Stikkordarkiv: sykelønn

Det er positivt at de borgerlige vil kutte i sykelønnen, men merkelig at de først og fremst vil la det ramme de svakeste

Dagsavisen har gått igjennom de alternative budsjettene som er lagt fram av Høyre, Frp og Venstre. Hvis de danner regjering, går det mot milliardkutt i sykelønnen.

Venstre vil kutte én måned i sykepengeperioden, fra tolv til elleve måneder – et kutt på 700 millioner kroner.

Høyre og Venstre vil ha standardiserte sykmeldinger slik at leger sykemelder ut fra normer på hvor lang sykmelding hver diagnose bør gi. Det gir innsparing på over 500 millioner kroner.

Fremskrittspartiet vil kutte sykelønna med over 1,5 milliarder kroner.

Venstre vil også la arbeidsledige vente lenger før de får dagpenger, og utvider antall ventedager fra tre til fem. Da sparer staten 135 millioner kroner.

Frp kutter i 500 millioner kroner i dagpenger uten å være mer presis.

Både Høyre og Frp vil kutte overgangsstønaden til enslig mor eller far fra tre til ett år. Kuttet gir en innsparing på 575 millioner kroner.

Frp kutter dessuten grunnstønaden i uføretrygda med 2,4 milliarder kroner.

Det er nødvendig å stramme inn. Det er for mange som lever på trygd og for mange som lever på sykelønn. Norge skiller seg ut i forhold til andre land det er naturlig å samarbeide med. Det gjøres mye godt arbeid for å få ned sykefraværet. Innen industrien har en oppnådd meget gode resultater. Likevel er det grunnlag for å hevde at dagens modell ikke er bærekraftig. Det bør kuttes. Spørsmålet er hvem som bør rammes.

Noen av de kuttene de tre partiene foreslår, er ikke konkretisert. Men Venstre vil at folk som er så syke at de må være borte et helt år, skal tape på det økonomisk. Hvorfor er det de sykeste som skal rammes og ikke de som blir syke en dag eller en uke? Dette innebærer å øke dagens urettferdige ordning der arbeidstakere som er syk får full lønn, men er en så uheldig at en er syk over et år, blir det kun 66 prosents lønn.

Å miste jobben er en liten katastrofe for de fleste den første perioden. Her vil Høyre og Venstre gjøre det enda verre ved å frata støtte i to dager i forhold til dagens ordning. De mest uheldige skal altså rammes, men ikke arbeidstakere som er friske og i full jobb.

På samme måte kan en spørre, hvorfor er det enslige mødre og fedre som skal rammes hardest? I utgangspunktet har de en dårligere økonomi enn familier der de er to om omsorgsansvaret.

Å tro at statlige regler for hvor lenge en kan bli sykemeldt ut fra de enkelte diagnoser, vil gi en innsparing på 500 millioner kroner, er tilnærmet en skjønn drøm. Det er leger som sykemelder. I praksis vil ikke statlige standarder bety særlig mye, fordi mennesker som vil være syke, har en egen evne til å kunne forbli det.

Det er enighet blant forskerne om at det tiltaket som vil virke best for å få ned sykefraværet, er at det merkes på egen lommebok når en blir syk. Halv lønn fra første til femte sykedag bør innføres, men med en bestemmelse at man ikke nødvendigvis må trekkes i lønn. En kan velge å arbeide det inn igjen eller ta fraværet ut i form av redusert ferie. Etter 10 måneder kan en få 80 prosents lønn. Da vil det bli mindre lønnsomt å spekulere i å være syk en hel måned for deretter å gå ned på 66 prosents lønn. De som har legeerklæring på at de er kronisk syke, bør bli fritatt for å bli trukket for mer enn en uke i året.

Dette ville vært rettferdig, for det ville rammet de sterkeste, de arbeidsføre. Det er de som har penger til å dekke opp for at de ikke jobber.

Det eneste problemet med denne ordningen som i ulike varianter er vanlig i andre land, er at den er upopulær. Derfor vegrer politikerne seg. Her bør de utfordre befolkningen.

Fagorganisasjonene vil protestere. Selvsagt vil de det. Deres jobb er å ivareta sine medlemmers interesser. Men hvis de må velge, da vil de vel heller at belastningen med å stramme inn skal gjelde alle og at en ikke skal blinke ut de svakeste gruppene?

Kutt i sykelønnen

I Høyre leker de med tanken om å kutte sykelønna med 30 prosent. Det har noe for seg, men er lite realistisk i disse gode tider og der Høyre er opptatt av å vinne valget.

