Stikkordarkiv: sjef i staten

Killengreen vil ha mer makt

Vil man ha mer politi for pengene, må Knut Storberget og andre politikere holde fingrene fra fatet. Det mener i alle fall politidirektør Ingelin Killengreen. Hun kan få Liv Signe Navarsete på nakken før hun vet ordet av det.

Politidirektør Ingelin Killengreen ønsker mer makt fra politikerne for å kutte lensmannskontorer og politidistrikter. Hun vil at Politidirektoratet skal få utvidede fullmakter til å avgjøre organisatoriske spørsmål i Politi-Norge.

I går overrakte Killengreen en rekke anbefalinger til justisminister Knut Storberget basert på en analyse av erfaringer fra politi- og lensmannsetaten for årene 2002–2008.

Færre kontorer

Her tas det blant annet til orde for at antall lensmannskontor reduseres og blir erstattet av politiposter, flere av landets 27 politidistrikter slås sammen til større regioner, økt fokus på målrettet kunnskapsstyring og kunnskapsstyrt ledelse, teleselskapene må i fremtiden selv dekke politiets utgifter til kommunikasjonsovervåking og flere oppgaver skal løses av sivilt ansatte uten politihøyskole.

-Det er positivt med et stort engasjement for våre saker, men altfor mye av det organisatoriske løftes opp på et politisk nivå slik at det blir unødig tungvint og lite hensiktsmessig ut fra en helhetstenkning om politiets oppgaver og ressursbruk, sier politidirektør Killengreen.  

Arne Johannessen, leder for Politiets Fellesforbund, har tidligere uttalt at dersom ikke Politidirektoratet får mer makt, kan det like godt legges ned. Fortsett å lese Killengreen vil ha mer makt