Stikkordarkiv: Statoil

Sikkerhet, lønnsomhet og risiko

Mens regjeringen vurderer å sende norske soldater i krig mot islamistene i Mali, brer det seg en oppfatning om at det er for farlig for norske arbeidstakere å jobbe i risikoområder. I så fall lar nok Statoil utlendinger få jobbene,

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) vil vurdere om Norge skal bidra i militæroperasjonen i Mali. Forespørselen er kommet fra regjeringen i Sverige i forbindelse med at EU planlegger å sende en styrke til det vestafrikanske landet. Dette er ikke knyttet til terroren i Algerie, men til den spente situasjonen i hele området. Fortsett å lese Sikkerhet, lønnsomhet og risiko

Norske som terrormål

Skal Statoil fortsette i Algerie, må sikkerheten bedres radikalt. Vi trenger også en debatt om tilstedeværelse i verdens farligste land, er en risiko vi orker å leve med

Nord-Afrika seiler opp som verdens nye terror-reir. Statoil er til stede i et av verdens farligste land. I skrivende stund tyder alt på at åtte Statoil-ansatte mistet livet da sikkerhetsstyrker nedkjempet terroristene. Fortsett å lese Norske som terrormål

Nesestyver for Statoil

Det internasjonale energibyrået (IEA) mener to tredjedeler av kullet, oljen og gassen må bli igjen i bakken for å redde klima. Nå kan staten og Statoil starte arbeidet med å finne ut av hvor mye som skal bli liggende igjen på norsk sokkel, skriver redaktør Magne Lerø.

Det er ikke klimaentusiaster som holder til i IEA. Her finner vi energieksperter som utreder og analyserer verdens energisituasjon og peker på utviklingstrekk.  Nå har de lagt fram en framskriving av utviklingen som viser at verdens energiforbruk vil øke med mer enn en tredjedel fram mot 2035. Hvis dagens bruk av fossile energi fortsette, regner de med at de globale temperaturen vil øke med 3,6 grader. Det er nesten det dobbelte av politikernes mål om at økningen ikke må bli på mer enn to grader. Hvis politikerne skal nå to graders- målet, mener IEA at to tredjedeler av verdens reserver av fossil energi må bli liggende igjen i bakken. To tredjedeler av reservene er kull, vel 20 prosent er olje og 15 prosent er gass. Fortsett å lese Nesestyver for Statoil

Roboter mot høye lønnskrav

Helge Lund vil hente opp så mye olje og gass fra norsk sokkel som er forretningsmessig forsvarlig så raskt som mulig. Og han vil få ned kostandene ved å ta i bruke flere roboter som ikke streiker.

I dag er det 40 år siden Statoil holdt sin første generalforsamling. Konsernsjef Helge Lund skriver i Dagens Næringsliv (DN) at Statoil er klar for nye 40 år. For et par år siden ville han neppe ordlagt seg som han nå gjør. Da var ikke utsiktene for norske olje- og gassindustri så lyse som de er i dag. Grunnen er at det de siste to årene er gjort flere store funn som kan forlenge det norske oljeeventyret med et eller to tiår. Dette har ført til ny optimisme hos dem som leter. Det er mye mer olje og gass på norsk sokkel, mener de. Vi har kanskje ikke tatt opp mer enn halvparten. Fortsett å lese Roboter mot høye lønnskrav

Fingrene fra fatet-politikk

Når det gjelder Statoil, kan politikerne bare holde fingrene fra fatet. Det var det som var meningen. Men det fungerer ikke for Sykehus-Norge.

Da Jens Stoltenberg ble statsminister for første gang våren 2000, skulle det reformeres til den store gullmedaljen i offentlig sektor. Han gikk i gang med det største vi hadde, Statoil og alle sykehusene. Til høylytte protester fra egne rekker fikk han banket igjennom at Statoil skulle børsnoteres og sykehusene samles i fem helseforetak med utstrakt selvstyre. Motstanderne fryktet disse grepene ville bety mindre politisk innflytelse over olje og sykehus. Men nei da, her skulle det drives aktiv eierstyring, så det var det ingen grunn til bekymring.

