Stikkordarkiv: voldtekt

Ustraffet, men uten tillit

Ledere og tillitsvalgte baserer seg på tillit. Hvis en ikke blir tiltalt eller frifunnet, betyr ikke det at en kan fortsette som før. Derfor kommer ikke Helge Solum Larsen tilbake og det er mye som tyder på at Rune Øygards tid som ordfører også er ute,

Det blir ikke reist straffesak mot den tidligere nestelederen i Venstre, Helge Solum Larsen (43). Ei 17 år gammel jente anmeldte ham i februar i år for voldtekt i forbindelse med et partiarrangement. Solum Larsen innrømmet fra første stund av at han hadde hatt sex med jenta, men at det var frivillig. Påstand mot påstand, slik det ofte er i voldtektssaker. I går konkluderte påtalemyndighetene med at bevisene ikke holder for at det har skjedd en voldtekt. Dette reagerer naturlig nok jentas bistandsadvokat sterkt på. Fortsett å lese Ustraffet, men uten tillit

Enda mer sex i Frp

Det nytter ikke å nekte for at alt for mange sentrale aktører i Frp framstår med forkvaklede holdninger til seksualitet. Det kan og bør ikke Siv Jensen gjøres ansvarlig for. Det er fint lite hun kan gjøre med det, annet å be tillisvalgte opptre etisk ansvarlig.

Det er visst aldri fred å få for Siv Jensen når det gjelder sex i Frp. I går ble det kjent at bystyrepolitiker i Kristiansand, Beate Helland, har anmeldt stortingsrepresentant Henning Skumsvoll for voldtekt og seksuell trakassering. Tidligere i år har partiet også måttet håndtere skandalen rundt  Bård Hoksrud og Trond Birkedal. Fortsett å lese Enda mer sex i Frp

Storberet i voldtektsbølgen

I VG verker de etter lyst til å ta Knut Storberget. Økningen i antallet overfallsvoldtekter gir ikke grunnlag for at Storberget må trekke seg. I ro og mak bør politikerne sammen med fagfolk finne ut av hvilke tiltak som kan virke, ikke drive utspills og demonstrasjonspolitikk.

 

VG har bestemt seg for rette skytset mot Knut Storberget i enda en sak. Nå gjelder det voldtekter. Politisk redaktør Hanne Skartveit skriver i dag at Storberget må sørge for at det er «nok politi i gatene eller gå av». Hva som er nok politi i gatene, vet de muligens i VG. Nå i helgen ble det satt inn 20 ekstra politi i gatene blant annet for å forebygge voldtekt. Likevel ble tre kvinner overfalt og voldtatt. Om tre kvinner ikke hadde blitt voldtatt om en plusset på med 20 flere polititjenestemenn, er det ingen som vet. Det som skjer i Oslo for tiden, er at det er grupper av menn som bevisst søker opp kvinner de vil voldta. Det er ikke lett å dekke byen med politi slik at de ikke finnes steder en som voldtektsmann våger å slå til. Fortsett å lese Storberet i voldtektsbølgen

Tankepolitiet om voldtekt

Det skulle bare mangle at ikke politiet skal kunne holde fram kvinners alkoholbruk og grenseløs sexadferd som medvirkende årsak til voldtekt. «Tankepolitiet» og politisk korrekthet i den gode saks tjeneste må ikke føre til taushet om årsak og utviklingstrekk.

Nå har også Amnesty International, av alle, hengt seg på kritikken av politiet som i forrige uke offentliggjorde en rapport om kvinners beskrivelse av hva som skjedde da de ble voldtatt. Rådgiver Patricia Kaatee i Amnesty mener politiet opptrer moraliserende og fordomsfullt og at de fraskriver seg ansvar ved å skylde på kvinners sexkultur og drikkevaner.

Analytiker Marianne Sætre i Politiet har gått igjennom alle anmeldelsene av voldtekter de seinere årene. Såkalte overfallsvoldtekt utgjør et lite mindretall. 33 prosent av voldtektene skjer på fest. 66 prosent av kvinnene i de anmeldte voldtektene var beruset. 26 prosent var nærmest i en bevisstløs tilstand da de ble voldtatt. Det mest vanlige er at kvinnen kjenner voldtektsmannen. I underkant av 15 prosent  anmelder en voldtekt.

