jo at rådgiverne har egeninteresse i å selge finansielle produkter fordi de tjener på det, i stedet for å råde kundene til å ha penger på bok eller betale ned på lån.

Regjeringen ønsker et regelverk som gir finansrådgivere lik lønn uansett om kunden rådes til å beholde pengene på konto eller investere i forskjellige spareprodukter. Den salgsavhengige bonuslønna skal bort og heller erstattes med en høyere fastlønn.

– Salgsbasert avlønning gir insentiver til å anbefale investering fremfor ikke-investering, selv i tilfeller hvor dette ikke er i kundens interesse. Denne formen for avlønning kan også gi insentiv til å anbefale investering i bestemte finansielle instrumenter, selv om det ikke er til det beste for kunden. Dette er helt klart uheldig, sier Johnsen.

Wall Street

I går leverte president Barack Obama et slag i solar plexus på finansfolket i Wall Street. Han finner seg ikke i lenger at finansbransjen får ture fram som i dag. Han mener de har bidratt til å forsterke finanskrisen. Myndighetene kan ikke ta sjansen på at det skjer igjen. Nå skal det strammes inn. Etter at han har fått helsereformen på plass, er dette hans store nye sak på det innenrikspolitiske plan, i tillegg til kampen mot arbeidsledigheten.

Skandalen som rammer storbanken Goldman Sachs kan han utnytte positivt. Og han er ikke alene. Politikere i flere europeiske land verker etter å ta nakketak på finansfolket.

Helsereformen ble ikke den vinnersaken som Obama hadde regnet med, i alle fall ikke på kort sikt. Den kan bli det dersom det viser seg at den ikke får de dramatisk uheldige konsekvenser som kritikere har hevdet.

Når Obama skal regulere finansbransjen på en måte som aldri tidligere har skjedd i det kapitalistisk USA, er Obama opptatt av å opptre på vegne av folket. Han langer ut om at det er skattebetalernes penger finansfolket egentlig sløser bort og karer til seg selv. Goldman Sachs står fram som et takknemlig eksempel. De har regelrett svindlet kunder for flere hundre milliarder og titalls milliarder er delt ut i bonuser til egne folk. Men banken hevder de ikke har gjort noe galt.

Goldman Sachs

Dette poenget er det Barack Obama kan utnytte. Hvis Goldman Sachs faktisk er i tvil om det de har gjort er galt, så må reglene endres radikalt. Slik skal ikke skje. Fortsett å lese Obama og Johnsen mot finasfolket

Johnsen med øksa

 Der røk momsfritaket for ebøker, det skal kuttes 1,3 milliarder i revidert og ikke en gang NSB er sikre på å få det som trengs for å løse problemene. I den rødgrønne leieren blir det blodig alvor når Sigbjørn Johnsen viser seg med øksa.

Det taktskifte som er i ferd med å skje i budsjettpolitikken har ennå ikke gått opp for politikerne og opinionen. Jens Stoltenberg og Sigbjørn Johnsen har snakket om at de er nødvendig å stramme inn, men vi har ennå ikke sett så mye til det. Denne uken har vi fått en forsmak på hva det vil handle om.

Det begynte med lekkasjer fra interne kilder om at det neppe vil bli rom for å følge opp Nasjonal Transportplan som forutsatt. Det skjer samme dag som NSB har problemer med flere av sine tog. I ukesvis har samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppe løpt rundt og lovet bedre tider for de reisende med jernbanen. Nå skapes det tvil om hvorvidt hun vil makte å følge opp det hun sier. Kleppa er en av de statsrådene som må slåss hardest på regjerings budsjettkonferanse som avholdes om kort tid. Når hun ikke fram, vil hun få taperstempelet på seg. Opposisjonen vil kjøre Nasjonal Transportplan for alt den er verd. Knut Arild Hareide (KrF), leder i Stortingets transportkomitè har gjort det klart at det er uaktuelt å utsette nødvendige investeringer til vei og jernbane. Fortsett å lese Johnsen med øksa

Våger ikke økt boligskatt

Både sentralbanksjef Svein Gjedrem og sjefen for Finanstilsynet, Bjørn Skogstad Aamo, er bekymret for utviklingen på boligmarkedet. Nå er jobben deres å være bekymret, det vil si, å identifisere trender de ser i markedet og peke på mulige eller sannsynlige negative konsekvenser. Nå er det fare for at boligprisene øker, folk låner mer enn de bør, renten må økes for å kompensere dette, det gir en sterkere krone som igjen svekker eksportindustrien. Fortsett å lese Våger ikke økt boligskatt