Stikkordarkiv: taushetsplikt

Med rett til å lekke

Landets redaktører og journalister mener en redaktør skal ha rett til å frita en kilde fra taushetsplikten. Advokat Sigurd Klomsæt og likesinnede skal beskyttes og gjøres urørlige ved å gi politiet et etterforskningsombud. Slik kan vi ikke ha det.

Når en del av landets redaktører nå klager over at tingrettsdommer Finn Haugen har kritisert pressen for etisk sløvhet knyttet til publiseringen av taushetsbelagt materiale knyttet til straffesaken etter terrorangrepet 22.juli og advokat Sigurd Klomsæt er fratatt retten til å være bistandsadvokat, er det grunn til å minne om at den offisielle meningen til landets redaktører er at loven bør endres slik at Klomsæt og likesinnede gjøres urørlige. I høringsuttalelsene til Medieansvarsutvalgets innstilling går både Norsk Redaktørforening, Norsk Journalistlag og Den Norske Fagpresses Forening inn for at det skal innføres et lovfestet forbud mot at offentlige og private aktører kan iverksette etterforskning med sikte på å avdekke pressens kilder. I det øyeblikk noen bryter sin taushetsplikt, skal vedkommende gjøres usårbar og uangripelig hvis en redaktør bestemmer det. Fortsett å lese Med rett til å lekke