Stikkordarkiv: Stortinget

Ansvarsforvirring

Jens Stoltenbergs tenkning om å ta ansvar er ikke vanskelig å forstå, men det blir selvsagt forvirrende når kontrollørene Per Kristian Foss (H) og Anders Anundsen (Frp) driver et politisk spill under dekke av å skape konstitusjonell klarhet og drive parlamentarisk opplæring

Som ventet har det kommet fint lite ut av kontroll- og konstitusjonskomiteens høring i forlengelsen av 22. juli – kommisjonens rapport. Det skyldes at ulike sider av saken er blitt belyst i snart et og et halvt år og at kommisjonen regjeringen nedsatte har levert en solid rapport. Det er løftet på de steinene det er mulig å løfte på. Likevel har høringen sin verdi. Når vi først har en slik kontrollinstans i Stortinget, er dette en sak som absolutt hører hjemme der. Fortsett å lese Ansvarsforvirring

Kontroll i fri dressur

Stortingets kontrollkomité opptrer som frittgående høns og representerer et sykdomstegn i politikken og forvaltningen. Tiden er overmoden for redelige politiske sjøslag, ikke kontrollaktivisme som det ikke kommer noe ut av,

Det styringssystemet vi har utviklet over år fungerer ikke som det skal. Byråkratiet er i krise. Fagfolk landet over klager over regel- og rapporterings-åket som er lagt over dem. Det produseres skjerpede krav, mer finmaskede regler og pålegg om dokumentasjon på løpende bånd. Rådmenn står fram og sier de må bryte lover hver eneste dag. Tidligere statsråd Erik Solheim sier det nærmest er blitt slik at en må bryte en lov for å få gjort noe. Revisorkulturen har lagt seg som en klam hånd over forvaltningen. Solheim ber tynt om at «ingeniørkulturen» må få komme tilbake; vi må skape, finne løsninger, være kreative, våge nye veie. Etter 22. juli-kommisjonen la fram sin rapport har det steget opp et sukk og et krav fra by og land: Gi oss en ny retning, gi oss nye redskaper, ikke mer av det som ikke fungerer selv om intensjonene var det beste. Fortsett å lese Kontroll i fri dressur

Mælands sutring

Når Øystein Mæland istemmer i full offentlighet sin klagesang om at han fikk vondt i følelsene sine, er det et nytt eksempel på at han ikke var den rette til å lede politiet. Det er en nødvendig opprydning Grete Faremo foretar både i politiet og i departementet

For ei suppe. Lørdag rykket tidligere politidirektør Øystein Mæland ut i VG og klaget sin bitre nød over at han ble presset ut av stillingen. Han følte seg alene, hadde det vondt og visste ikke hva han skulle gjøre i mer enn en dag, stakkar. Han fikk ikke tillit uttalt offentlig, så han syntes ikke han kunne noe annet enn å trekke seg. Han kritiserer Grete Faremo for at han ikke fikk en forklaring på hvorfor hun ikke viste ham tillit. Fortsett å lese Mælands sutring

Tajik besto prøven

En leder skal stå håndfast bak de beslutninger som fattes, men når en forstår at en beslutning bærer galt av sted, skal en være rask til å snu. Det var en helomvending om 22.juli-forklaringene til beste karakter Hadia Tajik gjennomførte fredag

Kulturminister Anniken Huitfeldt bestemte for vel to uker siden at statsrådenes forklaringer til 22.juli-kommisjonen skulle offentliggjøres, mens de andre forklaringene skulle forbli hemmelige. Hun ble bedt om å gå en ny runde på om forklaringene til flere sentrale aktører kunne offentliggjøres, men fulgte rådet fra departementets jurister om å opprettholde skillet mellom politisk og administrativ ledelse. Departementet frykter at offentliggjøringen av alle forklaringene kan skape presidens. Dersom alt som sies til en granskningskommisjon skal offentliggjøres, vil de som skal forklare seg bli mer forsiktige og ta hensyn til hva som er i deres og andres interesse at de sier. Fortsett å lese Tajik besto prøven

Statsråders uklare ansvar

Det er langt større sjanse for at opposisjonen reiser mistillit mot Anne-Grete Strøm-Erichsen på grunn av Ahus-skandalen enn at de ber regjeringen trekke seg på grunn av 22.juli.