Programutvalget i Oslo Høyre vil kutte sykelønna med 30 prosent fra første sykedag. Flere Høyretopper sier til Dagsavisen at de støtter forslaget. Det er tvilsomt om det ender med at dette blir Høyres politikk. Først skal programutvalgets forslag behandles i Oslo Høyre. Deretter skal det videre til landsmøtet i mai neste år. Lederen av lokallaget, Nikolai Astrup, vil ikke konkludere, men mener det er rom for å stramme inn noe på dagens sykefraværsordning. Selv om sykefraværet er gått ned, mener han fortsatt det er for høyt. Fortsett å lese Kutt i sykelønnen

Tyngre bør for de syke

Når full lønn under sykdom har status som hellig ku, lesser regjeringen den tyngste innstramningsbøren på de som er så syke at de må oppsøke lege.

Det er mulig Sigbjørn Johnsen er en luring. I forrige uke kjørte han videre på retorikken fra september i fjor om at nå må det kuttes og spares kraftig over hele linjen. Mediene skrev at statsrådene som dro til Thorbjørnrud var forberedt på blodige kutt. Lørdag ga Sigbjørn Johnsen et intervju  til Aftenposten der han dempet inntrykket av de skulle sette Norgesrekord i budsjettkutt på Thorbjørnsrud. Samme dag mente VG å vite at Johnsen la opp til å kutte mellom fem og ti milliarder i budsjettet for 2011.  Det er ikke all verdens. I dag skriver Dagens Næringsliv at regjeringen slipper unna med å kutte to milliarder.  Fortsett å lese Tyngre bør for de syke

Åpner for sykelønnskutt

YS-sjefen Tore Eugen Kvalheim har valgt en smart og dristig strategi når han åpner for kutt i sykelønnen. Han presser LO til å bli med på kraftfulle tiltak, sier det mange tenker, men ingen ser seg tjent med å si nå

Tore Eugen Kvalheim, lederen for Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS) er en modig mann. Han åpner for kutt i sykelønnen dersom man ikke klarer å få redusert sykefraværet basert på en ny IA-avtale.

– Gir ikke den nye avtalen resultater, mener jeg at heller ikke fagbevegelsen lenger kan si at sykelønnsordningen er hogget i stein. Sykelønnsutbetalingene tar en svært stor del av fellesskapets midler, sier han til Dagens Næringsliv. Han tror de forhandlingene som starter i dag mellom partene i arbeidslivet og regjeringen, er siste sjanse på å bevare sykelønnsordningen, som NHO betegner som verdens beste. Men han er optimistisk på at man skal lykkes med å snekre en ny IA- avtale som gir resultater.

Alle må stå fram som optimister før forhandlinger. Det er helt vanlig. Regjeringen tror på en ny effektiv avtale. NHO tror på det. Og ikke minst, LO tror på det. I Politiske kvarter i dag vil ikke LO-sjef Roar Flåthen høre snakk om noe annet enn at man skal lykkes. Han mener det er uhørt at Kvalheim begynner å snakke om kutt i sykelønnen nå. Tidligere har NHO snakket som LO: IA-avtalen virker, men den kan gjøres bedre, og da kommer også resultatene. Men på NRK i dag kunne ikke John G. Bernander nekte å forholde seg til YS-lederens utspill. Han åpner for å drøfte endinger i ordningen dersom man etter ett eller to år må konstatere at en ikke lykkes med å få ned sykefraværet. John G. Bernander og Tore Eugen Kvalheim står nok ikke så langt fra hverandre. Spørsmålet er bare hva som skal sies når. Det er nok mange i den rødgrønne leir som tenker som Kvalheim. Men det har blitt enige i Soria Moria –erklæringen om at de ikke skal snakke om det. De skal bare være optimistiske og tro på at en ny IA-avtale vil gi resultater. Ingen rødgrønne skal snakke høyt om at de tviler på det.

Tore Eugen Kvalheim er ikke født i går. Han kan spillet og vet hva han gjør. Han isolerer LO. Selv om de rødgrønne ikke sier noe, er det de rødgrønne, YS og NHO mot LO. Inspirert av svenskene kamp mot sykefraværet har Jens Stoltenberg kastet fram en rekke kontroversielle forslag. Alle ser ut til å være skutt ned av LO. LO fremstår som den organisasjonen som vil ha minst endringer. Det spørs om ikke NHO og YS er de som vil gå lengst i å akseptere tiltak som deres medlemmer vil oppfatte som kontroversielle. Hvis en ikke kommer opp med effektive tiltak for å få ned sykefraværet, blir kutt i utbetalingene til arbeidstakere og større andel av sykelønnen på arbeidsgiver det neste.

Fortsett å lese Åpner for sykelønnskutt