Stikkordarkiv: tobinskatt

Endelig Tobin-skatt

EU og USA graver sin egen grav om de ikke få bedre styring av kapitalmakten. De siste tiårenes prinsipper om fri kostnadsfri flyt av kapital og lav beskatning må kastes på båten.

Warren Buffet, en av verdens rikeste og mest suksessrike investorer, herjer med Republikanerne for deres aversjon mot skatt og bedre kontroll med finansverdenen.  I fjor fikk han stor oppmerksomhet for sin uttalelse om at det var merkelig at sekretæren hans skulle betale mer skatt enn ham selv. Nå har den 81 år gamle forretningsmagnaten kastet seg inn på Barack Obamas side i den politiske kampen mot landets rikfolk. Han mener de rikeste må betale mer for å finansiere offentlige forpliktelser. Fortsett å lese Endelig Tobin-skatt

Nakketak på finansfolket

Nicolas Sakrozy vil ha G20-landene med på skatt på finansielle transaksjoner og finanskriseutvalget lanserer en ny finansskatt som gir dempende effekt og ti milliarder til staten. Det går fremover i arbeidet med å styre finansfolket bedre.

Finanskriseutvalget, som i går la fram sin innstilling, går inn for en «aktivitetsskatt» på overskudd og lønnsutbetalinger som kompensasjon for at finanssektoren i praksis er fritatt for moms. Videre vil en innføre en stabilitetsavgift basert på gjeld og verdiene av statsgarantien banker kan nyte godt av, innføre boligskatt, strengere regler for bonusutbetalinger og styrket vern for forbrukerne.

Utvalget under ledelse av FAFO-leder Jon Hippe, overrasker med å komme med så mange forslag de som vil gi en sterkere styring og begrenset handlefrihet for banker og finansinstitusjoner. De tar virkelig hardt i.

Forslaget om å innføre boligskatt, skjøt finansminister Sigbjørn Johnsen ned med en gang. Han vil ikke ha en debatt om alt mulig. Nå skal det handle om finansnæringen som er kommet seg på fote igjen etter finanskrisen. Fortsett å lese Nakketak på finansfolket