Stikkordarkiv: stoltenberg

Den vonde maktesløsheten

To og en halv uke etter 22 juli er det fremdeles maktesløsheten som rår. Det finnes knapt nok svar på alle spørsmålene som stilles og det er tvilen om hva vi skal gjøre for å hindre terror som dominerer, skriver redaktør Magne Lerø.

Når ulykker og katastrofer skjer, forlanger folk, anført av medier og politikere, å få vite hva som har skjedd, hvem som har skylden og hva som kan gjøres for at det ikke skal skje igjen. Anders Behring Breiviks udåd er så grusom, uvirkelig og sjokkerende at «ansvar og tiltak for å forebygge»-debatten har fungert på en annen måte.

Det politiske Norge med statsminister Jens Stoltenberg i spissen, har konsentrert seg om å gi støtte til de rammede og bidra til å holde nasjonen sammen i sorg og håp. De har avvist å gå inn i debatten om «hva gjør vi nå». Det er retorikken som har rådd grunnen. Politikerne våre har imponert en hel verden ved måten de har taklet katastrofen på. Den til tider plagsomme politikerforrakten, er drevet et godt stykke tilbake. Folk og politikere har opplevd en sterk samhørighet. Den som får størst uttelling er Jens Stoltenberg som har frontet sorgen og fortvilelsen mer enn noen andre. Han har vist kvaliteter som statsmann og står nå fram som landets definert landsfader. De første meningsmålingene gir Ap en framgang på 10-12 prosent. Ap har fått en politisk gevinst som vil vare i lang tid framover. Stoltenberg sterke stilling kan få betydning for stortingsvalget om to år. Men vi skal ikke overdrive langtidsvirkningene. Det avgjørende for velgerne er tross alt den politikken som føres. Fortsett å lese Den vonde maktesløsheten

Berg-Hansens laks

Det kan bli krevende å berge Hansen, skriver VG i dag. Er hun i ferd med å synke? Det er riktig at hun har fått en dårlig start som statsråd. Og det kan være at hun ikke klarer å kare seg opp av den grøfta hun har havnet i, eller rettere sagt, er blitt dyttet nedi.

Lisbeth Berg- Hansen har ikke ringt Jens Stoltenberg for å selge seg inn som fiskeriminister. Det er Jens Stoltenberg som har gitt henne jobben. Og han visste at hun eier ca 10 prosent av familiebedriften Sinkaberg-Hansen. Jens Stoltenberg visste også at det ville bli stilt spørsmål ved hennes habilitet, ringrev som han er. Det blir det alltid når man henter en fra bransjen til å bestyre landbruk og fiskeri fra en regjeringstaburett. Lakserømming var ikke noe som tok til da Lisbeth Berg- Hansen satte seg i statsrådsstolen. Det problemet har vi levd med i lang tid.

Problemet kom imidlertid høyere opp på dagsorden med Berg- Hansen som ansvarlig minister. Da spørsmålet om habilitet ble reist, ble saken utredet av lovavdelingen i justisdepartementet. De konkluderte med at hun ikke er, men kan bli, inhabil i bestemte saker. Det var som forventet. Det skal mye til før en statsråd bli inhabil fordi man har en eierandel i et selskap i den bransjen en har ansvar for.

Habilitet er en ting. Politikk er noe annet. I politikken baserer en seg på tillit. ”Derfor er ofte en velsignelse fra Justisdepartementets lovavdeling ofte ikke verd papiret den er skrevet på. Bare spør Manuela Ramin-Osmundsen”, skriver VG. Bomskudd. Ramin-Osmundsen fikk ikke sparken fordi hun var inhabil. Etter krav fra opposisjonen og flere dagers mediejakt, konkluderte Jens Stoltenberg med at han hadde tillit til henne. Hun skulle fortsette. Dagen etter ble det kjent at hun ikke hadde lagt alle kortene på bordet for Stoltenberg. Det hadde skjedd mer i kulissene enn han hadde blitt informert om. Det var en fare for at statsministeren selv kunne bli trukket inn i saken. Da var det nok for Stoltenberg. Det la han ikke skjul på under pressekonferansen der det ble kunngjort at Ramin Osmundsen trekker seg.

Det var ikke habilitet som felte Ramin Osmundsen slik VG vil ha det til. Det var hennes egen takling av saken, og først og fremst det forholdet at hun ikke la alle kortene på bordet for sjefen sin. Det som er helt avgjørende for Lisbeth Berg-Hansen fremover, er at Jens Stoltenberg er helt trygg på at han har full oversikt over situasjonen. Når det blåser rundt en leder, må det være full åpenhet oppover og full  ryggdekning. Fortsett å lese Berg-Hansens laks

Jens i Nav-trøbbel

Jens Stoltenberg er i ferd med å få sykefraværsutviklingen i eget fang. Nav fremstår nå som dokumentasjon på at regjeringen ikke feier for egen dør.

Nav som skal ha en nøkkelrolle i kampen mot sykefravær, har selv et sykefravær på 8,4 prosent. Det er godt over gjennomsnittet. Når sykefraværet er så høyt, skyldes det kraftig omstilling som fører til stress og press. Slikt blir folk syke av. Nav kan brukes som et skrekkens eksempel på hvordan det kan gå når store endringer skal skje raskt og arbeidsoppgavene ikke er tilpasser de ressurser en har til disposisjon.

Denne uken rykket direktør Vibeke Hammer Madsen i HSH ut med knallhard kritikk av Nav med påstander om at det etter Nav-reformen er blitt vanskeligere for bedrifter å få hjelp til å få ned sykefraværet.
– For fire år siden bisto Navs arbeidslivssentre små og mellomstore bedrifter på en veldig god måte. De var kreative og løsningsorienterte og kunne blant annet lete opp bedrifter i nærområdet som man kunne samarbeide og omplassere sykemeldte til. Dette fungerer ikke lenger sier Madsen til Dagsavisen. Hun mener små og mellomstore bedrifter drukner i Nav-problemer.  Fortsett å lese Jens i Nav-trøbbel