Stikkordarkiv: Sp

Liv Signe Navarsete måtte ha EØS-realitetene inn med teskje av Jens Stoltenberg – og gikk glipp av en god valgkampsak. Det ender med at SV og Sp demonstrerer maktesløshet når de begynner å kjempe kamper de kan vinne

I Nationen i går ville ikke Liv Signe Navarsete bekrefte at Sp ikke ville kreve en reforhandling av EØS-avtalen om de rødgrønne vinner valget i høst. I går kveld måtte hun gi seg. Det skjedde etter at parlamentarisk nestleder i Ap, Martin Kolberg, hadde bedt SV og Sp om en rask avklaring. I går rykket også Jens Stoltenberg ut og gjorde det klart at det ikke ville bli aktuelt å forhandle med SV og Sp om endringer i EØS-avtalen; den ligger fast. Hvis SV og Sp vil være i regjering med Ap, er dette en forutsetning på samme måte som det er en forutsetning at Ap ikke vil søke om medlemskap i EU så lenge de er i regjering med SV og Sp. Fortsett å lese

Slaget mot Navarsete

Sp-ungdommen drar følelseskortet og blåser til kamp om Liv Signe Navarsetes lederstil. Dette er nok først og fremst et utspill for å få Navarsete til for alvor å starte nedtellingen mot å slippe en ny partileder til.

Det er mye krutt i Liv Signe Navarsete. Hun er en fighter, har tempo, driv og engasjement og kan sin Machiavelli; den som har makten, må aktivt søke å beholde den, ellers er det andre som tar makten. Nå mener Sp-ungdommen at hun misbruker den makten hun har.

Det var bred enighet om at Liv Signe Navarsete var den rette til å ta over etter Åslaug Haga i 2008. Da var hun nestleder i partiet Fortsett å lese Slaget mot Navarsete

Navarsete kan kaste kortene

Liv Signe Navarsete trenger ikke ville seg selv så vondt som det vil bli om hun fortsetter som leder. Hun kan la andre overta den sure jobben det er å lede et splittet parti med en dårlig internkultur og som stadig færre velgere ser poenget med.

 

Da Sp-ungdommen sist torsdag innkalte til krisemøte for å hindre at Ola Borten Moes politiske rådgiver, Ivar Vigdenes, ble byttet ut mot Borten Moes vilje, fant de ut at de kunne utnytte episoden på Dyrøy for å sette Liv Signe Navarsete sjakk matt. Aftenposten kan i dag fortelle hva som skjedde. Et brev til sentralstyret ble forfattet i full fart. Her protesterer lederen for Sps ungdom,Sandra Borch, mot at Liv Signe Navarsete skjelte henne ut offentlig. De skrev at de ikke ville godta oppførselen hennes og forlangte at sentralstyret skulle behandle saken. Fortsett å lese Navarsete kan kaste kortene

Statrådsbytte i fortvilelse

Liv Signe Navarsete topper laget og utpeker en syndebukk i håp om at det får skuffede velgere til å komme tilbake selv om politikken skal være den samme.

Det betyr fint lite om et parti skifter ut en statsråd med mindre det er åpenbart at statsråden ikke holder mål. Magnhild Meltveit Kleppa og Lars Peder Brekk har ikke utmerket seg ved å ha gjort en dårlig jobb. Slik sett er det ikke er naturlig eller nødvendig statsrådskifte som skjedde i går. Fortsett å lese Statrådsbytte i fortvilelse

Bønder mot Sp

Sps eksistensberettigelse ligger i å sikre bønder og bygder levelige vilkår. Bruddet i jordbruksoppgjøret er derfor jevngodt med et uår for partiet. De rødgrønnes strategi med å la SV og Sp holde det gående med snakk i møte med sine kjernevelgere, har slått feil, skriver redaktør Magne Lerø.

Da klimameldingen ble lagt fram for noen uker siden, jublet SV og deler av miljøbevegelsen for å ha vunnet fram med kravet om at to tredjedeler av kuttene i CO2-utslipp skal tas her hjemme. Det var en seier på «målplanet». Men hvordan vi skal klare å kutte to tredjedeler innen 2020, er helt i det blå i klimameldingen. Men SV var fornøyd med at de hadde vunnet kampen om målet. Ap mente de kunne leve med det , og at SV burde være fornøyd med en målseier. Praksis er noe annet.

