Stikkordarkiv: vikarer

Svindyre vikarer

Vikarbyrådirektivet vil gjøre det svindyrt å leie inn vikarer. Det er meningsløst å øke kostandene på arbeidskraft ytterligere. Regjeringen bør åpne for midlertidige ansettelser. Det vil gi flere arbeidserfaring og fast ansettelse. Slik kan også trygdede få prøve seg.

Da striden om vikarbyrådirektivet raste som verst, forsøkte arbeidstakerne å skape et inntrykk av at dette nærmest var et direktiv for grov utnyttelse av arbeidskraft og at det ville undergrave arbeidstakernes rettigheter. Så feil kan man ta. I dag forteller Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri, til Dagens Næringsliv (DN) at norske virksomheter kan få en økning i timelønnen på 60 prosent når direktivet innføres ved årsskiftet. Hovedregelen her er at innleide arbeidstakere skal behandles likt med fast ansatte. Norge innfører direktivet uten den typen unntaksbestemmelser som er vedtatt i Finland, Sverige, Tyskland, Storbritannia, Nederland og som de vurderer i Danmark. Fortsett å lese Svindyre vikarer

Kjos i indre strid

Det er konflikt mellom pilotene og Bjørn Kjos. Han er en godslig kommunikator, men han kan være drepende i forhandlinger. Nå har han virkelig bestemt seg for å gå i krigen.

Det er brudd i forhandlingen mellom pilotene og Norwegian. Nå må sannsynligvis Riksmeglingsmannen finne en løsning, hvis ikke vil pilotene gå til streik. Hvis dette hadde vært en konflikt som dreide seg om kroner og øre, hadde en garantert kommet til en løsning. Istedenfor dreier konflikten seg om det som for tiden er et av de mest omstridte prinsipper i norsk arbeidsliv, arbeidsgivers rett til å benytte arbeidstakere som ikke er fast ansatt. Ledelsen i Norwegian ønsker i større grad til å basere seg på vikarbyråer istedenfor fast ansatte.  Pilotforeningen i Norwegian har tent på alle pluggene og hevder Norwegian er i ferd med å nærme seg Ryanair forhatte personalpolitikk. Pilotene har vist at de mener alvor. De har sagt opp den kollektive avtalen de har. De siste ukene har de også nektet å arbeide overtid. Slik akter de å fortsette inntil Bjørn Kjos gir klar beskjed om at en  kursendring i den personalpolitikken har så langt har frontet. Fortsett å lese Kjos i indre strid