Stikkordarkiv: sykehus

Politisk vetostyring

Ap og Anne-Grete Strøm Erichsen må ikke gi inntrykk av at alt er i sin skjønneste orden når det gjelder styring av sykehusene. Det er beslutningskraft som trengs, ikke mer detaljstyring fra toppen,.

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen mener hun har akkurat så sterk styring over sykehusene som hun ønsker.

–        Mye er overlatt til de regionale foretakene. Det er bare ett år jeg har vært helseminister, og i år tar jeg et sterkere grep. Sykehusene får klare retningslinjer om arbeidsforhold, ventetiden, kvalitet og prioriteringer, sier hun til Dagens Næringsliv. Fortsett å lese Politisk vetostyring

Helseshopping med Høyre

 Vi tåler mer privatisering innen helsesektoren enn det de røgrønne legger opp til, men vi tviler på om velgerne vil hoppe på Høyres eksperiment om behandling basert på stykkprisfiansiert rettighet.

I helgen lanserte Erna Solberg en modell for finansiering av helsetjenester som snur opp ned på dagens system der mest mulig skjer i de offentlige sykehusene. I dag trekkes private tilbydere inn der det offentlige ikke har kapasitet eller de kan gjøre jobben rimeligere. Da skjer det etter anbud.

Høyre ser nå for seg at det er den enkelte som skal bestemme hvor en vil behandles, enten i det offentlige eller på private klinikker. Erna Solberg sier hun vil ha mer mangfold og valgfrihet. På denne måten vil hun sikre ideelle institusjoners rolle. I dag er de i ferd med å bli rasert ut fordi de ikke når fram i de offentlige anbudskonkurransene.

Erna Solberg sier det skal opprettes kvalitetsportaler på nett hvor brukerne kan undersøke ventetider, kvalitet og annet hos de forskjellige godkjente institusjonene for fritt behandlingsvalg.

Tanken om å gi den enkelte rett til å disponere en pengesum ut fra hvilken diagnose eller rett til behandling en har fått, var det i sin til Frp som sto bak. De siste årene har dette vært mest framme i debatten om finansiering av sykehjem.

Tømmes for pasienter

Nå løper altså Høyre linen ut. I prinsippet skal de offentlige sykehusene kunne tømmes for pasienter fordi folk velger private tilbud. Dette vil selvsagt ikke skje. Men meningen er at det offentlige skal møte konkurranse om å levere best og billigst tjeneste.

 Hvordan frivillige organisasjoner skal komme bedre ut at slikt system, er ikke lett å se. De må da konkurrere på et åpent helsemarked der det ikke er garanti for hvor mange pasienter en får. Disse institusjonene har smått med egenkapital og eiere som ikke ønsker å investere i et marked og jage fortjeneste slik andre private, kommersielle tilbydere vil gjøre. Det blir neppe færre ideelle tilbydere som vil overleve i et slikt system.

 For profesjonelle helseaktører blir dette en drøm. Om det blir mer helse for pengene, er det ingen som vet. Det kan ikke dokumenteres at privatisering i seg selv skaper effektivitet i sektorer preges av at det er en som betaler for alt, nemlig staten. I USA klarer de over de høye kostnadene knyttet til helse. Og her er helsevesenet privatisert.

 Den rødgrønne regjeringen har kokketro på at det er best at mest mulig skjer direkte i offentlig regi. Særlig SV er hektet opp i at vi må ha minst mulig private aktører fordi de vil kunne tjene penger på å få utføre oppdrag som kunne vært utført av de offentlige. Vi så den samme aversjonen mot private eiere av barnehager. Her innså Kristin Halvorsen etter at Bjarne Håkon Hanssen hadde laget mye oppstyr om saken, at hun måtte ta to skritt tilbake. Driver private godt med konkurransedyktige priser, kan en ikke forby utbytte.