Slik SV vant fram i klimameldingen, har Sp vunnet fram i landbruksmeldingen. Her settes den nemlig ambisiøse mål om økt norsk matproduksjon. Landbruksminister Lars Peder Brekk og kommunalminister Liv Signe Navarsete har snakket varmt om behovet for og viljen til å gi bøndene et løft. Bøndene begynte å tro på en ny giv i landbrukspolitikken. Forventningene økte. De steg faktisk over alle støvleskaft. Det ble klart da de presenterte kravet før årets jordbruksoppgjør. De ville ha en lønnsøkning på 50 000 kroner. Lørdag gjorde Norges Bondelag og Norges Bonde og småbrukarlag det klart at tilbudet fra staten var så pass dårlig at de ikke så noe poeng i å forhandle om det en gang. Regjeringen tilbud var på 13 000 kroner.

Hvis de hadde sagt ja til forhandlinger, kunne de nok ha fått noe mer. Men neppe mye mer. Istedenfor velger de å avstå for noen tusenlapper for å få markert sin misnøye mot regjeringen. I går stengte de noen riksveier slik at en fikk oppslag i Dagsrevyen. Det blir mer bråk i dag. Ved å aksjonere håper de å vinne forståelse i opinionen. Det bør de ikke regne med. Folk reagerer mot det de oppfatter som ulovlige aksjoner som rammer tilfeldige.

Hvis ikke bøndenes aksjoner går ut over alle rimelighetens grenser, er de ikke noe stort problem for Ap. Bøndenes aksjoner  rammer Sp. Lars Peder Brekk mener tilbudet i år var historisk godt Uttalelsens provoserer bøndene. Sps toppolitikere og bøndene befinner seg tydeligvis i hver sin verden. Etter at Brekk og Navarsete har vært ute på  bygdene og skapt forventninger om en ny giv i jordbrukspolitikken, har de vendt hjem til regjeringskontorene preget av økonomisk bekymring. Jens Stoltenberg er redd for at utviklingen i Europa kommer ut av kontroll og at det vil ramme Norge sterkt. Han maner derfor til forsiktighet med pengebruken. Når revidert nasjonalbudsjett legges fram i morgen, vil det ventelig vise at en legger opp til å stramme inn på bruken av oljepenger. I denne situasjonen har ikke regjeringen  noe ekstra å gi til bøndene.

Liv Signe Navarsete antydet i NRKs Politisk Kvarter i dag at lønnsoppgjøret i offentlig sektor også kan bli krevende. Det er det ingen grunn til å tvile på. Også her er det fremmet en del skyhøye lønnskrav. Staten har ikke tenkt å gi ved dørene. Kommunene har ikke penger. Ingen bør bli overrasket om det blir streik i offentlig sektor i år.

Lederen i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke, sier de ikke vil forhandle med staten fordi det staten tilbyr ikke vil snu nedgangen, øke matproduksjonen eller bedre rekrutteringen til næringen. Da kan det like godt være det samme.

Sp, bøndenes og bygdenes parti, kan notere seg for et gedigent nederlag, og det på et område der det forventes at de skal levere. Noe vil si det så enkelt at grunnen til at Sp skal sitte i regjering, er å sikre gode jordbruksoppgjør.

Det som ikke skulle skje, har skjedd. Det er så ille som det kan få bli for et parti som ligger nær sperregrensen på meningsmålingene.      

Maten og makten

Om politikerne kan tvinge kjøpmennene til å senke matprisene, utvide vareutvalget og bedre kvaliteten, er vi jammen ikke sikker på. Men det er på høy tid å treffe tiltak som sikrer at kjedemakten ikke utvikler seg til fullstendig allmakt.

I teorien fungerer konkurransen i matvaremarkedet som den skal. Fire kjeder på detaljistleddet og diverse leverandører kjemper om å få sine produkter på best mulig plass i hyllene. Slikt blir det beinhard konkurranse av. Og Konkurransetilsynet våker over det hele.

