Stikkordarkiv: statlig styring

Styringssystemer til stryk

Velgerne straffer Ap for å ha latt seg fange i styringssystemer som står til stryk. Det kan virke som om det blir enda verre om Høyre kommer til makten.

Det spørs om det kommer særlig mye ut av alt det «strategi- og endringssnakket» regjeringen har servert etter 22.juli-kommisjonen la fram sin rapport. Regjeringen er opptatt av å flikke på et system som ikke fungerer godt nok. Så lenge Jens Stoltenberg ikke er villig til å bruke øksa mot byråkratiet, vil det  bare fortsette å ese utover. Fortsett å lese Styringssystemer til stryk

Skjerpings, Giske

Trond Giske kan ikke gjøre som andre næringslivsledere ofte gjør, legge vennskap og kjennskap til grunn for hvem som skal få styreverv. Giske klarer seg gjennom dette bråket også. Problemet er at Ap i økende grad framstår som et parti som vil styre gjennom partibok og vennskap.

Trond Giske gikk ut som vinner i striden om eierstyringen av Telenor. Han hadde solid flertall blant de rødgrønne for å gjøre alt han kunne for å hindre at TV2 ble solgt ut av landet. De synes det var greit at han beveget seg til yttergrensene for eierstyring og presset styret for å få det som han ville. Det er slik majoritetseiere opptrer når saker er viktige for dem. Det Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomitéen fortok seg, ble ikke mer enn et slag i luften. Det endte med at styreleder i Telenor, Harald Norvik, fikk sparken. Slik fikk Giske markert hvem som har makten. Fortsett å lese Skjerpings, Giske

De forsiktiges kontrollredsel

«Mer kontroll» er tidens melodi. Det fører til at det vokser fram kulturer i offentlig sektor preget av frykt og forsiktighet. Da kan man ikke forvente at PST viser initiativ utover det avtalte når det gjelder å stoppe slike som Anders Behring Brevik for eksempel,

I sin forklaring til 22.juli-kommisjonen sier tidligere PST-sjef, Janne Kristiansen, at PST er preget av en forsiktighetskultur. I rapporten skriver kommisjonen at « organisasjon preges av redsel for kritikk, blant annet som følge av at de lå ned «brukket rygg» i 1996. Mange av de samme medarbeiderne er der fremdeles. Hun synes det er bekymringsfullt at EOS legger seg opp i etterforskningssaker, eksempelvis kamerabruk i en kjellerbod som fikk kritikk». Kristiansen sier rett ut at den måten EOS-rapportene (Stortingets for kontrollutvalg for etterretnings, overvåknings – og sikkerhetstjeneste) offentliggjøres på, er problematisk. Fortsett å lese De forsiktiges kontrollredsel

Støres signalstyring

Jonas Gahr Støre har valgt å traske i vei på de stiene Anne- Grete Strøm-Erichsen har tråkket opp. Han må passe seg for den typen signalstyring han drev med i UD. Da vil Aps sykehussystem rammes av enda støtte uklarhet om ansvar,

Det er utmerket at det en leder ønsker, faktisk skjer selv om lederen ikke har bedt om det. For politiske ledere er ikke det alltid godt nok. Der gjelder det å eie initiativet, vise at man tar grep og skaper endring til noe bedre. Derfor er det viktig for helseminister Jonas Gahr Støre å få fram at han er initiativtaker til at syv sykehus nå får ny styreleder. Men styreleder i Helse Sør Øst, Per Andres Oksum, har ikke fått med seg at dette er noe Støre har tatt initiativet til. Han sier til Dagens Næringsliv at det er han, ikke Støre, som har tatt initiativet til å skifte ut styreledere. Æres den som æres skal. Fortsett å lese Støres signalstyring

Helseministeren trakk seg

Helseministeren måtte bøye seg for legemakten som i dette tilfellet med god grunn har satt en stopper for at også fastlegene skulle vikles inn i mer tellehysteri, målstyring og sanksjonsiver. 

Da Helsedepartementet i januar sendte ut et forslag til ny forskrift for fastlegene, viste helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen muskler. Her skulle det gjøres vei i vellinga. Fastlegene skulle gjøre som staten bestemte, hvis ikke skulle det bli bot. Legene skulle få flere oppgaver, skrive flere rapporter, arkivere mer korrespondanse knyttet til sykemeldinger, blir mer tilgjengelige og oppsøke folk de mente trengte et legebesøk. Forskriften som ble lagt fram i går, er en blek skygge av det helseministeren hadde tenkt seg. Fortsett å lese Helseministeren trakk seg

Mælands feilsteg

Øystein Mæland sviktet ikke 22.juli, men i ettertid. Norge trenger en ny politidirektør.

