Stikkordarkiv: styring

Styringssystemer til stryk

Velgerne straffer Ap for å ha latt seg fange i styringssystemer som står til stryk. Det kan virke som om det blir enda verre om Høyre kommer til makten.

Det spørs om det kommer særlig mye ut av alt det «strategi- og endringssnakket» regjeringen har servert etter 22.juli-kommisjonen la fram sin rapport. Regjeringen er opptatt av å flikke på et system som ikke fungerer godt nok. Så lenge Jens Stoltenberg ikke er villig til å bruke øksa mot byråkratiet, vil det  bare fortsette å ese utover. Fortsett å lese Styringssystemer til stryk

Ap styringspanikk

Aps ide om at de skal straffe sykehus for feilbehandling, viser at de er angrepet av ubehjelpelighet og styringspanikk. Det må være pinlig å bli satt på plass av Frp i styring, deres egen spesialøvelse.

Aps nestleder, Helga Pedersen, kunne i går fortelle at Arbeiderpartiet åpner for å gi mindre penger til sykehus som tabber seg ut og skader pasientene. På partiets landsstyremøte i går sa hun at de var rede til å «bruke pisken» for å få ned feilbehandlinger på norske sykehus. Fortsett å lese Ap styringspanikk

Aps vaklende styringsevne

Jens Stoltenberg vasser i styringskriser, men med Sp og SV på laget og fanget av de tusen hensyns lov, har han mistet makt og evne til å gjøre det han gjerne ville gjort

I dag er det 125 år siden Det norske Arbeiderparti ble stiftet. «Styringspartiet» hadde intenst ønsket seg en bedre ramme for feiringen. Ap gjør det dårlig på meningsmålingene, etter 22.juli lyder det hult når Ap snakker om «styring som gir trygghet», Jens Stoltenberg kan komme til å bli møtt med et mistillitsforslag i Stortinget i høst og et flertall av folket mener nå Erna Solberg  er best egent til å være statsminister. Fortsett å lese Aps vaklende styringsevne

Livsfarlig sikkerhet

Her var det ingen plass for en barmhjertig samaritan. Alle fulgte reglene og ble stående å se på at en mann druknet. De profesjonelle kom for seint.

 

41 år gamle Simon Burgess holdt på å mate svanene i en park i England. Plutselig blåste vinden plastposen hans ut på det lille vannet like ved. Som den veloppdragne mann han var, begynte han å vasse uti for å hente posen. Ute i vannet fikk han et epilepsianfall. Det var andre til stede, så det ble umiddelbart ringt etter hjelp. Kort tid etter kom de noen brannmenn som så mannen ligge å flyte ti meter fra land og på halvannen meters dyp. Problemet var at disse ikke var trent og autorisert til å utføre redningsaksjoner i vann. Det viser seg at redningsmennene som kom til heller ikke var godkjent for aksjoner der det kunne medføre at de måtte svømme. Det var bare å vente til de spesialtrente mannskapene kom. En politimann syntes ikke han bare kunne stå der. Da han gjorde seg klar til å gå uti, beordret sjefen på kontoret ham til å la være. En mann fra en ambulanse ville også hente inn mannen, men han ble kraftig advart siden han ikke hadde skikkelig utstyr. Fortsett å lese Livsfarlig sikkerhet

Styret som fikk sparken

Helseministeren sparker styret og satser på at nye koster i Helse Midt-Norge skal løse den politiske floken hun er viklet inn i. Det er verd et forsøk, men bråk må en regne med uansett.

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen har bestemt seg for å skifte ut alle de ni eieroppnevnte styremedlemmene i Helse Midt-Norge. Det er overraskende. Vanligvis nøyer en eier seg med å skifte ut deler av styret inklusive lederen dersom en ikke er fornøyd med styrets innsats. Når hele styret skiftes ut, er det nærliggende til å tro at de har gjort en elendig jobb. Det inntrykket ønsker ikke Strøm-Erichsen å bidra til. Hun gir ingen uttømmende begrunnelse for hvorfor hun skifter ut hele styret. Det har vært «intern uenighet» og hun ønsker å «starte på nytt». Det er alt hun vil si. Fortsett å lese Styret som fikk sparken

Tvang til lydighet

De ropte hurra for forskeren Kirsten Laake i Oljedepartementet fordi hun ga dem ulovlig informasjon.  Helsedepartementet ga henne sparken for å ha brutt lojalitetsplikten

