Stikkordarkiv: surrogati

Akseptert surrogati

Regjeringen akter ikke å løfte en finger for å hindre at rike nordmenn betaler lutfattige indiske kvinner 10.000 kroner for en ni måneders jobb med å bære fram et barn. Vi vil bare ikke at det skal skje her i landet

Helseminister Jonas Gahr Støre tror på dialog og bevisstgjøring også når det gjelder surrogati. Han mener det i norsk lov skal slås fast at surrogati ikke er tillatt, men det skal ikke straffes. Folk bryr seg ikke særlig med hva regjeringen mener. Hvorfor skulle de det? Saken er at regjeringen ikke bryr seg med at folk i praksis gjør det stikk motsatte av det regjeringen sier. Regjeringen ansatte Øystein Mæland som politidirektør, enda han to ganger har handlet i strid med norsk lov og skaffet seg barn fra en surrogatmor i USA. Når man ikke bryr seg med at den øverste i politiet bryter loven, forstår alle at dette er en lovbestemmelse som er stein død. Det er nettopp det Jonas Gahr Støre vil presisere ved å gjøre det klart at det ikke er snakk om å straffe noen som bryter denne loven. Dette er en «synselov» som står der fordi regjeringen synes det passer seg. Ikke noe mer. Fortsett å lese Akseptert surrogati

Eksperimentet barn

Etter at Ap har åpnet for eggdonasjon, gjenstår kun legalisering av surrogatmødre før det store rettighetsprosjektet er fullført. Alle skal kunne skaffe seg barn slik de ønsker og ta abort hvis barnet har en helsesvakhet som ikke passer.

 

Selvbestemt abort en innarbeidet rettighet. Den eneste begrensningen som gjelder er at en ikke må ha kommet for langt ut i svangerskapet før inngrepet foretas. Ap vil også tilby retten til tidlig ultralyd slik at man i det minste kan få tatt abort om det blir påvist Downs syndrom. Sæddonasjon har vært tillatt lenge. Nå sier Ap ja til at også kvinner må ha retten til å skaffe seg egg fra en annen kvinne dersom hun selv ikke har egg som kan befruktes. Dermed tar samfunnet et skritt videre i å eksperimentere med hva det kan bety for et barns identitet at det ikke knyttes genetisk til i det minste en av foreldrene.

Fram til i dag har det vært slik at et barn alltid har vært genetisk knyttet til moren. Nå brytes denne forbindelsen hvis Ap får det som de vil. En kvinne kan skaffe seg sæd og eggceller og få barn

Ap vil stille krav om at man må leve i et parforhold for å få barn. Det er en rettighet som gis til den enkelte. Menn kan selvsagt være kjekt å ha, men skal ikke lenger være nødvendig for å skaffe seg et barn.

På lik linje

Heterofile og homofile skal også behandles på lik linje. Kjønnsidentitet skal ikke avgjøre hvilke rettigheter en har. Retten til å få barn gjelder alle. Da må det også gjelder for to homofile menn som bor sammen. Her oppstår det problemet som Ap ennå ikke har tatt fatt i. En ting om gangen. Surrogati får vente.

Men på dette området tar og vil folk i større grad ta seg til rette. Surrogati er ikke tillatt i Norge. Her er det slik at det rammer kvinnen som stiller sin kropp til disposisjon mot betaling, ikke den som bestiller. I så fall måtte den nylig avgåtte politidirektøren, Øystein Mæland, ha blitt straffet. Han han skaffet seg barn via en surrogatmor i USA. Politikerne vet ikke hvordan de skal løse dette. Ingen ting skjer. De som er i mot surrogati i Norge, vegrer seg for å vedta en lov som sier det er straffbart også for den som  bestiller tjenesten selv om det er en kvinne i et annet land som leverer bestillingen.

Den rådende rettighetstenkningen brer om seg. Mennesker gir seg selv rett til å «skape» barn med den teknologi som er tilgjengelig. I tiden framover vil mennesker også kreve sin rett til assistert avslutning på livet. Det kan vi la ligge nå.

Ap har ingen prinsipiell kraft til å stå i presset om å la folk velge selv når det gjelder surrogati. Det er nok av kvinner som ikke har problemer i det hele tatt med å påta seg et svangerskap. Det er ikke en nevneverdig helserisiko med å bli gravid. Dyrt trenger det heller ikke være. Også her handler det om pris, kvalitet og garantier. Det koster mer i USA enn i India for eksempel.

Markedet

Et stort marked har åpnet seg for kjøp og salg av det som skal til for å sette et barn til verden. Det gir SV en flau smak. Det byr de i mot å kommersialisere barneproduksjon. Derfor er det en fløy i partiet som ønsker en streng bioteknologilov, mens andre ligger på Aps liberale linje. Sp sier bombastisk nei til å liberalisere bioteknologiloven. Høyre ligger på samme linje, og selvsagt KrF. I Frp sliter de med å få opp en prinsipiell argumentasjon i slike spørsmål. Det ser ut til at de er enige om å si nei til assistert befruktning til andre enn par.

Skal man styre utviklingen på dette området, må en ha ideologisk kraft. Det har ikke det politiske flertallet. Det er rettighetstenkningen til de voksne som vinner fram. Det er som et tog som er vanskelig å stoppe når det først er kommet i gang.

Politikerne burde stille spørsmål om det er et godt utgangspunkt for en tenåring som opplever at foreldre går i fra hverandre at en ikke  vet hvem som er ens biologiske mor.  I forhold til barns identitet, opplevelse av å ha røtter og tilhørighet, er dagen rettighetstenkning et eksperiment. Eksperimenter kan falle godt eller uheldig ut. Den risikoen er tydeligvis stadig flere villige til å løpe.