I går klinket Matkjedeutvalget til med påstanden om at konkurransen ikke fungerer som den bør. Utvalget må ha levert en viktig rapport, for sjelden har et utvalg blitt filleristet så grundig, og det endatil før de hadde lagt fram rapporten sin. Da forstår vi at det handler om makt. Fortsett å lese Maten og makten

Verkende sykehussår

 I et forsøk på å hindre at det går mer betennelse i sykehusstriden, refser Sp-nestleder Ola Borten Moe sin kollega Per Olaf Lundteigen og framstår som våpendrager for Jens Stoltenberg i en strid der Liv Signe Navarsete føler seg ydmyket og tråkket på.

Per Olaf Lundteigen legger sjelden fingrene i mellom. Her er det klar tale som gjelder, og gjerne litt provoserende i formen. Han har en egen evne til å sette saker på spissen, skrelle av svada og få belyst hva uenighet egentlig handler om.

Denne uken fyrte han av påstanden om at Jens Stoltenberg driver med dobbeltmoral når det gjelder lokalsykehus og sprer desinformasjon. Kritikken er ikke særlig treffende. Når første Jens Stoltenberg har bestemt seg, legger han ikke skjul på det han mener. Det var ikke mye svada om sykehuspolitikk i talen Jens Stoltenberg holdt på Aps landsmøte i forrige uke. Fortsett å lese Verkende sykehussår

Megafrustrerte Navarsete

Følelsesutbruddet mot sykehus-aksjonist Anderson som Liv Signe Navarsete har beklaget, er en fillesak. Det er verre at hun holder på å få hele regjeringsprosjektet i halsen og at Jens Stoltenberg setter henne ettertrykkelig på plass i sykehuspolitikken.

Liv Signe Navarsete lot følelsene koke over onsdag da en kvinne kritiserte henne sønder og sammen for ikke å ha gjort nok for å hindre nedleggelse av fødeavdelingene ved flere sykehus på Vestlandet. Navarsete svarte med samme mynt. Ingen bør være i tvil om at hun har kjempet som en løve for å forhindre det vedtaket som til slutt ble fattet. Det er ikke vanskelig å forstå at hun synes det er urettferdig å få en skyllebøtte for ikke å ha gjort nok, kastet over seg. Hun er både sint og skuffet over at hun tapte en kamp som for henne var like viktig som SVs kamp for å hindre oljeboring i Lofoten. Nederlaget svir. Navarsete slåss og slåss, men det ble knock out i 10- runde.

Navarsete orker ikke brenne inne med hva hun føler. Hun må få sagt hvor sint og skuffet hun er. Antagelig er dette en riktig strategi i møte med sine egne, men det tar seg dårlig ut å bli sint på en velger foran åpen mikrofon. Hadde det vært en høyremann hun hadde gått i strupen på, hadde det vært greit. Men her var det en av hennes støttespillere i kampen. Fortsett å lese Megafrustrerte Navarsete

Bondeopprør og småpartispenninger

Vanligvis ønsker ikke partiledelsen bråk i egne rekker. Det kan være en fordel for Liv Signe Navarsete at Per Olav Lundteigen og bondeflokken hans snakker om et skikkelig opprør.

I meningsmålingen som Opinion har utført for Avisenes Nyhetsbyrå, glir KrF under sperregrensen med 3,9 prosents oppslutning. Denne meningsmålingen viser i det minste at det fortsatt går den gale veien for KrF. Spenningene er så sterke i partiet at Dagfinn Høybråten er i ferd med å miste kontrollen. Ingen kan si hva som blir nestleder Inger Lise Hansens skjebne. Hun står imidlertid sterkere i den liberale fløy i partiet enn på lenge. Det spørs om KrF kan komme seg helskinnet gjennom den situasjonen de har havnet i uten at det skjer en avskalling enten til venstre eller høyre. Det kan bli dramatisk når oppslutningen på de fleste meningsmålinger for tiden ligger rundt fem prosent. De har ikke noe å tape før katastrofen er et faktum.

SV ser ut til å leve rimelig godt med spenningene internt. I forrige ble det tatt til orde for at SV bør vurdere å gå ut av regjeringen dersom regjeringen fortsatt skal føre asyl- og innvandringspolitikk som SV opplever som en provokasjon. Men debatten tok ikke av. SV tilpasser seg. Grensen går med oljeboring i Lofoten. Det spørs om ikke SV også vil ha større problemer med svelge unna budsjettet for neste år enn innvandringspolitikken. Fortsett å lese Bondeopprør og småpartispenninger