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen er krystallklar på at det er hun som har ansvaret for det som skjer i helse-Norge. Hva det faktisk betyr i praksis, er ikke like klart. Hvordan hun utøver det ansvar hun har, er det enda større grunn til å stille spørsmål ved. Det er nettopp det opposisjonen i Stortinget er i ferd med.

Siv Jensen (Frp) er som vanlig raskest på avtrekkeren. Det er flere dager siden hun ba statsministeren vurdere om han har tillit til Anne-Grete Strøm-Erichsen. Det er en teknisk term for å si at etter hennes mening bør helseministeren trekke seg. I går meldte TV2 at Jens Stoltenberg har full tillit til at Strøm-Erichsen har kontroll og styring med det som skjer ved Ahus. Selvsagt sa han det. Fortsett å lese Statsråders uklare ansvar

Utenriksminister med «Støre-skip»

Jonas Gahr Støre er en rasjonell og etisk bevisst politiker. Det er ikke nok i møte med den mediestyrte ustyrlige emosjonalitet. Når Støre blir «skipsreder», oppstår det problemer for utenriksministeren som han må leve med eller rydde opp i.

 

I forrige uke ble Jonas Gahr Støre omtalt som «skipsreder». Bakgrunnen er at Støre eier 25 prosent av familieselskapet AS Trestø. Det har han opplyst om i Stortingets register over økonomiske interesser. Trestø eier imidlertid 5 prosent i selskapet Clipper Skagen DA og 1 prosent i Clipper Viking DA som drives av Solvang ASA. De eier gasstankskipene Clipper Harald, Clipper Viking og Clipper Skagen. Det er disse som i mediene nå kalles «Støre-skipene». Fortsett å lese Utenriksminister med «Støre-skip»

Hedersmenn eller bedragere

Saken mot Stangeland og Talleraas burde vært droppet. Arbeidsgivers svikt i denne saken er like stor som de to arbeidstakerne eventuelt har gjort seg skyld i.

Magnus Stangeland har hatt ord på seg for å være en hedersmann. I dag møter han i retten for å forsvare seg mot påstanden om at han er en skurk. Økokrims påstand er at han har lurt til seg vel en halv million kroner i pensjon som han ikke har rett på. Stangeland er forbannet. Han nekter å godta anklagen. Han mener han har spilt med åpne kort overfor Stortinget.

Stangeland har vært fisker, lærer, arbeidet innen verftsindustrien, investert litt her og der, kjøpt og solgt båter. Stangeland har nese for å tjene gode penger. Han har vært aktiv i politikken i flere tiår, først i kommunestyret, seinere som ordfører i Austevoll. Han var stortingsrepresentant for Senterpartiet i tre perioder fra 1985. I seks år var han president i Redningsselskapet. Stangeland har en formue på flere titalls millioner. Skal vi tro at han har gjort seg til kjeltring for en halv million fordelt over flere år? Fortsett å lese Hedersmenn eller bedragere

Kolbergs ekstralønn

Hvorfor skal Ap betale Martin Kolberg ekstra lønn når det ikke er nødvendig for at han skal påta seg oppdraget? Jo, fordi andre får det. Slik øker lederlønningene som Ap mener ikke skal øke.

 Aps gruppestyre sier nei til Helge Pedersens forslag om at Martin Kolberg skal få 167 000 kroner ekstra for å være nestleder i gruppen. Det er greit at han får noe ekstra, men ikke så mye, mener gruppestyret. De har ikke hatt en tradisjon for at nestlederen får ekstra godtgjørelse. Nå skal de tenke seg om og finne ut av hvor mye Kolberg bør få.

VG skrev første gang om saken i går. Da rådet professor Frank Aarebrot Ap til å være varsomme og minnet om at Ap ved flere anledninger har markert seg mot høye lederlønninger. Fortsett å lese Kolbergs ekstralønn