Det er ikke slik at en oppnår så veldig mye med å sparke sjefer dersom det går galt. Jens Stoltenberg har lagt seg på denne linjen etter 22.juli. Han har og tar ansvaret, sier han, og blir sittende. Statsministre har det ikke med å gi fra seg makt frivillig. Hadde han vært leder for en mindretallsregjering, hadde han vært ferdig etter den knusende kritikken fra 22.juli-kommisjonen. Det kan til og mer være han unngår et mistillitsforslag i Stortinget. Erna Solberg er ikke i klar for å stable et alternativ på beina nå.  Fortsett å lese Mælands feilsteg

Styring på avveie

Martin Kolberg skivebommer når han tror at det er mer politisk styring som skal til for å rydde opp etter 22.juli. Problemet er for mye dvask politisk styring som ikke er faglig forankret.

Arbeiderpartiets parlamentariske nestleder, Martin Kolberg, mener systemsvikten som 22. juli-kommisjonen beskriver i sin rapport, skyldes manglende politisk styring av forvaltningen.

-Det mest alvorlige med rapporten er at den viser at systemene ikke virker etter forutsetningene. Den alminnelige informasjonen til regjering og det politiske miljøet er at det foreligger beredskapsplaner som skal følges på den og den måten hvis noe skjer. Så viser det seg at det ikke fungerer. Det er en enorm betenkelighet, sier Kolberg til Dagens Næringsliv (DN). Fortsett å lese Styring på avveie

Verdien av avvikere

De nye reglene for fastleger, enten det gjelder reservasjonsrett eller administrative pålegg, er et eklatant eksempel på den økende styringskåtheten i staten. Et avideologisert Høyre er ikke i stand til noe annet enn å være med på ferden

Kristin Clemet, tidligere statsråd for Høyre og fortsatt en av partiets ledende ideologer, går i rette med sitt eget parti fordi de ikke vil tillate at fastleger får reservere seg mot å henvise kvinner til abort. I innlegget på sin egen blogg peker hun på at dette ikke er noe praktisk problem. Det er et par hundre avfem tusen fastleger som reserverer seg. Det er helle ingen kvinner som har klaget over at de hindres i å få den hjelp eller tjenester de har rett til. Fortsett å lese Verdien av avvikere

Leger mot byråkratmakten

Alle yrkesgrupper ser ut til å tape kampen mot økt kontrollstyringen ovenfra som gir mer papirarbeid og mindre tid til det en egentlig skal gjøre. Nå viser legene muskler og tror de makt til å påføre de politisk styrte helsebyråkratene et smertelig nederlag.

Yrkesgruppe etter yrkesgruppe i offentlig sektor kan stå fram på rekke og rad og fortelle om sterkere styring ovenfra og at de må bruke mer tid på å dokumentere og rapportere det de gjør. I utgangspunktet synes de fleste at det er har mye for seg å stille krav til yrkesutøvere.  Vi er også for at arbeidstakere og yrkesutøvere skal få tilbakemeldinger. Lærere bør få høre hva både elever, foreldre og ledelsen mener om den undervisningen de gir. Og leger bør få vite hva pasientene mener om jobben  de gjør.

Flere tilbakemeldinger fra de det angår og skjerpede krav med dertil rapportering oppover- spørsmålet er om det blir bedre læring og bedre pasienthandling av det? Fortsett å lese Leger mot byråkratmakten

Statlig styringskrøll

Liv Signe Navarsete ser ut til å ha oppdaget at styringssystemet i forhold til kommunene er ved sammenbruddet rand. Staten oppnår de motsatte ved å pøse på med mer styring. Nå må Navarsete kjempe for å få «statspolitikerne» til å holde fingrene borte fra kommunefatene.

Kommunal-og regionalminister Liv Signe Navarsete er i ferd med å oppdage at staten er på ville veier når det gjelder styring av kommunene. KS-direktør Sigrun Vågeng sier rett ut at flere statlige krav har den paradoksale effekten at de kommunale tjenestene blir dårligere. Stadig nye regler og mer kontroll fører til at kommunene må bruke enda mer tid på byråkrati.

–        Mange rådmenn i norske kommuner står overfor problemstillingen: Hvilken lover skal vi bryte i dag?, uttalte Navarsete i følge Aftenposten på kommunedagene som KS arrangerte i går.

Bernt Øverby, rådmann i Hattfjelldal, forteler at han en uke mottok 14 henvendelser fra Kommunal-og regionaldepartementet. Han er lovpålagt å rapportere tilbake, men tiden strekker ikke til.  Han droppet å svare på alle henvendelsene.

Her står altså toppledelsen i norsk kommuner fram og innrømmer at de bryter norsk lov. Ikke bare en gang. Det skjer hver eneste dag. Klarere kan det ikke sies. Det er et styringssystem i sammenbrudd vi er vitne til. Fortsett å lese Statlig styringskrøll