Stikkordarkiv: statlig eierskap

Telenor i India

Når Harald Tom Nesvik (Frp) og Svein Flåtten (H) ber Trond Giske ligge unna Telenor-saken i India, må det være grunn til å spørre om der er ved sine fulle politiske fem.

Indias høyesterett har slått fast at de lisenser Telenor opererer på i India er ugyldige. I verste fall kan det ende mer at Telenor må by på lisensene på nytt. Det kan fort koste 10 milliarder. I beste fall ordner det hele seg, slik at de ikke koster Telenor så mye ekstra.  Fredag ettermiddag fastsatte de tapet til 4,2 milliarder. Dette vil bli regnet med når resultatet for neste kvartal skal legges fram. Men også dette er bare en antagelse. Ingen kjenner prislappen.

Det var i 2008 Telenor bestemte seg for skaffe seg aksjemajoriteten i selskapet Unitech som hadde skaffet seg 22 lukrative mobillisenser. Telenor hevdet de gjorde alle nødvendige undersøkelser for å forvisse seg om at alt hadde gått riktig for seg. De vet jo at korrupsjon i India er vanlig. Det var derfor de sjekket grundig, hevder Telenor. Fortsett å lese Telenor i India

Giskes styringsmulighet

Eierskapsmeldingen som Trond Giske la fram på fredag, preges både av styringsvilje og erkjennelse av at det er begrenset hva staten kan kreve når man først har børsnotert et selskap.

Staten er eier i 52 selskaper med 300 000 ansatte med en samlet verdi på 600 milliarder kroner. I eierskapsmedlingen gjør Trond Giske det klart at han vil være en mer aktiv eier. Han vil for eksempel ha dobbelt så mange ansatte som i dag i departementets avdeling som håndterer eierskapsspørsmål. Det har fått høyresidens talsmann til å frykte det verste, at staten skal begynne å blande seg mer inn i det bedrifter som har staten på eiersiden, skal foreta seg. Det er det neppe særlig stor fare for. Spillereglene mellom eier, styre og daglig ledelse er rimelig godt definert og akseptert. Fortsett å lese Giskes styringsmulighet

Styrerealiteter og symbolikk

I eierskapsmeldingen bør Trond Giske forklare de mest styringskåte i den rødgrønne leir hvorfor profesjonelle styremedlemmer i børsnoterte selskaper ikke tar styringssignaler som det lukter politikk lang vei av.

Før all snøen er forsvunnet, skal Trond Giske legge fram en stortingsmelding om statlig eierskap. Den er det knyttet en del forventninger til. For Giske er jo en minister som ikke mangler mot og vilje til å styre. I den rødgrønne leir er det mange som forventer at Giske skal ta sterkere styring med de bedriftene staten har en betydelig eierandel i. Det Trond Giske vet, er at det i praksis er like viktig å holde fingrene fra fatet som å dynge på med styringssignaler. Giske er god på symbolikk. Han er like god på realisme. Derfor kommer ikke Trond Giske til å legge opp til en sterkere styring på politiske premisser. Fortsett å lese Styrerealiteter og symbolikk

Statlig salg – til rett tid

Finansavisen og Dagens Næringsliv er prinsipielle motstandere av at staten skal eie noe særlig i næringslivet. I forbindelse med at Yara akter å kjøpe opp sin amerikanske konkurrent Terra, har de fått anledning til igjen å minne om sitt syn. De har ikke sans for at staten legger 5,4 milliarder på bordet for å finansiere kjøpet. Høyres næringspolitiske talsmann, Svein Flåtten, mener staten burde brukt denne anledningen til å selge seg ned til 33,3 prosent og ikke vært med på emisjonen. Han tror det ville vært et positivt signal til markedet.

Man markedet er da fint lite oppatt av om staten eier 33,5 eller noen få prosenter over det. Markedet sendte aksjekursen ned da nyhetens ble kjent, fordi Yara betaler rundt 3 milliarder ekstra i forhold til markedsverdien. Hvis staten ikke skulle ha deltatt i emisjonene, ville det ha kunnet blitt tolket som usikkerhet på om det er riktig å legge så mange milliarder på bordet for å sikre seg Terra.

Staten opptrer som en profesjonell eier når man går sammen med de andre eierne om å tilføre Yara den kapital som trengs. Samtidig sier næringsminister Trond Giske til Dagen Næringsliv i dag at han er åpen for statlige salg. Når Giske ikke har betenkeligheter med å gå inn med ca 5 milliarder i Yara, er det fordi han mener dette er en fornuftig finansiell investering. Yara har gitt god avkastning de senere årene. Når man første er inne på eiersiden, kan ikke staten la være å gjøre investeringer som vil gi god avkastning.

Trond Giske gikk under tvil også inn med nye 500 millioner i Sas. Det er nok en mer tvilsom investering. Her handler det om å få inn med midler for ikke å tape det selskapet er verd. Giske bør ha planen klar for hvordan staten kan komme seg ut av Sas, med æren og millioner i behold.

Og når tiden er inne, må han gjerne selge seg ned et par prosent til 33,5 i Yara. Det er ikke noe poeng å eie noe mer.