Det felles grepet disse to reformene baserte seg på, var at politikerne skulle holde fingrene fra fatet. For Statoils del har det fungert som planlagt. Statoil gjør stor sett som de vil. For sykehusene har det ført til endeløs forvirring om hvem som har ansvar for hva.

Statoil er et internasjonalt børsnotert selskap der staten har aksjemajoriteten. Mindretallsaksjonærene har puttet penger inn i selskapet fordi Statoil har sagt at de akter å opptre som andre oljeselskaper. Statoil er opptatt av å vise at de ikke hører til i en kommersiell B-klasse med staten som hemsko.

Det viktigste for styret og ledelse i et børsnotert selskap er å sørge for at eierne får den avkastning de forventer. Det primære mål er profittmaksimering innenfor de lover og regler som gjelder.

Hvis en vil styre et selskap på politiske premisser, må en eie det 100 prosent, slik som Statskraft og Posten. På børsen er det pengene, ikke politikken som rår.

Oljesand

Derfor bryr ikke Statoil seg med om politikere protesterer aldri så mye mot den kontroversielle satsingen på oljesand i Canada. De mener dette er god butikk og at en må tåle at CO2-utslippene her er større enn ved olje og gass. De vil også bla opp 25 milliarder kroner for å kjøpe et selskap som driver med utvinning av skifergass i USA. De bryr seg null og niks med at også dette er omstridt ut fra et miljøperspektiv.

Ulike olje- og energiministere har nøyd seg med å ta til etterretning det styret i Statoil bestemmer seg for. Fredag sto Ola Borten Moe fram som en varm forsvarer av Statoils oljesand. Miljøbevegelsen rister oppgitt på hodet. De har ingen annen forklaring enn at Borten Moe, som tidligere har vært kritisk til oljesand, har tatt varig skade på sin politiske sjel etter seks måneders nærkontakt med «fossilkjempene» i Statoil.

Mest mulig helse

Meningen med å organisere sykehusene i helseforetak var at Stortinget skulle vedta budsjetter og at det ble opp til hvert foretak å finne ut av hvordan det kunne få mest mulig helse for pengene. I praksis ble det ikke slik. Ulike helseministre ble tvunget på banen når helseforetakene var i ferd med å fatte vedtak som skapte stor strid. Etter hvert oste også tildelingsbrevene som sendes ut med budsjettet av forsøk på styring i forkant, ikke bare brannslukking i etterkant.

Striden om lokalsykehusene har vist hvor dårlig systemet fungerer.  Om det skal bygges sykehus i Molde, i Kristiansund eller midt imellom, ble også en selsom forestilling.  Nå sitter Anne-Grete Strøm-Erichsen med kriserammede Oslo Universitetssykehus i fanget. Hun bestrider ikke at hun har ansvaret og bedyrer overfor Stortinget at hun har kontroll. Det tviler Dagfinn Høybråten på og vil ha høring i Stortinget.

Helseministeren må «styre» gjennom to styrer med til sammen 25 medlemmer for å nå fram til den som har det daglige ansvaret ved sykehuset. Det er ikke til å unngå at det oppstår uklarhet med hensyn til oppdrag og ansvar.

Folk er levende opptatt av helsespørsmål. Her nytter det ikke for politikerne å holde fingrene fra fatet. I dag er det for mange kokker og for mye søl. Tiden er inne for å legge ned de regionale helseforetakene og la helseministeren styre tettere på. 

Statoil er det lite å gjøre med. Nå har de til og med fått Ola Borten Moe på laget. Milliardene vil fortsette å trille inn i statskassen på aktiviteter som miljøbevegelsen og klimapolitikere vil dømme nord og ned.  

Kommentar i Vårt Land 7.november

Statoils salgsiver

Statoil styrer etter pengene. De vil selge mest mulig olje og gass. Statoil kan ikke oppdras til å tenke fornybar energi på politiske premisser.