Marianne Sætre peker på at det har utviklet en ny type partykultur preget av sex og alkohol og at det i dette miljøet skjer en god del voldtekter. Politiinspektør Hanne Kristin Rohde peker på at den nye ungdomskulturen en mer hemningsløs og eksperimentell når det gjelder sex. Unge presser hverandre til en grenseoverskridende adferd. Når en er beruset blir ens dømmekraft svekket. Rohde mener menn blir voldtektsmenn uten å ville det og at kvinner kommer i en situasjon der de blir voldtatt fordi de er sterkt beruset ikke klarer å si skikkelig i fra.

Viktoriansk

Rohde mener at det har skjedd en endring i hvordan kvinner opptrer, noe som har påvirket voldtektsfaren.

– Det vi ser er at fra at voldtekt i mange tilfeller kunne dreie seg om en kvinne som hadde en litt sånn viktoriansk opptreden, med å være litt passiv og avventende, mens en mann var voldelig og angripende, så har likestillingen også nådd de unge og de unge voksne miljøene 100 prosent, ved at kvinnen er veldig aktiv, sier Rohde til NRK.no

Inga Marte Thorkildsen (SV) var først ute med å kritisere politiet for å ordlegge seg på en måte som gir inntrykk av at kvinner er medansvarlig når voldtekt skjer. Nå følger Amnesty International opp med å hevde at rapporten legger for stor grad vekt på kvinners adferd som en forklarende årsak framfor å legge e tydelig ansvar på gjerningsmannen

–        Det er oppstått et for sterkt fokus på jenters alkoholbruk og seksualmoral som bekrefter eksisterende fordommer. Vi bør være glad for at jenter kan ha et aktivt seksualliv på egne premisser, men denne rapporten farliggjør det, sier Kaatee.

Arild Stokkan Grande sier til Klassekampen i dag at det alltid må fokuseres på gjerningsmannen. Han mener det er sterkt beklagelig at politiet snur debatten på hodet ved å fokusere på offeret og slår fast at det er «menn som er årsak til problemet»

De som kritiserer politiet i denne saken, opptrer selv som «tankepoliti» og voktere av en unison politisk korrekthet. Det er kvinner i politiet som har analysert materialet og kommentert saken offentlig. De har alle forutsetninger for og interesse av å kunne se saken fra kvinnenes side. Men de kan da ikke la være å fortelle det de faktisk observerer.

Det politiet sier er at dersom kvinner drikker seg sørpe fulle og deltar på fester der det ligger i kortene at man har sex, også av den mer eksperimentelle sorten, så er sjansene større for at en kan bli voldtatt enn om man drikker mindre og sette egen grenser for hva slags sex man ønsker å være med på. Det samme kan sies dersom kvinner sjangler minimalt påkledd gatelangs på nattens tider.

Man kan selvsagt svare at kvinner har lov å drikke så mye de vil, ha sex så mye de vil, gå så beruset og lettkledd på gata når de vil. Det forsvarer ikke at de blir voldtatt. Selvsagt gjør det ikke det.  

Ingen mann har rett til å tvinge en kvinne til sex hun ikke ønsker. Det er ingen som er uenige i det. Men det betyr ikke at politiets som har førstehånds kjennskap til hva som fører til at kvinner blir voldtatt, skal la være å si det. Det er deres plikt

Politiet får ikke slutt på voldtekt. Skyldspørsmålet er særdeles vanskelig i voldtektssaker, i alle fall når voldtekt skjer i forbindelse med overstadig beruselse og eksperimentell sex.

Strengere regler

Politikerne har vært inne på tanken om å lage enda strengere regler. Men vi kan ikke ende der at en er skyldig i voldtekt med mindre en kan framlegge skriftlig bevis for at «det er ok».

Samfunnet er sterk i sin fordømmelse av voldtektsmenn. Menn vet inderlig godt at de ikke skal presse en kvinne til sex hun ikke ønsker.

Det er ikke noe grunnlag for å hevde at politiets ikke tar voldtektsproblemet på alvor. Når de fleste anmeldte voldtekter ikke fører til at dom, skyldes det at kravene til bevis ikke holder. Den rapporten politiets la fram i forrige uke, viser hvor komplisert voldtektsproblematikken er. Mannen har ansvaret, men kvinner kan gjøre en ganske mye for å hindre at de kommer opp i situasjoner der menn bruker vold mot dem. Det er problemer i samfunnet som politiet og politikerne ikke kan løse. Det er menneskene selv som må løse det ved å opptre klokt og ansvarlig.