Forsker og stråleekspert Kirsten Laake orket ikke sitte stille og se på at ledelsen i Statens Strålevern feilinformert Olje- og energidepartementet (OED) om farene ved radioaktiv stråling. Bak ledelsens rygg sa hun i fra til OED om at det ikke er forskningsmessig dekning for de grenseverdiene for radioaktige avfallsstrømmer som Strålevernet anbefaler. Opplysningene fra Laake førte til at grenseverdiene ble satt høyere enn det lå an til ut fra de offisielle vurderingene Strålevernet. Hun fikk en mail fra underdirektør Egil Meisingset der hun takkes for bidraget, for «de hadde mistet tilliten til både faktaformidlingen og vurderingene fra Strålevernet», skriver han i en mail i følge Dagens Næringsliv. Fortsett å lese Tvang til lydighet

Vingeklippet Killengreen

Når Knut Storberget roper ut for all verden at han vil detaljstyre Ingelin Killengreen sterkere, bommer han som sjef. Det viktigste for ham er å fremstå som en politiker med kontroll. Det spørs det om han har.

Politidirektør Ingelin Killengreen er Knut Storbergets kvinne. Han måtte få Stortinget til å endre åremålsbestemmelsene for at hun kunne få fortsette i et nytt åremål som politidirektør. Det hadde han ikke gjort med mindre han var meget godt fornøyd med hennes innsats. Nå er det grunn til å stille spørsmålet om han er det fortsatt. Eller det kan stilles spørsmål med om Ingelin Killengreen er særlig fornøyd med Knut Storbergets innsats som justisminister.

VG skriver i dag at Ingelin Killengreen er blitt vingeklippet.

–        Jeg har bedt om at departementet og den politiske ledelsen skal holdes løpende orientert om IKT. I praksis innebærer det at jeg hver 14. dag skal ha så vel muntlige som skriftlige rapporter fra politidirektøren, sier justisminister Knut Storberget. Han sier han selv nå vil ha full kontroll over hva vi bruker penger til på IKT-siden og se resultater. Fortsett å lese Vingeklippet Killengreen

Styrt forskning

Det er på tide at forskningsminister Tora Aasland refser sine egne. Det er et maktmisbruk å tvinge forskere til å opptre som lydige konsulenter.

Forskningsminister Tore Aasland (SV) har sett seg lei på at regjeringen forsøker å styre forskningen. I går sendte hun et brev til alle departementer der hun ber dem skjerpe seg og stanse praksisen med å tvinge forskere til å arbeide på konsulentvilkår.

– Dette er uholdbart, sier Aasland til Aftenposten. Avisen har de siste dagene dokumentert at departementer i økende grad krever at forskere skal jobbe som konsulenter for å få et oppdrag de har meget god kompetanse for å påta seg. Fortsett å lese Styrt forskning

Killengreen vil ha mer makt

Vil man ha mer politi for pengene, må Knut Storberget og andre politikere holde fingrene fra fatet. Det mener i alle fall politidirektør Ingelin Killengreen. Hun kan få Liv Signe Navarsete på nakken før hun vet ordet av det.

Politidirektør Ingelin Killengreen ønsker mer makt fra politikerne for å kutte lensmannskontorer og politidistrikter. Hun vil at Politidirektoratet skal få utvidede fullmakter til å avgjøre organisatoriske spørsmål i Politi-Norge.

I går overrakte Killengreen en rekke anbefalinger til justisminister Knut Storberget basert på en analyse av erfaringer fra politi- og lensmannsetaten for årene 2002–2008.

Færre kontorer

Her tas det blant annet til orde for at antall lensmannskontor reduseres og blir erstattet av politiposter, flere av landets 27 politidistrikter slås sammen til større regioner, økt fokus på målrettet kunnskapsstyring og kunnskapsstyrt ledelse, teleselskapene må i fremtiden selv dekke politiets utgifter til kommunikasjonsovervåking og flere oppgaver skal løses av sivilt ansatte uten politihøyskole.

-Det er positivt med et stort engasjement for våre saker, men altfor mye av det organisatoriske løftes opp på et politisk nivå slik at det blir unødig tungvint og lite hensiktsmessig ut fra en helhetstenkning om politiets oppgaver og ressursbruk, sier politidirektør Killengreen.  

Arne Johannessen, leder for Politiets Fellesforbund, har tidligere uttalt at dersom ikke Politidirektoratet får mer makt, kan det like godt legges ned. Fortsett å lese Killengreen vil ha mer makt