Stikkordarkiv: statsråder

Statrådsbytte i fortvilelse

Liv Signe Navarsete topper laget og utpeker en syndebukk i håp om at det får skuffede velgere til å komme tilbake selv om politikken skal være den samme.

Det betyr fint lite om et parti skifter ut en statsråd med mindre det er åpenbart at statsråden ikke holder mål. Magnhild Meltveit Kleppa og Lars Peder Brekk har ikke utmerket seg ved å ha gjort en dårlig jobb. Slik sett er det ikke er naturlig eller nødvendig statsrådskifte som skjedde i går. Fortsett å lese Statrådsbytte i fortvilelse

Statsråders skjønn framfor byråkrati

Bevilgningsreglementet og innkjøpsreglene må mykes opp slik at statsråder og byråder får legalt armslag for å drive politikk. Den kontrolliveren som nå brer om seg, kan drepe innovasjon og virkelyst.

Audun Lysbakken, Kirstin Halvorsen, Tora Aasland og Bård Vegar Solhjell skal alle ha brutt statens bevilgningsreglement, loven om offentlige innkjøp og gitt penger til prosjekter der SVere står sentralt. Lysbakken har i ettertid kommet til at han var inhabil i en av tildelingene. Han har samtidig gjort det klart at den regelstridige praksisen har pågått i mange år i Barne-, likestillings -og inkluderingsdepartementet. Dette har ført til at Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite har bedt alle departementene rapportere om sin tildelingspraksis innen 23 mars. Deres oppgave er jo å passe på at alle regler blir fulgt. Det aner oss at det er flere statsråder som har svin på skogen. Det kan bli mye flatlegging fram mot sommeren. Fortsett å lese Statsråders skjønn framfor byråkrati