 Det finnes en rekke tjenester og behandlingsmetoder som private tilbydere står bak. Vi kan ikke ha som prinsipp at den slags skal vi helst ikke benytte oss av, fordi det er drevet av private. Det er viktig å opprettholde et miljø av private aktører innen helse. De representerer innovasjon og et sunt korrektiv til det offentlige. Men vi må  for eksempel regulere strengt leger muligheter for å arbeide deltid i private klinikker dersom der er ansatt i det offentlige helsevesen.

 Oppmykning

 Det er dog et langt skritt å gå fra en oppmykning av dagens system og til en finansieringsordning  basert på den enkelte shopper behandling der det er best og billigst.

 De rødgrønne gnir seg nok i hendene over Høyres utspill. De har ingen ting i mot en ideologisk helsedebatt der de rødgrønne vil spille maksimalt på usikkerhet og frykt for at et rimelig godt helsevesen blir betydelig dårligere. Dette vil neppe bli en vinnersak for Høyre, fordi folk som er syke ikke er så opptatt av muligheten for å sjekke på nettet og selv bestemme hvor en skal behandles.

 Vi tviler på om Høyre i et jafs vil våge en slik omkalfatring av finansiering av helsevesenet som de nå lanserer. De bør gå skrittvis fram.

 En gruppe som ikke får tilfredsstillende behandling i dag, er rusmisbrukere. Gi disse rett til behandling. Så kan private, ideelle og offentlige konkurrere om å gi hjelp til en utsatt gruppe. En kan gjerne henge på noen andre grupper også. Da kan vi se hvordan systemet slår ut.

 Vi er ikke tjent med radikale endringer basert på politiske markering i 2013 som vil bli like radikalt lagt opp om det blir regjeringsskifte igjen i 2017.

 Høyre og Frp tenker annerledes enn de rødgrønne om finansiering av norsk helsevesen. Det bør være grunnlag for forlik, slik det har skjedd når det gjelder klima og skattepolitikk. Det er viktig å bidra til å skape en viss forutsigbarhet for alle aktører, men samtidig må det være rom for å markere tydelige forskjeller.

Trekker seg fra sykehuskrigen

 Styreleder Helge Aarset trekker seg – det var nok like før han ble sparket. Det er makta som rår i sykehusstriden. Han har i det minste bidratt til å avsløre det politiske spillet og en styring som en ikke blir klok på. 

Styreleder Helge Aarseth i Helse Nordmøre og Romsdal trekker seg etter striden rundt sykehusene i Molde og Kristiansund. Det er en klok og riktig avgjørelse. I en organisasjon må alle ledere forholde seg til at det er makta som rår. Man kan være dypt uenig, mene at ens overordnede er udugelige og uberegnelige og at de gjør elendige vedtak. Vedtaket må en imidlertid forholde seg til. Underordnede kan ikke utad eller innad starte kamper for å hindre at det ens overordnede har bestemt ikke skal gjennomføres. Enten lojalitet og iverksettelse eller protest i kombinasjon med at en trekker seg. Det er det valget ledere står overfor. Fortsett å lese Trekker seg fra sykehuskrigen

Rødgrønt sykehuskaos

Sps febrilske kamp for lokalsykehusene gjør det umulig for Anne-Grete Strøm-Erichsen å styre sykehusene etter foretaksmodellen. Ap blir stående som forsvarer for en styring alle ser ikke holder mål,

Professor og Ap-sympatisør Frank Aarebrot sier til Dagbladet i dag at det er for seint å redde Ap. Han tror partiet går på et dundrende nederlag ved kommuneutvalget neste år på grunn av all uroen rundt lokalsykehusene. I forrige uke red regjeringen stormen av i Kristiansund ved å love at planene om å flytte fødeavdelingen og akuttkirurgien til Molde, legges på is. Fortsett å lese Rødgrønt sykehuskaos

Betent om sykehus

Sp og SV gir seg ikke. Ap må valse over dem for å oppnå den effektivisering av sykehusdriften de mener er helt nødvendig. Overfor velgerne blir de alle stående som tapere.

