Stikkordarkiv: sykepleierforbundet

Kampen om arbeidstiden

Det blir oppstyr når LO på egen hånd slakter ei hellig ku, Hanne Bjurstrøm klapper begeistret i hendene, Anders Folkestad er sint som en okse og Sykepleierforbundet lurer på om det nytter lenger å stå som strutsen med hodet i sanden.

Opparbeidede rettigheter har status som hellige kyr i arbeidstakerorganisasjonene. I forrige uke overrasket imidlertid Gerd Kristiansen og Jan Davidsen i  LO med å si at de er villig til å forhandle om at ansatte i helsesektoren skal jobbe noen få helger mer per år enn hver tredje helg. Lisbeth Normann i Sykepleierforbundet og Anders Folkestad i Unio, som sykepleierne hører inn under, trodde knapt det de hørte. De har vært krystallklare på at bemanningskrisen i helsesektoren må løses med økt bemanning, ikke ved at de ansatte tvinges til å jobbe på tidspunkter de vil ha fri. Glem det. 6 av 10 kommuner sier de må stramme inn neste år. De har ikke ei krone mer til økt bemanning på eksisterende avdelinger. Fortsett å lese Kampen om arbeidstiden

Skjerpet strid om arbeidstiden

Det går mot mer helgearbeid inne helse og sosial. En arbeidsmiljølov som ikke er tilpasset virkeligheten kan gi arbeidstakerne et knallsterkt forhandlingskort når det skal forhandles om kompensasjon. Det blir
dyrt for kommunene.

 

LO har endelig gitt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm lov til å mene at sykepleierne bør jobbe mer i helgene. Det skjedde på den måten at LO og Fagforbundet i helgen sa at de var villig til å vurdere endringer som gjorde at ansatte kunne jobbe mer enn hver tredje helg. Grunnen til at LO er villig til å tenke nytt, er at de innser at det er nødvendig for at flere skal slippe å jobbe ufrivillig deltid. Dette er et viktig krav fra LO. Det er innen helsesektoren det er mest deltidsjobbing. Regjeringen er selvsagt for mindre ufrivillig deltid og har lagt fra en handlingsplan. Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen har også bedt om sykehusene om å redusere bruken av deltid med 20 prosent. Fortsett å lese Skjerpet strid om arbeidstiden

Offentlige lovbrudd

Skal vi tro yngre leger, får de en langt dårligere behandling i offentlige sykehus enn ansatte får i Adecco. Problemet er at den slags erfaringer ikke passer inn når det nå skal kriges mot vikarbyråer og private omsorgstilbud.

Leger sliter med å få fast jobb. De presses og trues til lange vakter og overtid uten betaling. Er det Adecco som på ferde igjen? Eller et annen suspekt privat utleiebyrå? Nei da. Det er i de offentlige sykehusene dette skjer. Det er Yngre legers forening som hevder dette i Dagsavisen i dag. Fortsett å lese Offentlige lovbrudd

Intern oppvask om likelønn

Den konstruerte enigheten mellom Sykepleierforbundet og Fagforbundet om likelønn er rasert. LO vil ikke ha noe av at de med utdanning stikker av med høye lønnstillegg for å ta igjen privat sektor,

Arbeidstakerne sto så godt sammen som det lot seg gjøre i kravet om likelønn i årets lønnsoppgjør. Akademikere og representanter for høyskolegruppene la noe helt annet i dette enn LO og Fagforbundet, men de fant formuleringer og forhandlingsopplegg som pakket inn uenigheten. I Dagens Næringsliv har Fagforbundets Gerd Kristiansen og Sykepleierforbundets Lisbeth Normann den siste uken demonstrert for all verden hvor uenige de er.

Sykepleierforbundet og utdanningsgruppene ble de store taperne i årets oppgjør. De hadde satset på at regjeringen ville legge ekstra penger på bordet for å sikre at avstanden i lønn mellom for eksempel lærere og sykepleiere i offentlig sektor og ansette med tilsvarende utdannelse i privat sektor, ble redusert. Dette hadde Likelønnskommisjonen gått inn for, og flere rødgrønne politikere sa i valgkampen at det var på tide med en egen likelønnspott for å utjevne lønnsforskjellene mellom menn og kvinner. Selv om regjeringen utallige ganger sa at det ikke ble aktuelt å legge penger på bordet utover rammen, kjørte Sykepleierforbundet og Unio hardt på denne linjen. De ville presse regjeringen i kne. Men det nyttet ikke. Fortsett å lese Intern oppvask om likelønn