Stikkordarkiv: UNIO

Tilspisset lønnskamp

Mens Unio-leder Anders Folkestad vil ut av frontfagsmodellen som tvangstrøye, legger Spekte-sjefen Lars Haukaas opp til at det offentlige må ta til takke med lavere lønnstillegg enn i industrien. Lite tyder på at Jens Stoltenbergs nye utvalg, vil finne løsninger. 

Det som skal komme ut av dagens møte mellom Jens Stoltenberg og partene i arbeidslivet, er et utvalg. Det er da noe. Et utvalg fører i det minste til at de ulike interessentene roer seg litt ned i håpet om at det kan komme noen tanker fra utvalget som en kan bruke i sin egen interessekamp. Det er sommerens resultatløse streik i offentlig sektor som er bakgrunnen for dagens møte. Der var avstanden mellom partene så liten at det ikke burde ha blitt en streik. Og de streikende oppnådde ikke noe som helst. Det visste Unio, men de valgte å streike for å markere sitt syn. De streiket egentlig mot det gjeldende systemet for lønnsforhandlingene. Adressaten var regjeringen, ikke staten som arbeidsgiver. Fortsett å lese Tilspisset lønnskamp

Unio og LO-planeten

Det er ikke stor avstand mellom staten og arbeidstakerorganisasjonene som er problemet, men at LO og Unio har havnet på hver sin planet når det gjelder beregningsmodeller og hvem som skal få økt lønn.

Lønnsoppgjøret er et spill der det ikke er grenser for hva partene kan få seg til å si for å unngå å bli stemplet som tapere. Noe av den samme retorikken ser vi utspille seg etter at statsminister Jens Stoltenberg har gitt beskjed om at han ville kalle sammen partene for å vurdere årets lønnsoppgjør. Det er ikke måte på hvor positive arbeidstakerorganisasjonen og arbeidsgiverne er til det. Noen har tolket dette som om statsministeren har innkalt partene på teppet. Det er nok ikke slik. Jens Stoltenberg er en del av problemet. LO-leder Roar Flåthen gir i et intervju i Dagbladet i dag staten ansvaret for at det gikk galt. Han mener staten var for stivbeint, la seg for lavt og at det var provoserende at staten i revidert nasjonalbudsjett la opp til at lønnsstigningen i år ville bli på 3,75 og ikke 4 prosent. Fortsett å lese Unio og LO-planeten

Kampen om arbeidstiden

Det blir oppstyr når LO på egen hånd slakter ei hellig ku, Hanne Bjurstrøm klapper begeistret i hendene, Anders Folkestad er sint som en okse og Sykepleierforbundet lurer på om det nytter lenger å stå som strutsen med hodet i sanden.

Opparbeidede rettigheter har status som hellige kyr i arbeidstakerorganisasjonene. I forrige uke overrasket imidlertid Gerd Kristiansen og Jan Davidsen i  LO med å si at de er villig til å forhandle om at ansatte i helsesektoren skal jobbe noen få helger mer per år enn hver tredje helg. Lisbeth Normann i Sykepleierforbundet og Anders Folkestad i Unio, som sykepleierne hører inn under, trodde knapt det de hørte. De har vært krystallklare på at bemanningskrisen i helsesektoren må løses med økt bemanning, ikke ved at de ansatte tvinges til å jobbe på tidspunkter de vil ha fri. Glem det. 6 av 10 kommuner sier de må stramme inn neste år. De har ikke ei krone mer til økt bemanning på eksisterende avdelinger. Fortsett å lese Kampen om arbeidstiden