Knapt noe er mer belastende for samarbeidet de rødgrønne imellom enn saker som ligger der som en verkebyll år etter år. Vi vet at de er uenige i de fleste EU-spørsmål. Det er opplest og vedtatt. Slik sett er det udramatisk. Vi vet også at der ser ulikt på hvor det skal bores etter gass og olje. SV har i praksis gjort det umulig for seg å fortsette i en regjering dersom det åpnes for oljeaktivitet i Lofoten og Vesterålen. Denne uenigheten makter de rødgrønne å leve med, fordi de har laget en plan for hvordan de skal behandle saken. Først alle fakta på bordet. Så skal det fattes en beslutning. Det skjer en gang i løpet av neste år. Fortsett å lese Betent om sykehus

Ledelse ved åpenhet om risiko

Siri Hatlen snakker åpent ut om at det kan skjære seg i gigantfusjonen Oslo Universitetssykehus. Ved å identifisere og sannsynliggjøre risiko knyttet til mangel på bevilgninger, gir hun på forhånd politikerne ansvaret. Slik skal det gjøres, skriver redaktør Magne Lerø.

Rikshospitalet/Radiumhospitalet og universitetssykehusene Aker og Ullevål er slått sammen til Oslo Universitetssykehus. Administrerende direktør, Siri Hatlen, trenger minst 10 milliarder for å iverksette de planene som foreligger. Men hun vet ennå ikke om hun får pengene eller når hun får dem.
Hva gjør den som har det daglige ansvaret i en slik situasjon? Det blir ikke akseptert lenger, som sykehusdirektører gjorde for 10 år siden, å lage mest mulig bråk og male skremselsbilder for å tvinge politikerne til å øke bevilgningene. Siri Hatlen har fått laget en risikoanalyse som styret fikk seg forelagt før sommeren. Det er ganske mye som kan gå galt og Hatlen konkluderer ifølge Dagens Næringsliv med at prosjektet har en ”høy samlet gjennomføringsrisko med en uavklaret finansiering”.
– Det er viktig at vi løpende kartlegger risiko og nødvendige tiltak overfor styret og eier, sier Hatlen som synes jobben hun har er fantastisk, selv om den er krevende. Fortsett å lese Ledelse ved åpenhet om risiko

Rundt grøten om helsekostnader

Det er etisk forsvarlig at samfunnet sier nei til særdeles kostbar medisinsk behandling. Isteden for å ta debatten velger Anne-Grete Strøm-Erichsen, Siv Jensen og Dagfinn Høybråten å gå rundt grøten.

Samfunnet har ikke råd til å gi den dyreste behandlingen for alle typer sykdommer. Eldrebølgen vil tvinge oss til å priorpprioritere og si nei til behandling som blir for kostbar, sa helsedirektør Bjørn-Inge Larsen til Aftenposten lørdag. Han stiller spørsmål ved om det er forsvarlig å bruke millioner av kroner dersom det beste man kan oppnå er å forlenge livet til en til eldre med et år.

Larsen sier vi allerede nekter pasienter med KOLS, kreft og hjertesykdom den mest effektive behandlingen av økonomiske grunner. Han peker også på at om lag 25 prosent av kostnadene til medisinsk behandling går med til å forlenge livet til eldre med et år.

Hjemmerespirator

Aftenposten fulgte opp søndag med en reportasje fra Nøtterøy der 30 prosent av kommunens helsebudsjett går med til en pasient som får respiratorbehandling hjemme. Larsen peker på at vi vil få en diskusjon om en skal tillate respiratorbehandling som krever døgnkontinuerlig tilsyn i hjemmet. Fortsett å lese Rundt grøten om helsekostnader

Sjefer som bæres ut

Når sjefer i organisasjoner og i det offentlige må slutte, vet de i alle fall grunnen. I næringslivet kan en få sparken uten begrunnelse.

Det er som det skal være at noen sjefer får sparken eller at de selv finner ut at de vil trekke seg. Å være leder innebærer å ha en jobb hvor man lykkes og har tillit. En skal oppnå resultater, og både de som har ansatt en og de en jobber sammen med skal være fornøyd med innsatsen en gjør. Hvis man over tid ikke leverer som forutsatt, bør en slutte. Ingen ting er så demotiverende og skadelig for et arbeidsfellesskap som ledere som ikke fungerer godt nok.        