Når uttalelser fra Statoils direktør for naturgass, Rune Bjørnson, til London-avisen The Times tolkes som om Statoil truer med å kutte gassalget til Storbritannia, blir det uunngåelig en del oppstyr. Det Bjørnson har sag, er at Statoil kan eksportere gassen de henter opp til andre enn Storbritannia. Verre er det ikke. Fortsett å lese Statoils salgsiver

Industri-Giske i motbakke

 

Mens General Electric skroter vindturbinsatsingen i Verdal og Norsk Industri ber regjeringen våkne før finansuroen tar knekken på industri, satser Statoil milliarder på kontroversiell skiferolje. Ikke en gang «handlekraften selv», Trond Giske, er i stand til oppheve de økonomiske tyngdelover.

Da Trond Giske ble utnevnt til næringsminister høsten 2009, eksploderte han nærmest ut av startblokken på yndlingsdistansen «hundre meter handlekraft». Næringslivet jublet, dog litt betuttet over at det var en venstrevridd politiker de ble velsignet med. Alle var dog enige om at de denne gangen hadde fått en minister fra politikkens øverste hylle. Fortsett å lese Industri-Giske i motbakke

Politikersurr om Helge Lund

Igjen har vi fått et eksempel på at næringslivspolitikerne på Stortinget uttaler seg om saker de ikke har noe med og som de attpåtil har lite greie på. Det er så uproblematisk som det kan få blitt at Statoils konsernsjef, Helge Lund, er blitt valgt inn i styret for Nokia.

-Dette er virkelig uklokt, sier energipolitisk talsperson i Ap, Eirin Sund, til Dagens Næringsliv. Det er Helge Lunds nye styreverv i finske Nokia hun snakker om.

Terje Aasland, som leder Stortingets næringskomite henger seg på og sier det er bemerkelsesverdig at styret har godkjent et slikt sidefokus.

–        Jobben i Statoil krever hans hele og fulle oppmerksomhet. Som aksjonær må vi ha visshet om at konsernsjefen jobber 10 prosent for å ivareta våre interesser, sier Aasland. Fortsett å lese Politikersurr om Helge Lund

Ansatte-bråket i Statoil

Det er ikke sikkerheten som er truet i Statoil. Det er enkelte fagforeninger posisjon i forlengelsen av oppkjøpet av Hydro. Helge Lund er ingen sikkerhetsskurk, men en konsernsjef som sliter med interne konflikter mellom ansatte

Fagforeninger løper ledelsens ærend og er mer opptatt av Statoils omdømme enn av sikkerheten. Det sprer seg en fryktkultur i Statoil, sier Terje Nustad som er leder for YS-forbundet Safe. Han har sagt noe av det samme tidligere, og det er konsernsjef Helge Lund som er skurken. Han sitter på toppen og sprer frykt nedover i organisasjonen. Før var det ikke slik at ansatte og tillitsvalgte som kom med kritikk, ble kneblet. Nå frykter de å bli straffet i forhold til lønn og karrièremuligheter og å bli uønsket i organisasjonen, mener Nustad. Fortsett å lese Ansatte-bråket i Statoil

Statoils frynsete lege

Statoil er innhentet av fortidens misgjerninger. Det hjelper ikke om doktor Abebe sier han vil gi penger til enker og foreldreløse. Etterbetaler Statoil ham for gammel korrupt moro, risikerer Helge Lund å havne i korrupsjonsklisteret,

Statoil har havnet i en skikkelig kattepine. De er innhentet av fortidens misgjerninger i Nigeria. Da Statoil på 90-tallet skulle få en solid fot innenfor i Nigerias oljeindustri, trengte de hjelpemann og døråpner. De satset på legen John Abebe, ikke på grunn av hans medisinske kunnskaper selvsagt, men på grunn av hans forbindelser til landets maktelite. Han er svoger til Olusegun Obasanjo som var president i Nigeria fra 1976 til 1979 og fra 1999 til 2007. Abebe fikk betalt det mangedobbelte av nigerianske egenandeler for den jobben han påtok seg ved siden av legegjerningen. I tiden 1991 til 2000 utbetalte Statoil 2,2 millioner dollar til Abebe. Ikke dårlig betalt for blant annet å hviske de rette ordene i øret til de rette personene. Fortsett å lese Statoils frynsete lege