Stikkordarkiv: tilsyn

Likestilling på stedet hvil

Alt tyder på at vi har nådd grensen for hva staten og politikerne kan foreta seg for å skape mer likhet mellom kjønnene. Om de rødgrønne hiver innpå enda flere millioner, vil det i praksis føre til fint lite fordi menn og kvinner ikke lar seg styre slik politikerne ønsker.

Norge er i verdenstoppen når det gjelder likestilling mellom kjønnene. Da skulle en tro at vi kunne ta det litt mer piano og glede oss over det som er oppnådd. Å neida. Det står jo riktig ille til, sier de som har mest greie på det. Likestillingsutvalget, ledet av professor  Hege Skjeie, leverte i forrige uke sin andre utredning. Det er så pass langt igjen før menn og kvinner er likestilte at de lanserer et helt batteri med nye virkemidler. De ser for seg et trepartssamarbeide mellom staten, arbeidsgivere og arbeidstakere for å øke tempo i likestillingen. De vil gi Barne-, likestilling og inkluderingsdepartementet et sektorgripende tilsynsansvar gjennom et nyopprettet direktorat som skal få fem regionskontorer. Videre vil de ha nye regler som sikrer en jevnere fordeling mellom menn og kvinner som velges eller utnevnes til offentlige organer, fedre skal gis selvstendig rett til foreldrepenger og foreldrepengeperioden tredeles. Fortsatt er det slik at gutter og jenter er ganske tradisjonelle når de velger utdanning. For å bøte på dette foreslår utvalget at staten subsidierer 30 prosent av studielånet til studenter som går mot strømmen og velger fag der kjønnsfordelingen i prosent er 80-20 eller skjevere. Slik kan vi få flere kvinnelige feiere og bilmekanikere og flere menn i omsorgsyrker der kvinnene rår grunnen. Tror utvaget. Fortsett å lese Likestilling på stedet hvil

Revider Riksrevisjonen

Detaljfokuset er i ferd med å ta overhånd. Stortinget bør nedsette et uavhengig utvalg som kan gå Riksrevisjonen og diverse tilsyn kritisk etter i sømmene.

Riksrevisjonen er det fremste det norske kontroll- og tilsynssamfunnet har skapt. Utviklingen er ikke til å ta feil av. Politikerne produserer stadig flere lover, forskrifter og retningslinjer. Individer og organisasjoner utstyres med stadig flere rettigheter. Den offentlige forvaltningens plikter øker. Det er stadig flere forhold saksbehandlerne må vurdere og vekte. Det fører til at saksbehandlingstiden øker og byråkratiet vokser. Politisk skjønn blir erstattet med mer detaljerte regler. Poenget er å sikre seg at ingen unytter muligheter til å opptre i strid med forvaltningens ide og grunnleggende forpliktelse. I ytterste konsekvens handler det om å sikre seg mot korrupsjon og misbruk. Fortsett å lese Revider Riksrevisjonen