Stikkordarkiv: tillit

Ansatte i opprør

Ekspertene i ledelse på BI mener sjefen de har hatt i seks år nå leder så elendig at de vil bli kvitt ham. Også i Forbrukerrådet vil store grupper ansatte bære ut direktøren.

Det går rette veien med Handelshøyskolen BI. De legger ned avdelinger, omstiller, spisser profilen og gjør seg klare til å møte skjerpede krav i konkurransen om studenter og den kompetanseoppbygging næringslivet trenger. Rektor Tom Colbjørnsen kjører på. Styret er fornøyd, men nå har fagfolket ved skolen fått rektoren i halsen. Den ledelsen han bedriver holder ikke faglige mål, han følger ikke arbeidsmiljølovens krav til forsvarlige prosesser, er aggressiv når han blir møtt med motargumenter og det har oppstått «spenninger som er uholdbar for en akademisk institusjon der ledelse er en sentralt fag», skriver Forskerforbundet i et brev til styret. Det har vært et spent forhold  i lang tid. Nå  vil de ha Colbjørnsen båret ut av rektorkontoret. Fortsett å lese Ansatte i opprør

Sjef i mistillit

Når 30 prosent av de ansatte ikke ønsker at Randi Flesland skal få sitt åremål i Forbrukerrådet fornyet, er det et moment styret må vurdere. Men det er ingen avgjørende hindring for at hun kan fortsette. Det er ikke de ansatte som ansetter sin sjef

Det har vært uro rundt direktør Randi Flesland i Forbrukerrådet i flere år. Med jevne mellomrom har misnøyen knyttet til hennes lederstil dukket opp i mediene. Kritikken går på at hun ikke lytter til de ansatte og kjører sin egen vilje igjennom uansett. Flesland har imidlertid sørget for forankring i styret for de grep som er tatt. Slik sett er noe av den kritikken som rettes mot henne, en kritikk som også rammer ledergruppen og styret. Fortsett å lese Sjef i mistillit

Ustraffet, men uten tillit

Ledere og tillitsvalgte baserer seg på tillit. Hvis en ikke blir tiltalt eller frifunnet, betyr ikke det at en kan fortsette som før. Derfor kommer ikke Helge Solum Larsen tilbake og det er mye som tyder på at Rune Øygards tid som ordfører også er ute,

Det blir ikke reist straffesak mot den tidligere nestelederen i Venstre, Helge Solum Larsen (43). Ei 17 år gammel jente anmeldte ham i februar i år for voldtekt i forbindelse med et partiarrangement. Solum Larsen innrømmet fra første stund av at han hadde hatt sex med jenta, men at det var frivillig. Påstand mot påstand, slik det ofte er i voldtektssaker. I går konkluderte påtalemyndighetene med at bevisene ikke holder for at det har skjedd en voldtekt. Dette reagerer naturlig nok jentas bistandsadvokat sterkt på. Fortsett å lese Ustraffet, men uten tillit

Mediene på tillitsbunnen

I landets redaksjoner bør folk rave rundt i sjokk i dag. Mediene ligger på bunnen når det gjelder tillit,  mørbanket av de myndighetene en gjerne går i strupen på, 

I dag bør det innkalles til krisemøte i redaksjonene i våre største medier. Redaktørene bør skjelve i buksene. Eierne bør få frysninger nedover ryggen. Journalister bør skrike ut sin frustrasjon og fortvilelse. For kommunikasjonsbyrået Edelmans internasjonale tillitsbarometer viser at det er mediene folk har minst tillit til. Bare 28 prosent stoler på avisene i Norge, mot 44 prosent i EU-landene, skriver Klassekampen i dag.

Det er jo en rimelig stor katastrofe at mediene kommer så elendig ut. Det er godt grunnlag for at redaksjonen erklærer seg selv for «døde sild» og stiller spørsmål med om ikke hele ledelsen bør byttes ut. Men det vil nok ikke skje. Redaktører og journalister lever delvis inni sin egen redaksjonelle osteklokke der en ikke evner å oppfange signalene fra omverdenen.

Tankekors

46 prosent i EU-landene har tiltro til myndighetene, mens tilsvarende tall for Norge er 74 prosent. Mens 53 prosent i EU stoler på bedrifter, er det kun 44 prosent i Norge som gjør det. Det er et tankekors at de myndighetene mediene titt og ofte gyver løs på, har over dobbelt så stor tillit i lesergruppene som mediene selv.  Fortsett å lese Mediene på tillitsbunnen