Stikkordarkiv: Statoil

40 Statoil-feil

Etter Gullfaks C-uhellet er det flere som tviler på om den historien Statoil gjerne vil fortelle om seg selv, er helt sann. Helge Lund kan hevne i bakleksa når kampen om Lofoten hardner til.  

Det er helt riktig som konsernsjef Helge Lund sier, at vi ikke kan gi 100 prosent garantier for at det ikke skjer uhell når en driver med industriproduksjon. Vi tviler heller ikke på Lunds forsikringer om at ledelsen i Statoil anstrenger seg for at ulykker ikke skal skje. Og selvsagt er man i Statoil opptatt av å lære av sine feil.

Det er imidlertid ikke det det handler om når politiet nå har bestemt seg for å etterforske det som skjedde i forbindelse med uhellet på Gullfaks C-plattformen 19. mai i år. I en rapport som ble frigitt fredag, konkluderer Petroleumstilsynet med at Statoil har brutt regler på 40 punkter under boringen av Gullfaksbrønnen. Tilsynet mener det kun var tilfeldigheter som hindret en storulykke. Fortsett å lese 40 Statoil-feil

Statoil utlandsiver

Statoil kan ikke vingeklippes i sin utenlandssatsing og låses fast til norsk sokkel. Noe annet er det om Statoil mislykkes i å bli et stort og lønnsomt globalt oljeselskap.

Det er god latin å hevde at hvis man er utsatt for internasjonal konkurranse, må en lykkes i de internasjonale markedene for å kunne trygge sitt nasjonale hjemmemarked. Det er de som vil hevde at det er første skritt mot den sikre død å gi opp utlandet til fordel for full konsentrasjon om det nasjonalt hjemmemarkedet. Det er noe i nærheten av dette oljeprofessor ved BI, Øystein Noreng anbefaler Statoil. I dag skriver Statoils kommunikasjonsdirektør, Reidar Gjærum, et innlegg i Dagens Næringsliv der han forteller at selskapet akter å vende det døve øret til Noreng. Fortsett å lese Statoil utlandsiver

Statoil lunken til fornybar energi

De rødgrønne kan bare glemme å tvinge Statoil til å satse på fornybar energi hvis Helge Lund konkluderer med at det ikke er lønnsomt. Skal de aldri forstå hvordan børsnoterte selskaper arbeider?

I helgen sa Statoil-sjef Helge Lund at det kunne bli aktuelt å droppe satsingen på fornybar energi hvis det ikke ble lønnsomt. I så fall vil Statoil gå tilbake til kun å drive med olje– og gass. Helge Lund stiller også spørsmål ved om de har høy nok kompetanse til å lykkes innen fornybar energi.

Helge Lund er ikke den som taler i utrengsmål, og han har så visst ikke for vane å si mer enn han må. Det er ingen grunn til at han må flagge en mulig avvikling av satsingen på fornybar energi. Den mest naturlige forklaringen er at han vil utfordre politikerne til å bestemme seg for om de vil legge forholdene til rette for fornybar energi eller ikke. Men CO2-avgift, høyere strømpris eller subsidier, kan fornybar energi bli lønnsom her til lands.

 Bråk

 Lund vet det blir bråk når han uttaler seg som han gjør. Erling Sande (Sp), leder av Stortingets energi- og miljøkomité, sier til Klassekampen i dag at han er klar for å bruke statens eiermakt og tvinge Statoil til å satse på fornybar energi. Han mener Lund er fanget i en kortsiktig tekning og peker på at tiden arbeider for fornybar energi.

–        Jeg mener det er naturlig at vi løfter fram fornybar energi på vegne av staten, rett og slett fordi det er riktig både politiske og miljømessig, men også fordi det vil være klokt for å forvalte verdiene i selskapet, sier Sande.

 Snorre Valen (SV) mener tiden nå er inne for å ”stramme skruen eiermessig ”. Han vil ha fornybar energi, men ikke oljesand.

Per Rune Henriksen, Aps medlem i komiteen, sier Statoil selv må gjøre de forretningsmessige vurderingene, men at det viker lite fremsynt å droppe satsing på det fornybare.

 Ketil Solvik Olsen Frp peker på at Statoil er et børsnotert selskap og at det blir like lite av den eierstyringen SV og Sp snakker om når det gjelder fornybar energi som det ble når det gjaldt oljesand.

–        Som politikere kan man like eller mislike det, men om vi mener dette er helt grusomt, må vi sørge for at fornybar energi blir mer lønnsomt å investere i, istedenfor å forvente at næringslivet skal investere i ulønnsomme prosjekter.

 Hodet i veggen

 Den vei Ketil Olsen staker ut, er den enste farbare. Erling Sande og Snorre Valen vil stange hodet mot veggen i sine bestrebelser på å tvinge Statoil. Det ikke slik børsnoterte selskaper styres. De er satt til å drive lønnsomt, ikke å gjøre de politikerne mener. Fortsett å lese Statoil lunken til fornybar energi

Giskes meningsregulering

Trond Giske representerer en eierstyring på avveie hvis han forsøker å regulere de|t Helge Lund skal kunne mene om oljeboring i Lofoten. Toppsjefer skal ikke la seg disiplinere av politikere.

Næringsminister Trond Giske melder at han vil innføre reguleringer for hvordan statlige selskaper skal opptre når saker som omhandler dem, står på den politisk dagsorden. Han uttalte til Dagsrevyen i går at en presisering av hvordan statsselskaper skal opptre, vil bli tatt inn i den nye eierskapsmeldingen.

–        Selskapene må være tilbakeholdne med å påvirke i politiske stridsspørsmål der de selv har store interesser, sier Giske. Han er ikke bekymret for at selskapene får for stor makt over politikerne, men vedgår at det kan være en fare for det. Det er derfor han nå ønsker å skape større bevissthet om hvor grensene går. Fortsett å lese Giskes meningsregulering