Forrige uke ble preget av et skrekkens eksempel på en leder som svikter grovt på det moralske plan. Biskop Georg Müller fikk sparken fordi han hadde utnyttet en gutt seksuelt. Det var 20 år siden. Det hjalp ikke. Tilliten var brutt. Müller fungerte dessuten elendig som leder. Han var umulig å samarbeide, opptrådte egenrådig og hensynsløst. ”Tilfellet Muller” bør få Den katolske kirke til å skjerpe seg når de velger ut ledere. Fortsett å lese Sjefer som bæres ut

Tiden ute for Omland

Tiden er inne for den ansvarlige ved sykehuset Asker og Bærum, Erik Omland, til å trekke seg. Nå system og ledelse svikter så totalt, må øverste leder ta konsekvensene selv om det ikke er noe å si på innsatsen med å rydde opp.

I dag kan NRK fortelle at så mange som 1000 journaler ved Bærum sykehus er blitt endret i strid med lov og retningslinjer. Tidligere har sykehuset avdekket at feil de har ansvar for, sannsynligvis har ført til at tre pasienter har fått forkortet sin levetid. Sykehuset har også meldt inn 42 saker til Helsetilsynet.

Administrerende direktør ved Vestre Viken helseforetak, Erik Omland, har sagt han beklager sterkt det som har skjedd. Men han har ikke gitt noen fullgod forklaring på hvordan dette kunne skje, bare sagt at journaltriksingen ikke har vært økonomisk motivert. Han henviser til politiet som etterforsker saken.

Ryddet opp

På spørsmålet om han vil vurdere sin egen stilling, har han svart at han er opptatt av å rydde opp og at man får komme tilbake til hvilke konsekvenser saken skal få når politiets og helsetilsynet har trukket sine konklusjoner. Fortsett å lese Tiden ute for Omland

Striden om lokalsykehus

Sp har rett i at Soria Moria II ikke tillater den nedbygging av lokalsykehus som faktisk er i ferd med å skje, men på Soria Moria snekret de kompromisser uten å ta hensyn til de økonomiske realitetene.

Senterpartiet har rett. Regjeringen er i ferd med å uthule det som er formulert i Soria Moria II. Her heter det: ”Dagens desentraliserte sykehustilbud skal opprettholdes. Dette vil blant annet sikre nærhet til akuttfunksjoner og fødetilbud. Ingen lokalsykehus skal legges ned”.  

Leder og nestleder i Sp, Liv Signe Navarsete og Trygve Slagsvold Vedum, tolker dette som om fødeavdelinger og akuttfunksjoner ved dagens sykehus ikke skal legges ned. Det er en rimelig tolkning. Problemet er bare at Soria Moria II ikke tar høyde for den økonomiske virkeligheten.

Det er imidlertid urimelig å hevde at det er i strid med Soria Moria-erklæringen å legge ned Aker sykehus. Her dreier det seg om at pasienter får 5–10 minutter lenger reisetid med taxi. Alt tyder på at Oslos befolkning får et minst like godt tilbud ved å samle funksjonene på Ullevål og Ahus. Befolkningen i Lærdal og Nordfjordeid kan med en viss rett hevde at de ikke får et like godt tilbud hvis deres lokalsykehus tappes for funksjoner. Helse Førde legger opp til en slik funksjonsendring, men hevder at befolkningen vil få et bedre medisinsk tilbud selv om reisetiden blir noe lenger. Sykehusene i Namsos, Orkanger, Kristiansund og Volda er også truet av nedleggelse eller ”større funksjonsendringer”.

Frys nedleggelser

Liv Signe Navarsete forlanger frys i alle nedleggelsesprosesser inntil regjeringen seinere i år har fått lagt fram en nasjonal helseplan. I VG i dag advarer Jan Bøhler (Ap) mot å frede alle lokalsykehusene. Fortsett å lese Striden om lokalsykehus