Stikkordarkiv: sykehus

Strøm- Erichsen spre sykehusforvirring

Anne- Grete Strøm Erichsen gir offentlig korreks til Siri Hatlen om salg av Aker. Hun bør ta med i med i beregningen at Halen er mer allergisk mot politisk surr enn andre.

Styret ved Oslo universitetssykehus har vedtatt at sykehusdriften ved Aker skal avvikles. Helse og omsorgsminister Anne-Grete Strøm- Erichsen har så langt tatt dette til etterretning. Oslo kommune er bestyrtet. De vil at Aker skal opprettholdes som lokalsykehus mede akuttfunksjoner. De tror ikke på løsningen med å flytte de aktuelle pasientgruppene til Ahus og Ullevål

Nå er det nå en gang slik at det ikke er Oslo kommune som driver sykehuset. Det er helseforetaket Helse Sør- Øst som staten eier. Oslo kommune har fint lite å si. Det er staten som har påtatt seg ansvaret for at befolkningen får de sykehustjenester de trenger. Ingen er så privilegert som de som bor i Oslo. Det er ingen grunn til at Oslo kommune skriker og bærer seg over hvor ille det kan komme til å bli om de som bør i Groruddalen må ta buss en halvtime eller taxi 10 minutter til Ahus.    Fortsett å lese Strøm- Erichsen spre sykehusforvirring

Sjefer i konflikt

Jon Bolstad i Helse Førde er landets mest utskjelte leder for tiden, og ved Rettsmedisinsk institutt har direktør og ekspolitiker Olav Gunnar Ballo fått fagfolkene på nakken. Man kan kun overleve med en omstridt lederstil dersom en får udelt støtte fra sine overordnede, skriver redaktør Magne Lerø.

Det spørs om ikke Jon Bolstad, administrerende direktør i Helse Førde, må regnes som landets mest utskjelte leder for tiden. Han er manipulerer, trakasserer, står for et terrorvelde, preges av sovjet-holdninger, omgir seg med en fryktkultur, syker folk ned ved maktbruk og reprimander, er årsak til at folk blir sykemeldt, noen har endatil vurdert å ta sitt liv etter å ha vært uten for Bolstad. Det er ikke måte på hva NRK i Sogn og Fjordane kan fortelle. Sykepleierforbundet i fylket med 750 medlemmer sier de ikke har tillit til Bolstad og vil ha en ny leder for helseforetaket. Fortsett å lese Sjefer i konflikt

Strøm-Erichsen legger ned Aker sykehus

Helseminister Strøm-Erichsen vil ikke redde Aker, men spiller ballen over til Oslo kommune

Helseminister Anne-Grete Strøm- Erichsen brukte bare en dag på å skjære igjennom. Hun vil ikke overprøve styret ved Oslo Univesitetssykehus som onsdag vedtok å legge ned sykehuset. Motstanderne av nedleggelse hadde håpet det ville gå politikk i saken. Et enstemmig bystyre i Oslo har frarådet at Aker legges ned.  

Selv om Strøm-Erichsen sier hun ikke vil gripe inn, får nok saken et politisk etterspill. Frp vil beholde Aker. Det er så pass stor motstand i Oslo mot å legge ned Aker at Oslopolitikerne ikke kan la saken dø hen.    Fortsett å lese Strøm-Erichsen legger ned Aker sykehus

Mot nedleggelse av Aker

I går rykket aksjonen ”Redd Aker” inn en helsides annonse med navn på noen hundre personer som ber helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen om å redde Aker sykehus. Oslo bystyre er av samme oppfatning.

I dag møtes styret i Oslo universitetssykehus for å fatte et endelig vedtak. Direktør Siri Hatlen er krystallklar. Aker sykehus bør avvikles og lokalene selges.

”Realisering av eiendomsverdier må være en prioritert del av den videre prosess med mindre det på annen måte stiller betydelig kapital til rådighet for Oslo universitetssykehus”, skriver hun. Helsebyråd Oslo, Sylvi Listhaug, sier til Dagsavisen at innstillingen om salg tyder på desperasjon. Are Saastad i Fagforbundet mener Hatlen forsøker å presse styret til salg for å redde seg ut av en fortvilet økonomisk situasjon.

I en sak som har vært diskutert så pass lenge og utredet i lang tid, er det på høy tid at det treffes en avgjørelse. Det skal mye til om styret går i mot innstillingen fra Siri Hatlen. I så fall kan dette være starten på en prosess som ender med at Hatlen trekke seg. Alternativet til å samle sykehusdriften på nye Ahus og Oslo universitetssykehus, er at Oslo Universitetssykehus får tilført flere hundre millioner ekstra for å kunne opprettholde driften på Aker. Det vil neppe skje.

I denne saken bør helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen holde fingrene fra fatet. Forutsetningen for å organisere sykehusene i foretak, er at det er foretakene som skal fatte slike avgjørelser. Hvis Strøm-Erichsen har noen hundre millioner ekstra til Oslo Universitetssykehus øremerket Aker sykehus, er det nok greit for Siri Hatlen. Men det er ikke greit om helseministeren gir seg til med å hale ut beslutninger som er avgjørende for om budsjetter skal kunne holde.

Det er ikke ne nytt av befolkningen gjerne vil beholde det sykehuset de er knyttet til. Det skjer hver gang det er snakk om å legge ned et sykehus eller deler av behandlingstilbudet. De som hører til Aker sykehus vil få et bedre tilbud. Litt lenger reisevei for noen pasienter og ansatte, og en omstilling for ansatte som de gjerne skulle unngått. Men dette kommet til å gå bra. Og Oslo universitetssykehus får mulighet til å holde budsjettene sine. De må de, for det er ikke mer ”pæng” å få. Det sier Sigbjørn Johnsen til alle for tiden.

Siri Hatlen mot folkemakten

Oslos folkevalgte krever stans i planene om å legge ned Aker sykehus. Nå venter alle spent på om helsemyndighetene vil overkjøre et enstemmig bystyre, skriver Dagsavisen i dag. Like spennende er det om de vil overkjøre sjefen for landets største sykehus, Siri Hatlen. Hun begynte som sjef for Oslo Universitetssykehus i sommer. Hun har hendene fulle med å få effektivisere sykehusdriften i Oslo. I går skrev hun et innlegg i Aftenposten der hun argumenterte for nedleggelse av Aker. Saken skal behandles i styret om kort tid. Nå vet alle hva innstillingen vil bli. Hatlen har også bred støtte fra en arbeidsgruppe som har vurdert hvordan man kan utnytte ressursene best mulig og sikre pasientene optimal behandling. Fortsett å lese Siri Hatlen mot folkemakten

Lønnsfest for helsetopper

Sjefene i helseforetakene er blant de som er best betalt i offentlig sektor, men det er her utskiftningen av ledere er størst. 50 prosents lønnsøkning fra 2002 til 2008 er tydelig ikke et tilstrekkelig virkemiddel for på beholde gode ledere.

I perioden 2003 til 2008 har direktørlønningene helseforetakene økt med 50 prosent, mens den generelle lønnsutviklingen i samme periode har vært på 21 prosent. Også i andre deler av offentlig sektor vil en nok finne at lederlønningene økt mest. Når økningen er spesielt stor for sjefene for landets sykehus, skyldes det organiseringen i helseforetak. Det er styret i helseforetaket som fastsetter lønningene. De ringer ikke helseministeren med spørsmål om hva de kan betale direktørene sine.

Det er et paradoks at lederlønningene har økt i den perioden de rødgrønne har hatt makten. De angriper jo høye lederlønninger så ofte de får anledning til det. Kristin Halvorsen sa da hun var finansminister, at det bør holde når man tjener så pass som statsministeren. Han tjener 1 266 000 kroner i året for tiden, men sjefen for Helse Sør-Øst Bente Mikkelsen tjener 1 831 000. Halvorsen uttrykte den gang en politiske korrekt mening i forhold til det miljø hun representerer. Praksis er noe annet. Det har under de rødgrønne blitt ganske mange i offentlig sektor som tjener mer enn statsministeren. Fortsett å lese Lønnsfest for helsetopper

System og menneskesvikt

Det er mennesker, ikke systemet som svikter ved Asker og Bærum sykehus. Baksiden ved omfattende rapportering og offentliggjøring av resultater er at noen fristes til å pynte på statistikken for å framstå som flinkere enn man er.

1 2000 måtte Ted Hanisch gå av som arbeidsdirektør. Grunnen var at det ble avslørt at det var blitt trikset med tallene. Noen hadde gjort sysselsettingstallene bedre enn det var grunnlag for. Ingen hadde økonomisk interesse av det. Men det hadde utviklet seg en kultur for at det var ok å rapportere at man var litt flinkere enn det man i realiteten var. Hvem som må ta konsekvensen av den triksingen med vente- og behandlingslister som er avslørt ved Asker og Bærum sykehus, er det for tidlig å si noe om. Noen må det bli, for dette er alvorlig. Fortsett å lese System og menneskesvikt